БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

Я. Купала. Паэма “Над ракой Арэсай”. Замест уступу.
Аўтограф. 1933 г.

да пераліку

Я. Купала. Паэма “Над ракой Арэсай”. Замест уступу

Я. Купала. Паэма “Над ракой Арэсай”. Замест уступу

(ф. 8, воп. 1, спр. 1, арк. 1-2)

Назад Далей