Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Артыкул Г. Кісялёва “Архіўныя знаходкі пра В. Дуніна-Марцінкевіча”.
Газета "Літаратура і мастацтва". 27 красавіка 1960 г.

Артыкул Г. Кісялёва «Архіўныя знаходкі пра В. Дуніна-Марцінкевіча»