Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Нататкі Ядвігіна Ш. "Лісты з дарогі" з успамінамі пра В. Дуніна-Марцінкевіча (урывак).
Газета "Наша ніва". 26 жніўня 1910 г. № 35.
Факсімільнае выданне.

Нататкі Ядвігіна Ш. «Лісты з дарогі» з успамінамі пра В. Дуніна-Марцінкевіча