Пераклады Максіма Багдановічавіча

“У полі дзікім і апусцелым…”.
Пераклад Максіма Багдановіча верша французскага паэта П. Верлена “Colloque sentimental”.
1913 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1913. № 12. 22 сакавіка. Факсімільнае выданне

Пераклад Максіма Багдановіча “У полі дзікім і апусцелым…”