Радавод

Пячатка з гербам і ініцыяламі В. Дуніна-Марцінкевіча (герб "Лебедзь", засведчаны
з 1257 г.).Фотарэпрадукцыя.

Пячатка з гербам і ініцыяламі В. Дуніна-Марцінкевіча