Архіў уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы па гісторыі царквы ў Беларусі ў XV–XIX стст. у фондзе “Канцылярыя мітрапалітаў грэка-уніяцкіх цэркваў у Расіі”: Даведнік

Титульный лист

Титульный лист

Титульный лист