Архіўныя дакументы і матэрыялы пра жыццё і дзейнасць Уладзіміра Караткевіча

80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Вучоба і службовая дзейнасць

Спіс вучняў сярэдняй школы № 1 г. Оршы ў 1946-1949 гг., дзе пад № 107 пазначаны Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч, вучань 8 класа.
[1947 г.].
Рукапіс. На рускай мове.
(Занальны дзяржаўны архіў у г. Оршы, ф. 45, воп. 3л, спр. 11, арк. 12 адв.)
Спасылка на дакумент
Загад дырэктара СШ № 1 г. Оршы аб абвяшчэнні падзякі вучню 9 класа У. Караткевічу.
20 студзеня 1948 г.
Рукапіс. На рускай мове.
(Занальны дзяржаўны архіў у г. Оршы, ф. 45, воп. 3л, спр. 9, арк. 117-118)
Спасылка на дакумент
Л. Крыгман. “Балада аб школьным сябры”.
Артыкул пра школьныя гады У. Караткевіча (урывак).
Друкаванае. Часопіс “Полацак”. 1991. № 9. С. 42-45.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
С. Эйдлянд. “Мой аднакласнік”.
Успаміны школьнага сябра У. Караткевіча.
Друкаванае. Газета “Ленінскі прызыў”. 24 лістапада 1990 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 29, арк. 9)
Спасылка на дакумент
Л. Паўлоўская. “Тут стаў ён сынам Радзімы”.
Успаміны настаўніцы У. Караткевіча.
Друкаванае. Газета “Ленінскі прызыў”. 24 лістапада 1990 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 29, арк. 8-9)
Спасылка на дакумент
Будынак філалагічнага факультэта Кіеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе ў 1949-1954 гг. вучыўся У. Караткевіч.
Фотаздымак. (Крыніца — сайт Інстытута філалогіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта: http://www.philology.kiev.ua).
(БДАКФФД, E022830)
Фотадакумент
У. Караткевіч. “Дарога, якую прайшоў”.
Аўтабіяграфія (урывак).
1964 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 189, воп. 1, спр. 36, арк. 3-4)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч у студэнцкія гады.
[Канец 1940-х гг.].
Фотаздымак.
(БДАКФФД, Е019189)
Фотадакумент
У. Караткевіч у студэнцкія гады.
[1949-1954 гг.].
Фотаздымак.
(БДАКФФД, Е019190)
Фотадакумент
У. Караткевіч пасля заканчэння Кіеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта.
[Пасля 1954 г.].
Фотаздымак.
(БДАКФФД, Е019192)
Фотадакумент
У. Караткевіч.
[1953–1955 гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 33, арк. 1)
Фотадакумент
У. Караткевіч.
[1953–1955 гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 33, арк. 2)
Фотадакумент
Ліст У. Караткевіча да беларускай паэтэсы Е. Лось.
3 лістапада 1957 г.
Аўтограф У. Караткевіча
(БДАМЛМ, ф. 141, воп. 3, спр. 127, арк. 6-7 адв.)
Спасылка на дакумент
“Помняць калегі”.
Успаміны калег аб працы У. Караткевіча настаўнікам у СШ № 8 г. Оршы.
Друкаванае. Газета “Ленінскі прызыў”. 24 лістапада 1990 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 29, арк. 9)
Спасылка на дакумент
Спіс выпускнікоў Вышэйшых літаратурных курсаў у Маскве, дзе пад № 430 пазначаны У. Караткевіч, які праходзіў навучанне ў 1958-1960 гг.
Машынапіс. (Крыніца — сайт Літаратурнага інстытута імя А.М. Горкага: http://www.litinstitut.ru). На рускай мове.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч.
г. Мінск. Лістапад 1964 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, 0-48286)
Фотадакумент
У. Караткевіч.
[1950-я–1960-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 246, воп. 1, спр.33, арк. 6)
Фотадакумент