Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Дуніна-Марцінкевіча

Грамадская дзейнасць


Справа па прадстаўленні Віленскага цэнзурнага камітэта аб рукапісе «Пана Тадэвуша» і аб распаўсюджанні забароны прымянення польскага шрыфту для маларасейскай мовы і беларускай гаворкі» (урыўкі).
1859 г.
Машынапіс. Копіі.
На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 672, арк. 19-23, 42, 43)
Спасылка на дакумент
Тлумачэнне В. Дуніна-Марцінкевіча ў Галоўны цэнзурны камітэт аб выданні перакладу паэмы А. Міцкевіча “Пан Тадэвуш” .
г. Мінск. 8 верасня 1859 г.
Копія.
На рускай мове. Аўтограф В. Дуніна-Марцінкевіча.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Спасылка на дакумент
Адносіна Часовага ваеннага губернатара Мінскай губерні Віцебскаму цывільнаму губернатару з канфідэнцыяльнымі звесткамі аб памешчыку Мінскай губерні В. Дуніну-Марцінкевічу і яго дочках (урывак).
г. Мінск. 26 снежня 1861 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 1430, воп. 1, спр. 31048, арк. 1-1адв.)

Спасылка на дакумент
Адносіна Часовага ваеннага губернатара Мінскай губерні Віцебскаму цывільнаму губернатару аб устанаўленні сакрэтнага нагляду за памешчыкам В. Дуніным-Марцінкевічам на працягу ўсяго тэрміну знаходжання ў Віцебскай губерні ў сувязі з распаўсюджваннем ім антыўрадавых сачыненняў.
5 сакавіка 1862 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 1430, воп. 1, спр. 31048, арк. 4-4адв.)
Спасылка на дакумент
Рапарт віцебскага земскага спраўніка Віцебскаму цывільнаму губернатару аб выкананні цыркулярнага прадпісання ад 3 студзеня 1862 г. па ўстанаўленні нагляду за В. Дуніным-Марцінкевічам у выпадку яго знаходжання на тэрыторыі губерні, дзе ўказана, што “памешчык Мінскай губерні Вікенцій Марцінкевіч у Віцебскім павеце дасюль не з’яўляўся …”
27 сакавіка 1862 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 1430, воп. 1, спр. 31048, арк. 7)
Спасылка на дакумент
Кастусь Каліноўскі — грамадскі дзеяч, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 г.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Алфавітны спіс асоб, якія ўдзельнічалі ў паўстанні 1863 г., з пазначэннем іх секвестраванай, канфіскаванай і забароненай маёмасці, дзе пад №10 паказаны В. Дунін-Марцінкевіч.
1863-1865 гг.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 299, воп. 2, спр. 6062, арк.1а адв.)
Спасылка на дакумент
Перапіска Найвысачэйша заснаванай у г. Мінску па палітычных справах камісіі з Мінскім цывільным губернатарам і Часовым ваенным губернатарам Мінскай губерні аб неабходнасці правядзення допыту «дзяўчыны Марцінкевіч, якая ўтрымлівалася ў астрозе» у сувязі з яе дзеяннямі па падтрымцы асуджанага на смерць палітычнага зняволенага Жмачынскага (урывак).
г. Мінск. 9 жніўня 1863 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 1418, воп.1, спр. 5, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Адносіна Мінскага цывільнага губернатара Гродзенскаму цывільнаму губернатару аб вышуку і арышце двараніна Мінскага павета В. Дуніна-Марцінкевіча.
г. Мінск. 21 студзеня 1864 г.
На рускай мове.
(НГАБ у г. Гродна, ф. 1, воп. 34, спр. 1511, арк. 1-1адв.)
Спасылка на дакумент
Спіс асоб, месца знаходжання якіх падчас падзей 1863 г. не было ўстаноўлена, дзе пад № 8 пазначаны В. Дунін-Марцінкевіч, памешчык Мінскага павета.
24 верасня 1864 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 299, воп. 1, спр. 582, арк. 338)
Спасылка на дакумент
Паведамленне канцылярыі Мінскага цывільнага губернатара мінскаму павятоваму спраўніку аб вызваленні памешчыка Мінскага павета Вікенція Іванава Марцінкевіча ад нагляду паліцыі ў 1871 г. «з забаронай жыхарства ў сталіцах і сталічных губернях».
28 мая 1876 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 295, воп. 1, спр. 3022, арк. 38-38адв.)
Спасылка на дакумент