Асабістае жыццё

Спіс безмаёнткавай і служылай па дварах шляхты Бабруйскага павета, якая пры падачы рэвізскіх сказак не прадставіла доказаў, а пасля патлумачыла сваю дваранскую годнасць. Пад № 37 паказаны: «Марцінкевіч Вікенцій Іванаў, 9 гадоў (так у дакуменце)… Гэты малалетні ў мінулым 1819 г. накіраваны яго маці з Панюшкевіч у г. Санкт-Пецярбург пад апеку рымска-каталіцкіх цэркваў біскупа Сестранцэвіча і зараз там знаходзіцца…».
Ліпень 1821 г.
На рускай мове.

Спіс безмаёнткавай і служылай па дварах шляхты Бабруйскага павета.Пад № 37 Марцінкевіч Вікенцій