Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Прадмова Л. Бэндэ «Недрукаваныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча» да першай публікацыі твораў «Быліцы, расказы Навума» і «Халімон на каранацыі».
Часопіс «Полымя». 1946 г. № 8-9.

Прадмова Л. Бэндэ «Недрукаваныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча»

Прадмова Л. Бэндэ «Недрукаваныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча»

Прадмова Л. Бэндэ «Недрукаваныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча»