Архіўныя дакументы і матэрыялы пра народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Жыццевае і творчае крэда

В. Быкаў.
1983 г.
Фотаздымак В. Крохіна. Выразка з газеты «Культура и жизнь».
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 101, арк. 2)
Фотаздымак
А. Афанасьеў «Вслед за человеком».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты. 1983 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 101, арк. 1)
Спасылка на дакумент
І. Рышына «На высоте совести».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты «Литературная газета». 14 мая 1986 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 101, арк. 4)
Спасылка на дакумент
Л. Сідароўскі «Писать правду войны…».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты «Смена». 13 студзеня 1985 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 101, арк. 5)
Спасылка на дакумент
С. Шуб «Верю в человека».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае. Выразка з газеты. [1983-1986 гг.]. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 101, арк. 6)
Спасылка на дакумент
З. Прыгодзіч «Талант – это вечевой колокол».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты. [1983-1986 гг.]. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 101, арк. 3)
Спасылка на дакумент
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае. Выразка з газеты «Правда Украины». [1983-1986 гг.]. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 101, арк. 7)
Спасылка на дакумент
М. Матукоўскі «Важно не останавливаться».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты «Известия». 10 сакавіка 1988 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 433, арк. 21)
Спасылка на дакумент
І. Рыбалтоўскі «Узяў наш боль».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты «Чырвоная змена». 31 снежня 1988 г.
(БДАМЛМ, ф. 388, воп. 1, спр. 1, арк. 339-340)
Спасылка на дакумент
С. Грахоўскі «Давайте искать вместе!».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае. Выразка з газеты «Советская молодежь». 18 сакавіка 1989 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 410, воп. 1, спр. 98, арк. 1)
Спасылка на дакумент
С. Навумчык. «Будучыня Беларусі залежыць ад адзінства і згуртаванасці левых сіл».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты «Літаратура і мастацтва». 3 жніўня 1990 г.
(БДАМЛМ, ф. 444, воп. 1, спр. 253, арк. 4)
Спасылка на дакумент
В. Нікіфаровіч «Вярнуць спадчыну, культуру, гуманістычны ідэал».
Інтэрв’ю з В. Быкавым пра Ф. Аляхновіча, А. Гаруна, М. Шагала для газеты «Віцебскі рабочы».
7 лютага 1991 г.
Машынапіс с праўкамі і подпісам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 81, арк. 1-2, 16-17)
Спасылка на дакумент
А. Ганчароў «На што мы здольныя?».
Артыкул з размовай В. Быкава і Я. Новікава пра стан беларускага грамадства.
Друкаванае з паметкамі і фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты «Літаратура і мастацтва». 1 лістапада 1991 г.
(БДАМЛМ, ф. 432, воп.1, спр. 255, арк. 14-14 адв.)
Спасылка на дакумент
Радыёперадача «Вогненныя дарогі», прысвечаная творчасці В. Быкава.
Фонадакумент.
(БДАКФФД, № 1327)
 
Радыёперадача «Встречи в радиостудии» (бяседа карэспандэнта Беларускага радыё В. Мехава з пісьменнікам В. Быкавым).
Фонадакумент. 5 хв. 51 сек.
(БДАКФФД, № 1260)
 
Бяседа с В. Быкавым.
Фрагмент з радыёперадачы «Моладзі пра музычнае мастацтва».
1985 г.
Фонадакумент.
(БДАКФФД, № 1909)
 
«Нашы госці». Сустрэча ў радыёстудыі з народным пісьменнікам Беларусі В. Быкавым.
1994 г.
Фонадакумент.
(БДАКФФД, № 1912)
 
Маналог В. Быкава пра Радзіму, народ, сэнс быцця.
Кінадакумент. Сюжэт з відэафільма «Край перевернутых небес». 1994 г. Рэжысёр С. Пятроўскі.
(БДАКФФД, № 3339)