Радавод

Радаводнае дрэва Дуніных-Марцінкевічаў.
1993 г.
Аўтары: складальнік Я. Янушкевіч, мастак Г. Хінка-Янушкевіч.
Фотарэпрадукцыя.

Радаводнае дрэва Дуніных-Марцінкевічаў