Малюнкі

Малюнак і вершаваныя каментарыі з ліста У. Караткевіча да беларускага паэта Максіма Танка.
Папера, каляровыя фламастары.
[1955–1957 гг.].
Аўтограф У. Караткевіча.

Малюнак з ліста У. Караткевіча да М. Танка