БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

І. Мележ. Раман “Подых навальніцы”. Варыянт.
Аўтограф. 1965 г.

да пераліку

І. Мележ. Раман “Подых навальніцы”. Варыянт

(ф. 277, воп. 1, спр. 37, арк. 1,2)
 

Назад Далей