Ацэнка творчасці Максіма Багдановіча літаратарамі і навукоўцамі

“Вечар памяцi М. Багдановiча”.
Артыкул А.Б. (урывак з ацэнкай творчасці Максіма Багдановіча прафесарамі Белдзяржуніверсітэта М. Піятуховічам і У. Пічэтам) .
Друкаванае. Газета “Савецкая Беларусь”. 1923. 20 чэрвеня. № 137. С. 4

Артыкул А.Б. “Вечар памяцi М. Багдановiча”