Творчыя і асабістыя кантакты з дзеячамі культуры і навукі

В. Быкаў «Писатель и время». Выступленне на VIII з’ездзе Саюза пісьменнікаў СССР.
г. Масква. 27 чэрвеня 1986 г.
Друкаванае. Выразка з газеты «Сельская жизнь». На рускай мове

В. Быкаў «Писатель и время». Выступленне на VIII з’ездзе Саюза пісьменнікаў СССР