Творы (арыгіналы, пераклады)

В. Быкаў «Пяром аналітыка» = «Сцілом аналітыка».
Артыкул.
Аўтарызаваны машынапіс.
1966 г.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 393. арк. 56-60)

Артыкул В. Быкава «Пяром аналітыка» = «Сцілом аналітыка»

Артыкул В. Быкава «Пяром аналітыка» = «Сцілом аналітыка»

Артыкул В. Быкава «Пяром аналітыка» = «Сцілом аналітыка»

Артыкул В. Быкава «Пяром аналітыка» = «Сцілом аналітыка»

Артыкул В. Быкава «Пяром аналітыка» = «Сцілом аналітыка»