Творы Уладзіміра Караткевіча

80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Пераклады

Апавяданне П. Антэаса “Чалавек са сцягам” (урыўкі).
Пераклад У. Караткевіча з грэчаскай мовы.
1 красавіка 1959 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 92, арк. 1-2, 9)
Спасылка на дакумент
Вершы Е. Стулпана “Журавінка” і “Рукавіцы”.
Пераклад У. Караткевіча з латышскай мовы.
1959 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф.12, воп. 1, спр. 432, арк. 1, 1 адв., 2)
 
Спасылка на дакумент