Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Артыкул Ядвігіна Ш. "В. Марцінкевіч у практычным жыцці" (урывак).
Газета "Наша ніва". 25 лістапада 1910 г. № 48.
Факсімільнае выданне.

Артыкул Ядвігіна Ш. «В. Марцінкевіч у практычным жыцці»