Ацэнка творчасці Васіля Быкава

Пісьмо В. Быкава Е. Лось са згадваннем ацэнкі аповесці В. Быкава Янкам Брылём (урывак).
29 лістапада.1960 г.
Друкаванае, рукапіс. Фотакопія, зробленая С. Шапранам

Пісьмо В. Быкава Е. Лось са згадваннем ацэнкі аповесці В. Быкава Янкам Брылём (урывак)