Радавод

Пасведчанне Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу аб выдачы В. Дуніну-Марцінкевічу копіі  пратакола Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу аб унясенні дваранскага роду Дуніных-Марцінкевічаў у 6-ю частку радаслоўнай кнігі Мінскай губерні.
18 мая 1838 г.
На рускай мове.

Пасведчанне аб унясенні дваранскага роду Дуніных-Марцінкевічаў у 6-ю частку радаслоўнай кнігі Мінскай губерні