Архіўныя дакументы і матэрыялы пра народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Грамадская дзейнасць

Пісьмо В. Быкаву і іншым пісьменнікам ад Міністэрства абароны СССР наконт знешняга выгляду прызыўнікоў.
12 кастрычніка 1965 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 287, арк. 1)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў у час выступленняў.
[1970-я гг.].
Фотаздымкі.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 106, арк. 2-4 )
Фотаздымак
Пісьмы Гродзенскага Савета дэпутатаў працоўных В. Быкаву па пытаннях дэпутацкай дзейнасці.
4 сакавіка 1974 г., 20 чэрвеня 1977 г., 12 снежня 1977 г.
1974 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 90, арк. 1, 3, 5)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава, М. Дуброўскага, Д. Бічэль-Загнетавай, А. Іверс да М. Танка наконт становішча ў Рэспубліцы з беларускай мовай.
15 снежня [1976 г.].
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 153, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пасведчанне дэлегата IX камсамольскай канферэнцыі Чырвонасцяжнага злучэння войск Супрацьпаветранай абароны СССР, выдадзенае В. Быкаву.
Студзень 1978 г.
Рукапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 84, арк. 4)
Спасылка на дакумент
Заява В. Быкава аб згодзе балатавацца кандыдатам у дэпутаты ў Вярхоўны Савет БССР ад Талачынскай выбарчай акругі.
24 сакавіка 1978 г.
Рукапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 1598, арк. 107)
Спасылка на дакумент
Пратакол Талачынскай акруговай выбарчай камісіі аб рэгістрацыі В. Быкава кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.
25 сакавіка 1978 г.
Рукапіс на друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 1598, арк. 106-106 адв., 110-110 адв.)
Спасылка на дакумент
Пратакол галасавання Талачынскай акруговай выбарчай камісіі на выбарах у Вярхоўны Савет БССР.
10 красавіка 1978 г.
Рукапіс на друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 1598, арк. 111-112 адв.)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў – дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.
[1980-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 102, арк. 6)
В. Быкаў і кіраўнік дэлегацыі арганізацыі «Акцыя адкуплення – служба справе міру» Заходняга Берліну Курт Шарф у Рэспубліканскім камітэце абароны міру.
г. Мінск. 1982 г.
Фотаздымак.
(БГАКФФД, № 1-011917)
Характэрыстыка народнага пісьменніка БССР В. Быкава, прадстаўленая ў Цэнтральны камітэт КПБ Палітычным упраўленнем Беларускай ваеннай акругі.
11 мая 1984 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 156, спр. 7, арк. 72-73)
Спасылка на дакумент
Пратакол Тураўскай акруговай выбарчай камісіі аб рэгістрацыі В. Быкава кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.
18 снежня 1984 г.
Рукапіс на друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 2569, арк. 145- 145 адв., 148)
Спасылка на дакумент
Тэлеграмы В. Быкава аб згодзе балатавацца кандыдатам у дэпутаты ў Вярхоўны Савет БССР ад Тураўскай выбарчай акругі.
[Снежань 1984 г.].
Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 2569, арк. 146-147)
Спасылка на дакумент
Учотная картка В. Быкава, кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Тураўскай выбарчай акрузе.
26 студзеня 1985 г.
Рукапіс на друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 2569, арк. 144)
Спасылка на дакумент
Пратакол Тураўскай акруговай выбарчай камісіі аб абранні В. Быкава дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР ад выбарчай акругі № 322.
24 лютага 1985 г.
Рукапіс на друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 2569, арк. 149-150 адв.)
Спасылка на дакумент
Пасведчанне В. Быкава, дэпутата Вярхоўнага Савета БССР.
24 лютага 1985 г.
Рукапіс на друкаваным бланку з фотаздымкам В. Быкава.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 2569, арк. 142)
Спасылка на дакумент
Дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР – Народны пісьменнік БССР В. Быкаў, дырэктар Інстытута матэматыкі Акадэміі навук БССР У. Платонаў, беларускі паэт, фалькларыст Н. Гілевіч і Народны мастак СССР М. Савіцкі (справа налева) падчас сесіі Вярхоўнага Савета БССР.
г. Мінск. 28 ліпеня 1989 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-138103)
Фотаздымак
В. Быкаў і інш. «Обращение группы народных депутатов СССР» аб прапановах змен у праекты законаў БССР «Об изменениях и дополнениях Конституции Белорусской ССР», «О выборах народных депутатов Белорусской ССР», «О выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов Белорусской ССР».
Друкаванае. Выразка з газеты «Советская Белоруссия». 1 верасня 1989 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 153, арк. 7 адв.)
Спасылка на дакумент
Народныя дэпутаты СССР – Народный художник БССР В. Стельмашонак, В. Быкаў (у цэнтры), доктор фізіка-матыматычных навук С. Шушкевіч на XI з’ездзе народных дэпутатаў СССР у г. Маскве.
г. Масква. 17 снежня 1990 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-145615)
Фотаздымак
Выступленне В. Быкава аб адраджэнні беларускай мовы на міжнародным кангрэсе беларусазнаўцаў.
г. Мінск. Ліпень 1991 г.
Кінадакумент. Сюжэт з кінафільма «Международный конгресс белорусистов», 1991 г. Рэжысёр Р. Ясінскі.
(БДАКФФД, № 3221)
«Васіль Быкаў: час імперыі мінуў».
Справаздача з сустрэчы з В. Быкавым у клубе «Спадчына».
Друкаванае. Выразка з газеты «Наша слова». 22 кастрычніка 1991 г.
(БДАМЛМ, ф. 388, воп. 1, спр. 9, арк. 255)
Спасылка на дакумент
Выступленне В. Быкава на адкрыцці першага з’езда беларусаў свету.
г. Мінск. 8 ліпеня 1993 г.
Кінадакумент. Сюжет з кінаальманаха «Беларусь», 1993 г. № 7. Рэжысёр С. Гайдук.
(БДАКФФД, № 3075)
Выступленне В. Быкава на дэманстрацыі, прысвечанай Дню Незалежнасці Беларусі.
27 ліпеня 1994 г.
Кінадакумент. Сюжет з кінаальманаха «Беларусь», 1994 г. № 7. Рэжысёр С. Гайдук.
(БДАКФФД, № 3261)