Жывапісныя палотны і малюнкі, прысвечаныя Максіму Багдановічу

“Заміж персідскага узора”.
Карціна работы мастака В. Целеша.
1991 г.
Рэпрадукцыя. Выразка з часопіса “Мастацтва”. 1991. № 5

“Заміж персідскага узора”. Карціна работы мастака В. Целеша