Архіў уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы па гісторыі царквы ў Беларусі ў XV–XIX стст. у фондзе “Канцылярыя мітрапалітаў грэка-уніяцкіх цэркваў у Расіі”: Даведнік

Содержание

Содержание