Ацэнка творчасці сучаснікамі і нашчадкамі

А. Мальдзіс. “Каласы з цаліны”.
Нарыс пра У. Караткевіча (урывак).
21 чэрвеня 1967 г.
Друкаванае з фотаздымкам У. Караткевіча. Выразка з газеты “Літаратура і мастацтва”.

Фрагмент нарыса А. Мальдзіса “Каласы з цаліны”

Фрагмент нарыса А. Мальдзіса “Каласы з цаліны”