Рукапісы (неаўтарскія) твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Верш "Pawinszawanie Wojta Nauma. W Dzień Imienin panny W. S." («Віншаванне Войта Навума. У дзень імянін панны В. С.»).
г. Мінск. 23 чэрвеня 1854 г.
Рукапіс нявызначанай асобы. Копія. На беларускай мове лацінскім шрыфтам.

Верш «Pawinszawanie Wojta Nauma. W Dzien Imieninpanny W. S.»

Верш «Pawinszawanie Wojta Nauma. W Dzien Imieninpanny W. S.»