Творы (арыгіналы, пераклады)

Кароткая бібліяграфія твораў В. Быкава (прыкладзена да пісем С. Яновіча да Е. Гедройца пра В. Быкава і У. Някляева).
1999 г.
Машынапіс. На польскай мове.
(БДАМЛМ, ф. 294, воп. 2, спр. 80, арк. 154)

Кароткая бібліяграфія твораў В. Быкава