Архіўныя дакументы і матэрыялы пра жыццё і дзейнасць Уладзіміра Караткевіча

80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Ацэнка творчасці сучаснікамі і нашчадкамі

Р. Бярозкін. “У добры час!”.
Артыкул пра творчасць У. Караткевіча (урыўкі).
1956 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 24, воп. 1, спр. 4, арк. 84, 88)
Спасылка на дакумент
А. Мальдзіс. “Каласы з цаліны”.
Нарыс пра У. Караткевіча (урывак).
Друкаванае з фотаздымкам У. Караткевіча. Выразка з газеты “Літаратура і мастацтва”.
21 чэрвеня 1967 г.
(БДАМЛМ, ф. 318, воп. 1, спр. 25, арк. 22)
Спасылка на дакумент
Характарыстыка на У. Караткевіча, прадстаўленая Праўленнем Саюза пісьменнікаў БССР у ЦК КПБ з просьбай узнагародзіць пісьменніка ордэнам Дружбы народаў.
11 жніўня 1980 г.
Машынапіс на друкаваным бланку. Подпіс Максіма Танка
(НАРБ,ф. 4п, воп. 134, спр. 98, арк. 134-135)
Спасылка на дакумент
Характарыстыка на У. Караткевіча, прадстаўленая ЦК КПБ у ЦК КПСС з просьбай вырашыць пытанне аб узнагароджанні пісьменніка ордэнам Дружбы народаў.
Кастрычнік 1980 г.
Машынапіс. Подпіс П. Машэрава. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 134, спр. 98, арк. 131-132)
Спасылка на дакумент
А. Верабей. “Каласы з роднага поля”.
Артыкул.
Друкаванае з фотаздымкам У. Караткевіча. Выразка з газеты “Вячэрні Мінск”.
26 лістапада 1980 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 19, арк. 3)
Спасылка на дакумент
У. Конан. “Высокая мелодия души”.
Нататка.
Друкаванае з фотаздымкам У. Караткевіча. Выразка з газеты “Знамя юности”. 30 лістапада 1980 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 19, арк. 7)
Спасылка на дакумент
Фрагмент з даклада Б. Сачанкі “Беларуская літаратура для дзяцей і юнацтва на сучасным этапе” на VIII з’ездзе пісьменнікаў БССР са згадкай пра творчасць У. Караткевіча.
14 красавіка 1981 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 459, арк. 120)
Спасылка на дакумент
Фрагменты з даклада І. Чыгрынава “Аб стане сучаснай беларускай прозы” на VIII з’ездзе пісьменнікаў БССР са згадкай пра творчасць У. Караткевіча.
14 красавіка 1981 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 459, арк. 56, 81, 84)
Спасылка на дакумент
А. Мальдзіс. “Живая связь времен”.
Артыкул пра жыццё і творчасць У. Караткевіча.
Друкаванае з фотаздымкам У. Караткевіча. Выразка з “Литературной газеты”. 4 лістапада 1981 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 20, арк. 3)
Спасылка на дакумент
Янка Брыль. “Как будто о разном”.
Успаміны пра У. Караткевіча (урывак).
Друкаванае . Выразка з часопіса “Нёман”. 1985 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 29, арк. 1 адв.)
Спасылка на дакумент
В. Маючы. “Клічуць палескія званы”.
Нататка пра творчую вандроўку У. Караткевіча па Палессю.
Друкаванае. Выразка з газеты “Гомельская праўда”.
7 верасня 1985 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 24, арк. 1)
Спасылка на дакумент
С. Прыгодзіч. “Издание, которого ждали”.
Нататка аб падрыхтоўцы да выдання васьмітомніка твораў У. Караткевіча.
Друкаванае. Выразка з газеты “Советская Белоруссия”. 11 снежня 1986 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 24, арк. 5)
Спасылка на дакумент
С. Навумчык. Нататка пра гісторыю фотаздымка У. Караткевіча.
Друкаванае з фотаздымкам У. Караткевіча. Выразка з газеты “Віцебскі рабочы”.
25 ліпеня 1987 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 24, арк. 9)
Спасылка на дакумент
Л. Малевіч. “І не знікаць паэтам вечна”.
Рэцэнзія на кнігу паэзіі У. Караткевіча “Быў. Ёсць. Буду”.
Друкаванае. Выразка з газеты “Ленінская трыбуна”.
22 верасня 1987 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 31, арк. 2)
Спасылка на дакумент
А. Ліс. “З любоўю і годнасцю”.
Артыкул (урывак).
Друкаванае. Часопіс “Маладосць”. 1988. № 4. С. 157.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 27, арк. 4)
Спасылка на дакумент
Б. Сасноўскі. “З верай у справядлівасць”.
Нататка аб аповесці У. Караткевіча “У снягах драмае вясна”.
Друкаванае. Выразка з газеты “Ленінскі сцяг”.
31 кастрычніка 1989 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 24, арк. 18)
Спасылка на дакумент
С. Вадап’ян. “У снягах драмае вясна”.
Нататка.
Друкаванае. Выразка з газеты “Сельская жизнь”.
9 студзеня 1990 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 24, арк. 19)
Спасылка на дакумент
А. Верабей. “Ён любіў Беларусь (Вобраз Радзімы ў творчасці У. Караткевіча)”.
Артыкул (урывак).
Друкаванае. Выразка з часопіса “Беларуская мова і літаратура ў школе”. 1990. № 4.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 24, арк. 20)
Спасылка на дакумент
В. Гапава. “Жыву бяздоннай трывогай”.
Артыкул пра У. Караткевіча–мастака (урывак).
Друкаванае. Часопіс “Мастацтва Беларусі”. 1990. № 11. С. 58.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
В. Аксак. «А што сказаў бы Караткевіч?»
Нататка аб ролі У. Караткевіча ў абуджэнні нацыянальнай самасвядомасці.
Друкаванае. Выразка з газеты “Літаратура і мастацтва”.
4 сакавіка 1991 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 27, арк. 20)
Спасылка на дакумент
І. Пташнікаў. “Што застаецца ў памяці”.
Успаміны пра У. Караткевіча (урывак).
1992 г.
Аўтограф І. Пташнікава.
(БДАМЛМ, ф. 405, воп. 1, спр. 101, арк. 14)
Спасылка на дакумент