Творы (арыгіналы, пераклады)

В. Быкаў. Артыкул пра мастацкі ўзровень твораў пра вайну і яе асэнсаванне (урыўкі).
[1970 г.].
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 10. арк. 1-3, 17-18)

Артыкул В. Быкава пра мастацкі ўзровень твораў пра вайну і яе асэнсаванне (урыўкі)

Артыкул В. Быкава пра мастацкі ўзровень твораў пра вайну і яе асэнсаванне (урыўкі)

Артыкул В. Быкава пра мастацкі ўзровень твораў пра вайну і яе асэнсаванне (урыўкі)

Артыкул В. Быкава пра мастацкі ўзровень твораў пра вайну і яе асэнсаванне (урыўкі)

Артыкул В. Быкава пра мастацкі ўзровень твораў пра вайну і яе асэнсаванне (урыўкі)