Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Объявления

Объявления

03 октября 2017 г.
11 октября 2017 г. в г. Минске состоится профессиональная встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Республики Беларусь и Российской Федерации по теме «Деятельность государственных архивов Беларуси и России по обеспечению законных прав граждан».

В рамках мероприятий состоится совместное заседание коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства России, на котором будет обсужден вопрос о научно-методическом обеспечении деятельности государственных архивов Республики Беларусь и Российской Федерации.

20 сентября 2017 г.
С 19 сентября 2017 г. открылись для обслуживания пользователей два читальных зала Государственного архива Брестской области:

в здании по ул. Энгельса, 8 выдаются для работы документы периодов 1919-1939 гг., 1941-1944 гг.,

в здании по ул. В.Хоружей, 15 выдаются для работы документы периодов 1939-1941 гг., 1944-1991 гг., с 1991 года.

08 сентября 2017 г.
Арганізацыйны камітэт па правядзенні
АРХІЎНЫХ ЧЫТАННЯЎ
паведамляе, што Пятнаццатыя чытанні,
прысвечаныя 70-годдзю з дня нараджэння гісторыка і архівіста, кандыдата гістарычных навук Віталя Скалабана, архівіста і журналіста, кіраўніка Дзяржаўнай архіўнай службы Беларусі Аляксандра Міхальчанкі і гісторыка, доктара гістарычных навук, прафесара Уладзіміра Міхнюка, пройдуць у Мінску
5 кастрычніка 2017 г.


Плануюцца для абмеркавання 2 тэматычныя кірункі:

І. Жыццё і дзейнасць Віталя Скалабана, Аляксандра Міхальчанкі, Уладзіміра Міхнюка.
ІІ. Новыя адкрыцці ў архіўнай навуцы: гісторыя, літаратуразнаўства, мастацтвазнаўства.


Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы і адрасам аўтара просім дасылаць да 2 кастрычніка 2017 г. па адрасе:
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва,
вул. Кірылы і Мяфодзія, 4, 220030, Мінск, Рэспубліка Беларусь,
альбо па электронным адрасе: bdamlim@tut.by
Даведкі па тэлефонах: 327-47-81; 327-11-88.

Выступоўцам неабходна прадставіць надрукаваны тэкст і яго электронную версію ў фармаце Microsoft Word, Times New Roman, 14 пт. Спасылкі, пазначаныя індэксам, у канцы тэксту. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў выступленняў для ўключэння ў зборнік матэрыялаў канферэнцыі.

ЗАЯЎКА
удзельніка ХV АРХІЎНЫХ ЧЫТАННЯЎ
5 кастрычніка 2017 г., г. Мінск


Прозвішча____________________________________________________

Імя__________________________________________________________

Імя па бацьку__________________________________________________

Пасада_______________________________________________________

Поўная назва ўстановы__________________________________________

_____________________________________________________________

Вучоная ступень, вучонае званне__________________________________

Паштовы адрас арганізацыі______________________________________

Кантактны тэлефон, факс, e-mail__________________________________

Тэма даклада_________________________________________________

_____________________________________________________________

09 августа 2017 г.
С 5 августа 2017 года оплатить государственную пошлину за проставление апостиля на документах, исходящих из государственных архивов Республики Беларусь, и государственную регистрацию символики политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), республиканских государственно-общественных объединений, если она происходит не одновременно с государственной регистрацией политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), республиканских государственно-общественных объединений, можно через систему расчета «ЕРИП» без предоставления в Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь платежных документов.

23 июня 2017 г.
С 12 июня 2017 г. временно прекращается обслуживание пользователей в читальном зале Государственного архива Брестской области в здании по ул. В.Хоружей, 15 в связи с перемещением архивных документов в здание по ул. Энгельса, 8, введенное в эксплуатацию после капитального ремонта.

О возобновлении работы читального зала будет сообщено дополнительно.

Администрация архива приносит извинения за причиненные неудобства.

30 мая 2017 г.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!


С 1 июня 2017 г. вступает в силу новый государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 «УСД. Система ОРД. Требования к оформлению документов».
В этой связи Белорусский научно исследовательский институт документоведения и архивного дела проводит семинар

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОШИБОК»

Дата проведения семинара 15 июня 2017 г.


На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законодательство в сфере делопроизводства и архивного дела в Республике Беларусь и ответственность за его нарушение.

2. Правила оформления документов. Новый СТБ 6.38-2016 и Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях (с изменениями и дополнениями). Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД).
....2.1. Оформление реквизитов документов. Бланки документов, изготовление и учет гербовых бланков. Угловой штамп. Документы, на которых необходимо проставление печати организации.
....2.2. Требования к текстам документов.
....2.3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов (приказ, распоряжение, указание, постановление, решение, протокол, акт, докладная записка, справка, письмо).
....2.4. Правила изготовления и заверения копий документов (постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2012 № 1256, Министерства юстиции Республики Беларусь от 15.01.2013 № 9).

3. Организация работы с документами.
....3.1. Документооборот в организации. Прием, регистрация и исполнение входящих документов. Регистрация и отправка внутренних документов. Регистрация и прохождение внутренних документов.
....3.2. Контроль исполнения документов.
....3.3. Порядок составления, согласования, утверждения, оформления и использования номенклатуры дел организации.
....3.4. Формирование и оформление дел в делопроизводстве. Порядок применения номенклатуры дел.

4. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве.
....4.1. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Методика проведения экспертизы, порядок деятельности экспертной комиссии организации. Особенности применения перечней документов с указанием сроков хранения.
....4.2. Порядок передачи документов на хранение в архив. Порядок уничтожения документов.

5. Особенности работы с документами в электронном виде. Электронный документооборот.

Занятия проводят: директор БелНИИДАД А. Е. Рыбаков, начальник отдела производства и формирования НАФ Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Л.М.Цымбал.
Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат установленного образца.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.

Желающие принять участие в семинаре до 14 июня 2017 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 58 рублей 09 копеек без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл. 34, ст. 285, 286 от 01.01.2013 г.).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

19 мая 2017 г.
Арганізацыйны камітэт па правядзенні
УЗВЫШАЎСКІХ ЧЫТАННЯЎ
паведамляе, што Сямнаццатыя чытанні пройдуць у Мінску 26 мая 2017 г.
Канферэнцыя прысвечана 125-годдзю з дня нараджэння
гісторыка, пісьменніка і публіцыста Міхася Мялешкі.


Плануюцца для абмеркавання 2 тэматычныя кірункі:

І. Жыццё і творчасць Міхася Мялешкі ў кантэксце часу;
ІІ. Літаратурны працэс 1920 – 1930-х гг.: тэндэнцыі і набыткі.

Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы і адрасам аўтара просім дасылаць да 22 мая 2017 г. па адрасе:
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва,
вул. Кірылы і Мяфодзія, 4, 220030, Мінск, Рэспубліка Беларусь,
альбо па электронным адрасе: bdamlim@tut.by
Даведкі па тэлефонах: 327-47-81; 327-11-88.

Выступоўцам неабходна прадставіць надрукаваны тэкст і яго электронную версію ў фармаце Microsoft Word, Times New Roman, 14 пт. Спасылкі, пазначаныя індэксам, у канцы тэксту. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў выступленняў для ўключэння ў зборнік матэрыялаў канферэнцыі.


ЗАЯЎКА

удзельніка XVII УЗВЫШАЎСКІХ ЧЫТАННЯЎ

26 мая 2017 г., г. Мінск


Прозвішча____________________________________________________

Імя__________________________________________________________

Імя па бацьку__________________________________________________

Пасада_______________________________________________________

Поўная назва ўстановы__________________________________________

_____________________________________________________________

Вучоная ступень, вучонае званне__________________________________

Паштовы адрас арганізацыі______________________________________

Кантактны тэлефон, факс, e-mail__________________________________

Тэма даклада_________________________________________________

_____________________________________________________________


19 мая 2017 г.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!


С 1 июня 2017 г. вступает в силу новый государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 «УСД. Система ОРД. Требования к оформлению документов».
В этой связи Белорусский научно исследовательский институт документоведения и архивного дела проводит семинар

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОШИБОК»

Дата проведения семинара 24 мая 2017 г.


На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законодательство в сфере делопроизводства и архивного дела в Республике Беларусь и ответственность за его нарушение.

2. Правила оформления документов. Новый СТБ 6.38-2016 и Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях (с изменениями и дополнениями). Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД).
....2.1. Оформление реквизитов документов. Бланки документов, изготовление и учет гербовых бланков. Угловой штамп. Документы, на которых необходимо проставление печати организации.
....2.2. Требования к текстам документов.
....2.3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов (приказ, распоряжение, указание, постановление, решение, протокол, акт, докладная записка, справка, письмо).
....2.4. Правила изготовления и заверения копий документов (постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2012 № 1256, Министерства юстиции Республики Беларусь от 15.01.2013 № 9).

3. Организация работы с документами.
....3.1. Документооборот в организации. Прием, регистрация и исполнение входящих документов. Регистрация и отправка внутренних документов. Регистрация и прохождение внутренних документов.
....3.2. Контроль исполнения документов.
....3.3. Порядок составления, согласования, утверждения, оформления и использования номенклатуры дел организации.
....3.4. Формирование и оформление дел в делопроизводстве. Порядок применения номенклатуры дел.

4. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве.
....4.1. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Методика проведения экспертизы, порядок деятельности экспертной комиссии организации. Особенности применения перечней документов с указанием сроков хранения.
....4.2. Порядок передачи документов на хранение в архив. Порядок уничтожения документов.

5. Особенности работы с документами в электронном виде. Электронный документооборот.

Занятия проводят: директор БелНИИДАД А. Е. Рыбаков, эксперт-консультант Э.Н.Давыдова, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат установленного образца.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.

Желающие принять участие в семинаре до 24 мая 2017 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 58 рублей 09 копеек без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл. 34, ст. 285, 286 от 01.01.2013 г.).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

19 мая 2017 г.
23 мая 2017 г. с 10.00 до 11.30 Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь будет проведена «прямая телефонная линия» по теме: «Осуществление административных процедур государственными архивными учреждениями Республики Беларусь».

На вопросы ответит начальник отдела использования документов и информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Жолнеркевич Григорий Степанович.

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках названной темы можно по тел. 200-95-82.

20 апреля 2017 г.
28 апреля 2017 г. Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (далее – Департамент) и ГУ «Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации» проводят республиканский семинар «Об эксплуатации Системы открытого доступа к документам Национального архивного фонда» (далее – СОДД НАФ) в соответствии с п. 2.7 Плана основных мероприятий Департамента на 2017 год.

Семинар предназначен для специалистов государственных архивов, которые, в соответствии с приказами директоров, участвуют в эксплуатации СОДД НАФ, а также руководителей, непосредственно занимающихся организацией данной работы.

В проведении семинара примут участие: директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Кураш, заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.А.Ледовская, начальники отделов и специалисты Департамента и БелНИЦЭД.

Место проведения семинара: г. Минск, ул. Коллекторная, 10, каб. 518
Время проведения семинара с 10.00 до 13.30.
Регистрация участников семинара с 9.30 до 10.00
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Архив по годам: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
31 октября 2019 г.
21 ноября 2019 г. БелНИИДАД проводит однодневный семинар «Составление и оформление номенклатур дел организаций, примерных и типовых номенклатур дел» Подробнее >>
28 октября 2019 г.
Информация об оказании платных услуг учреждением «Государственный архив общественных объединений Гомельской области» Подробнее >>
Новости отрасли
14 ноября 2019 г.
12 ноября 2019 г. заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству А.Е.Цветков принял участие в работе круглого стола, посвященного презентации энциклопедических изданий Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
11 ноября 2019 г. состоялась встреча директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша с делегацией литовских архивистов Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
В БелНИИДАД изданы методические рекомендации по документационному обеспечению местных исполнительных и распорядительных органов Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Изданы методические рекомендации по организации комплектования государственных архивов документами общественных организаций Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Пабачыў свет дваццаты выпуск Беларускага археаграфічнага штогодніка Подробнее >>
  Ccылка на facebook