Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Спіс крыніц

 1. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 1. Аповесці, апавяданні, прыпавесці. Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква : ТАА «Выдавецтва «Время», 2005. 2005. 654, [1] с., [1] л. партр.
 2. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 2. Аповесці, апавяданні. Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква : ТАА «Выдавецтва «Время», 2005. 622, [1] с., [1] л. партр.
 3. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 3. Аповесці. Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква : ТАА «Выдавецтва «Время», 2005. 653, [2] с., [1] л. партр.
 4. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 4. Аповесці. Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква : ТАА «Выдавецтва «Время», 2006. 598, [1] с., [1] л. партр.
 5. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 5. Аповесці. Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква : ТАА «Выдавецтва «Время», 2006. 542, [1] с., [1] л. партр.
 6. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 6. Аповесці, раман. Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква : ТАА «Выдавецтва «Время», 2006. 558, [1] с., [1] л. партр.
 7. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 7. Апавяданні. Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква : ТАА «Выдавецтва «Время», 2009. 478, [1] с., [1] л. партр.
 8. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 8. Мемуарная проза. Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква : ТАА «Выдавецтва «Время», 2009. 574, [1] с., [1] л. партр.
 9. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 9. Кінасцэнарыі. Мінск : Кнігазбор, 2012. 682 с., [1] л. партр.
 10. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 10, кн.1: Маладыя гады (1985, 2001). Артыкулы, эсэ, прадмовы, інтэрв’ю, гутаркі, аўтабіяграфіі, выступленні (1957-1980). Мінск : Кнігазбор, 2014. 542 с., [1] л. партр.
 11. Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. Т. 10, кн. 2: Артыкулы, эсэ, прадмовы, выступленні, інтэрв’ю, гутаркі, калектыўныя творы (1981-1990). Мінск : Кнігазбор, 2019. 638 с., [1] л. партр.
 12. Быкаў, В. Ліквідацыя: [аповесць]. Мінск : Медыял, 2014. 361, [1] с., [8] л. іл. (Без цэнзуры).
 13. Быкаў, В. Мёртвым не баліць: [аповесць]. Мінск : Медыял, 2014. 604 с., [12] л. іл. (Без цэнзуры).
 14. Быкаў, В. Гарадзенскі архіў: невядомыя творы (1957-1972). Незавершанае. Нататнікі / Гародня [Гродна] : Wroclaw : [б. в.], 2012. 444, [1] с., [12] л. іл. (Гарадзенская бібліятэка).
 15. Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Кніга ўспамінаў. Мінск : ГА БТ “Кніга”, 2002
 16. Быкаў на Свабодзе / рэдактар і ўкладальнік С. Навумчык. Выд 2-е, дапоўненае. Прага : Радыё «Свабодная Еўропа» / Радыё «Свабода», 2005. 661, [1] с., [20] л. iл. (Бiблiятэка «Свабоды». XXI стагоддзе).
 17. Адамовіч, Г. Васіль Быкаў – вялікае сэрца народа // Роднае слова. 2013. № 6. С. 3-5.
 18. Андраюк, С. Біяграфія творцы ў кантэксце часу // Полымя. 2009. № 6. С. 143-153.
 19. Берлеж, М. «Найбольш аўтабіяграфічная» аповесць Васіля Быкава // Полымя. 2014. № 8. С. 176-178.
 20. Бугаёў, Д. Праўда і мужнасць таленту: Выбранае: Кніга пра Васіля Быкава. Артыкулы. Дыялог / Прадм. І. Чыгрынава. Мінск : Маст. літ., 1995. 414 с.
 21. Бугаёў, Д. Энцыклапедычны даведнік пра Васіля Быкава // Полымя. 2010. № 5. С. 156-163
 22. Буйко, А. Васіль Быкаў ў беларускіх энцыклапедыях: параўнальны аналіз артыкулаў // Роднае слова. 2014. № 6. С. 30-32.
 23. Васіль Быкаў: вядомы і невядомы: літаратуразнаўчае эсэ, успаміны. / уклад. М.Н. Мінзер. Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. 176 с. іл.
 24. Васіль Быкаў пра музыку, моладзь і іншае / [гутарыла] Ірына Мільто // Маладосць. 2015. № 6. С. 124―128.
 25. Дажыць да зялёнай травы…: ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна (1960-2003) / [укладанне, прадмова і камянтар С. Шапрана]. Львів : ВолЯ, 2008. 258 c., [28] л. іл.
 26. Дедков, И. Василь Быков. Очерк творчества. М. : Советский писатель. 1980. 288 с.
 27. Дедков, И. Василь Быков. Повесть о человеке, который выстоял. М. : Советский писатель, 1990. 312 с.
 28. Дубашынскі, Р. Канцэпты прыпавесцей Васіля Быкава // Полымя. 2011. № 6. С. 90-99.
 29. Жыццё без святла : лёс сям’і Васіля Быкава ў 1930-1940-я гады / запісаў Сяргей Шапран // Асоба і час : беларускі біяграфічны альманах. 2011. Вып. 4. С. 300-307.
 30. Кавальчук, В. Экзістэнцыялізм ці рэалізм: аналіз філасофскай праблематыкі першай аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык» // Полымя. 2013. № 1. С. 121-129.
 31. Кальцова, Н. Архіў Васіля Быкава ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры // Роднае слова. 2014. № 6. С. 33-36.
 32. Козіч, В.І. Быкаў Васіль. Бібліяграфія. Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўн. У 6 т. Т. 1. Мінск, 1992. БелЭн. С. 426-444.
 33. Лявонава Е. Творчасць Эрыха Марыі Рэмарка ў мастацкай свядомасці Васіля Быкава і Віктара Някрасава // Роднае слова 2013. № 6. С. 6-9.
 34. Мельник, К. Вечные вопросы человеческого бытия: тема жизни и смерти в творчестве В. В. Быкова // Нёман. 2011. № 5. С. 208-210.
 35. Наш Быкаў: Кніга ўспамінаў / Уклад. Г. Бураўкін. Мінск : «Кніга», 2004. 494 с. (XXI стагоддзе).
 36. Ніл Гілевіч: «Я ў душу глядзеў Васілю» / запіс, прадмова і каментар Сяргея Шапрана // Асоба і час : беларускі біяграфічны альманах. 2011. Вып. 4. С. 324-337.
 37. «Остаюсь жив и здоров. Ваш сын и брат Василий» : Письма Василя Быкова родным (1940-1946) / публикация, предисловие, подготовка текста и комментарии Сергея Шапрана // Асоба і час : беларускі біяграфічны альманах. 2011. Вып. 4. С. 308-323.
 38. Переписка А. Твардовского и В. Быкова / публикация и комменатрии к письмам В. и О. Твардовских, С. Шапрана // Асоба і час : беларускі біяграфічны альманах. Мінск, 2009. Вып. 1. С. 438-455.
 39. Петрушкевіч, А. Гародня ў жыццёвым і творчым лёсе Васіля Быкава // Роднае слова. 2014. № 6. С. 26-29.
 40. Пяць лістоў «дарагому сябру» : фрагмент перапіскі Васіля Быкава і Ігара Дабралюбава / [аўтар прадмовы] Ігар Аўдзееў // Полымя. 2014. № 6. С. 128-130.
 41. Савік, Л.С. Быкаў Васіль. Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўн. У 6 т. Т. 1. Мінск, 1992. БелЭн. С. 426-428.
 42. Сінькова, Л. Рэалізм і мастацкая ўмоўнасць у прозе Васіля Быкава // Роднае слова. 2014. № 6. С. 8-11.
 43. Скурко А. Як Быкаў стаў Быкавым // Наша гісторыя. 2018. № 4. С. 4-12.
 44. Соколова, И.Н. Василь Быков – гражданин мира // Асоба і час : беларускі біяграфічны альманах. Мінск, 2009. Вып. 1. С. 456-460.
 45. Сульянов, А. Василь Быков. Комбат. Писатель. Друг // Нёман. 2008. № 2. С. 10-132; № 3. С. 137-159.
 46. Тычко, Г. Усё вырашае сумленне… : выбар у жыцці і прозе Васіля Быкава // Роднае слова. 2014. № 6. С. 4-7.
 47. Шапран, С. Васіль Быкаў: Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах. Частка 1. Мінск – Гародня, 2009. 734 c. [20] с.: іл. (Бібліятэка Бацькаўшчыны, Гарадзенская бібліятэка. Людзі Беларусі: кн. 2, ч. 1).
 48. Шапран, С. Васіль Быкаў: Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах. Частка 2. Мінск – Гародня, 2009. 774 c. [20] с.: іл. (Бібліятэка Бацькаўшчыны, Гарадзенская бібліятэка. Людзі Беларусі: кн. 2, ч. 2).
 49. Шапран, С. Васіль Быкаў: «Я хацеў стаць мастаком» // Роднае слова. 2013. № 6. С. 80-84.
 50. Шапран, С. Васіль Быкаў і выяўленчае мастацтва: ад мастакоў Гродна да Марка Шагала // Роднае слова. 2014. № 6. С. 37-40.
 51. Шапран, С. «Лёс такіх заўжды самы трагічны»: выбранае з перапіскі Васіля Быкава і Міколы Пашкевіча // Роднае слова. 2011. № 6. С. 7-12; № 7. С. 29-33.
 52. «Я дал себе слово не читать о войне…» / подготовил А. К. Сульянов // Нёман. 2009, № 10. С. 135-156.
 53. Якавенка, Н. Васіль Быкаў у рускамоўнай кніжнай прасторы: праблема адэкватнасці // Роднае слова. 2014. № 6. С. 12-15.

  Інтэрнэт-рэсурсы

 54. Официальный сайт Республики Беларусь. Раздел «Известные белорусы». Режим доступа: https://www.belarus.by/by/about-belarus/famous-belarusians/vasil-bhikov
 55. Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси. Виртуальная выставка-презентация к 10-й годовщине со дня смерти. Режим доступа: http://libarts.basnet.by/view.php?dir=19
 56. Белорусский портал -удалено-. К 90-летию со дня рождения. Васіль Быкаў. Пяць фактаў, якія ведае не кожны беларус. 19 чэрвеня 2014. Режим доступа: https://news.-удалено-/society/403692.html
 57. Газета «Звязда». Пра Васіля Быкава і нас. 02.10.2014. Режим доступа: http://zviazda.by/be/news/20141002/1412199335-pra-vasilya-bykava-i-nas
 58. Сайт «Радио Свобода”. Васіль Дранько-Майсюк. 20 малавядомых фактаў пра Васіля Быкава, якога ня стала 15 год таму. 22 июня 2018 г. Режим доступа: https://www.svaboda.org/a/bykau/29311299.html
 59. Сайт ”Радио Свобода”. Пахаваньне Васіля Быкава ў 2003 годзе ў фатаздымках. 22 июня 2003 г. Режим доступа: https://www.svaboda.org/a/29310697.html
 60. Белорусская электронная библиотека «Беларуская палiчка». Режим доступа: http://knihi.com/Vasil_Bykau/.
 61. Журнал «Вопросы литературы». 2004, № 6. А. Новикова, В. Телицына. Мертвым – не больно, больно – живым. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2004/6/nov15.html
 62. Журнал «Дружба Народов». 2003, № 1. Василь Быков. Цена достоинства. Из книги воспоминаний. Перевод автора с белорусского. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/2003/1/bykov.html.
 63. Электронная энциклопедия. Биография. Режим досупа: http://slounik.org/80862.html
 64. Сайт “Спутник”. Асоба: Васіль Быкаў і яго мары аб мастацтве. Режим доступа: https://bel.sputnik.by/personality/20170616/1029282528/vasil-bykov-biografiya-interesnye-fakty.html