Творы (арыгіналы, пераклады)

В. Быкаў «Жураўліны крык».
Аповесць і апавяданні (урывак).
Карэктура з праўкай.
1960 г.
(БДАМЛМ, ф. 11, воп. 1, спр. 422, арк. 137 адв.-140)

В. Быкаў «Жураўліны крык» (урывак)

В. Быкаў «Жураўліны крык» (урывак)

В. Быкаў «Жураўліны крык» (урывак)

В. Быкаў «Жураўліны крык» (урывак)