Ацэнка творчасці Васіля Быкава

Пісьмо В. Быкава Е. Лось са згадваннем ацэнкі апавядання В. Быкава Янкам Брылём (урывак).
10 снежня 1957 г.
Друкаванае. Фотакопія, зробленая С. Шапранам

Пісьмо В. Быкава Е. Лось