Ацэнка творчасці Максіма Багдановіча літаратарамі і навукоўцамі

“Максім Багдановіч як гісторык беларускага адраджэння”.
Артыкул У. Пічэты (урыўкі).
Копія. Друкаванае. Часопіс “Весьнік Народнага камісарыята асьветы С.Р.Р.Б.”. 1922. Вып. 7-8. С. 8-12

Артыкул У. Пічэты (урыўкі) “Максім Багдановіч як гісторык беларускага адраджэння”

Артыкул У. Пічэты (урыўкі) “Максім Багдановіч як гісторык беларускага адраджэння”

Артыкул У. Пічэты (урыўкі) “Максім Багдановіч як гісторык беларускага адраджэння”

Артыкул У. Пічэты (урыўкі) “Максім Багдановіч як гісторык беларускага адраджэння”