Вяртанне -3. Cборнік артыкулаў і дакументаў


Оглавление

ШАНОЎНЫ ЧЫТАЧ!

МАТЭРЫЯЛЫ М1ЖНАРОДНАГА «КРУГЛАГА СТАЛА»»
«ЛЁСЫ БЕЛАРУСЮХ МАТЭРЫЯЛЬНЫХ
I ДУХОЎНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ
У ЧАС ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ I ПАСЛЯ ЯЕ
(ПЕРАМЯШЧЭННЕ, ВЫЯЎЛЕННЕ, ВЯРТАННЕ)»

Адам Мальдзіс
прафесар, старшыйя грамадскай камісіі «Вяртанне»
Беларускага фонду культуры

Трагічныя лёсы бсларускіх музейных, бібліятэчных і архіўных збораў у час
Другой сусветнай вайны

Габрыэле Фрайтаг
супрацоўніца Даследчага цэнтра «Усходняя Еўропа»
Брэменскага універсітэта, Германія

Ахова помнікаў мастацтва ў амерыкапскай зоне і палітыка рэстытуцыі

Ирина Матвеева
научный сотрудник НМО «Российская национальная библиотека»,
г. Санкт-Петербург, Россия

Проблемы возвращения книжных фондов

Приложение
Терминология проблем реституции
Выступленні ў дыскусіі

Аляксандр Міхальчанка
старшыня Камітэта па архівах і справаводству
пры Кабінеце Міністраў Рэспублікі Беларусь

Габрыэле Фрайтаг
супрацоўніца Даследчага цэнтра «Усходняя Еўропа»
Брэменскага універсітэта

Надзея Высоцкая

загадчыца аддзела старожытнага мастацтва Дзяржауиага
Мастацкага музея Рэспублікі Беларусь,
доктар мастацтватауства

Валянціна Врублеўская
намеснік старшыні Камітэта па вяртанню
культурных каштоўнасцей пры CM Украіны

Таццяна Рошчына
загадчыца аддзела рздкіх выданняў
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Дорыс Лемермаер
кіраўнік Брэменскага Проекта, Германія


РЭКАМЕНДАЦЫІ

ЮРЫ ПІСКУН, МАЯ ЯНІЦКАЯ
ЛЁСЫ БЕЛАРУСКІХ КАШТОЎНАСЦЕЙ У МАСКВЕ

Папярэднія кароткія звесткі пра паступлені беларускіх каштоўнасцей у музеі,
бібліятзкі, архівы і культавыя ўстановы Масквы
Міграцыя беларускіх каштоўнасцей па розных музеях і ўстановах Масквы
Беларускія выданні і рукапісы ў бібліятэках Масквы
Беларускія зборы ў архіўных сховішчах Масквы

САНКТ-ПЕЦЯРБУРГСКІЯ АРХІЎНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
ПРА АРХЕАЛАГІЧНЫЯ (НУМІЗМАТЫЧНЫЯ)
ЗНАХОДКІ I ЦЭРКВЫ БЕЛАРУСІ
Віленская губерня
Віцебская губерня
Гродзенская губерня
Магілёўская губерня
Мінская губерня
Геаграфічны паказальнік

БЕЛАРУСКІЯ АРХІВЫ I АРХІЎНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ, ВЫВЕЗЕНЫЯ Ў РАСІЮ
Ў КАНЦЫ XVIII — ПАЧАТКУ XX СТ
ДЗЕЛЯЦЦА ВОПЫТАМ НАШЫ СУСЕДЗІ

Віктар Акуленка (Кіеў)
доктар юрыдычных навук

Рэліквіі Украіны: праблемы рэстытуцыі

Іна Кацай
супрацоўніца Харкаўскага мастацкага музея,
г. Харкаў, Украіна

Лёс калекцыі Украінскай карціннай галерэі,
згубленай у гады Вялікай Айчыннай вайны

3 НАДРУКАВАНАГА
Аркадзь Тоўсцік, сакратар камісіі «Вяртанне»
Куды быў вывезены крыж святой Ефрасінні?
(Агляд друку)

Сяргей Рыбчонак
Дванаццаць апосталаў

Мая Яніцкая
Што напаткала «Сапяжанскі збор»

Галина Кнатько, Сергей Крапивин
Воры из шайки Розенберга

Адам Мальдзіс
Пра лёс архіва Канстанціна Взавітава

Яўген Сулыга
Хто абрабаваў Белую Русь?

Сяргеп Сянкевіч
Абраз Ісуса Хрыста вярнуўся на Радзіму

С.М.
Свята і роэдум, падораныя Літвой