Творы (арыгіналы, пераклады)

В. Быкаў «Полотна, опалённые войной».
Артыкул, прысвечаны М. Савіцкаму.
Аўтарызаваны машынапіс са значнай аўтарскай праўкай.
На рускай мове.
1973 г.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 14. арк. 1-3)

Артыкул В. Быкава «Полотна, опалённые войной»

Артыкул В. Быкава «Полотна, опалённые войной»

Артыкул В. Быкава «Полотна, опалённые войной»