Артыкул Наз. Бываеўскага (Язэпа Дылы) ”Знойдзеныя скарбы”

(Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, Ф. 153, воп. 2, спр. 88, арк. 2)

Артыкул Наз. Бываеўскага (Язэпа Дылы) ”Знойдзеныя скарбы”