БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

І. Шамякін. Раман “Атланты і карыятыды”.
Аўтограф. 1971 г.

да пераліку

І. Шамякін. Раман “Атланты і карыятыды”

(ф. 154, воп. 3, спр. 20, арк. 1)

Назад Далей