Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Профессор М.В. Довнар-Запольский
Главная Объявления

Объявления

19 мая 2016 г.
31 мая –2 июня 2016 г. в г. Минске состоится очередное заседание Консультативного совета руководителей государственных архивных служб государств – участников СНГ, 17-я Общая конференция Евроазиатского регионального отделения Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА) и международная научно-практическая конференция «Архивы в мире информационных технологий».

19 мая 2016 г.
27 мая 2016 года в Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно состоится презентация путеводителя по фондам Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно, вышедшего в свет в 2016 году.

18 мая 2016 г.
Вокладка кнігі «Удзельнікі паўстання 1863–1864 гадоў: біяграфічны слоўнік (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі)»26 мая 2016 г. у 15.00 у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (вул. Крапоткіна, 55, канферэнц-зала, аўдыторыя 29) адбудзецца прэзентацыя кнігі «Удзельнікі паўстання 1863–1864 гадоў: біяграфічны слоўнік (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі)».

Кніга ўтрымлівае больш за 7 тысяч біяграм, у якіх змяшчаюцца звесткі пра асоб, звязаных з падзеямі паўстання 1863–1864 гг.: дзейнасць у складзе паўстанцкіх атрадаў, удзел у баявых дзеяннях, абставіны паланення і знаходжання пад следствам і судом, ступень накладзенага пакарання, асобныя акалічнасці жыцця ў ссылцы, а таксама вяртання на радзіму ў выпадку атрымання амністыі.

Слоўнік падрыхтаваны на падставе больш за 750 спраў з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, якія адлюстроўваюць падзеі паўстання пераважна на тэрыторыі Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губерняў. Выпуск выдання здзейснены ў партнёрстве з выдавецтвам «Беларусь».

Да мерапрыемства падрыхтавана выстава арыгіналаў найбольш цікавых архіўных дакументаў звязаных з падзеямі паўстання 1863–1864 гг. з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі.

Кантактныя асобы:
Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара НГАБ – (017) 286 75 26.
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела публікацыі дакументаў НГАБ – (017) 392 64 58.

21 апреля 2016 г.
Арганізацыйны камітэт па правядзенні
УЗВЫШАЎСКІХ ЧЫТАННЯЎ
паведамляе, што Шаснаццатыя чытанні пройдуць у Мінску 26 мая 2016 г.
Канферэнцыя прысвечана
140-годдзю з дня нараджэння Цёткі (Алаізы Пашкевіч)
і 130-годдзю з дня нараджэння Змітрака Бядулі.


Плануюцца для абмеркавання 3 тэматычныя кірункі:

І. Цётка (Алаіза Пашкевіч) і яе час;
ІІ. Жыццё і творчасць Змітрака Бядулі;
ІІІ. Літаратурны працэс 1920 – 1930-х гг.: тэндэнцыі і набыткі.

Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы і адрасам аўтара просім дасылаць да 20 мая 2016 г. па адрасе:
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва,
вул. Кірылы і Мяфодзія, 4, 220030, Мінск, Рэспубліка Беларусь,
альбо па электронным адрасе: bdamlim@tut.by
Даведкі па тэлефонах: 327-47-81; 327-11-88.

Выступоўцам неабходна прадставіць надрукаваны тэкст і яго электронную версію ў фармаце Microsoft Word, Times New Roman, 14 пт. Спасылкі, пазначаныя індэксам, у канцы тэксту. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў выступленняў для ўключэння ў зборнік матэрыялаў канферэнцыі.


ЗАЯЎКА

удзельніка XVI УЗВЫШАЎСКІХ ЧЫТАННЯЎ

26 мая 2016 г., г. Мінск


Прозвішча____________________________________________________

Імя__________________________________________________________

Імя па бацьку__________________________________________________

Пасада_______________________________________________________

Поўная назва ўстановы__________________________________________

_____________________________________________________________

Вучоная ступень, вучонае званне__________________________________

Паштовы адрас арганізацыі______________________________________

Кантактны тэлефон, факс, e-mail__________________________________

Тэма даклада_________________________________________________

_____________________________________________________________


21 апреля 2016 г.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
проводит семинар «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОШИБОК».


Дата проведения семинара 5 мая 2016 г.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законодательство в сфере делопроизводства и архивного дела в Республике Беларусь и ответственность за его нарушение.
2. Правила оформления документов согласно Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных организациях (постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4 с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.20.2011 № 235, 27.01.2012 № 18, 15.01.2013 № 9, 10.12.2014 № 240 и от 30.12.2015 № 225). Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
....2.1. Оформление реквизитов документов. Бланки документов. Угловой штамп. Документы, на которых необходимо проставление печати организации.
....2.2. Требования к текстам документов.
....2.3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов (приказ,распоряжение, указание, постановление, решение, протокол, акт, докладная записка,справка, письмо).
....2.4. Правила изготовления и заверения копий документов (постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2012 № 1256, Министерства юстиции Республики Беларусь от 15.01.2013 № 9).
3. Организация работы с документами.
....3.1. Документооборот в организации. Прием, регистрация и исполнение входящих документов. Регистрация и отправка внутренних документов. Регистрация и прохождение внутренних документов.
....3.2. Контроль исполнения документов.
....3.3. Порядок составления, cогласования, утверждения, оформления и использования номенклатуры дел организации.
....3.3. Формирование и оформление дел в делопроизводстве.
4. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве.
....4.1. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Методика проведения экспертизы, порядок деятельности экспертной комиссии организации. Особенности применения перечней документов с указанием сроков хранения.
....4.2. Передачи дел на хранение в архив организации. Правила оформления дел для передачи в архив организации. Составление описей дел структурных подразделений.
....4.3. Порядок уничтожения документов и дел временного хранения.
5. Особенности работы с документами в электронном виде. Электронный документооборот.

Занятия проводят: директор БелНИИДАД А.Е.Рыбаков, эксперт-консультант Э.Н.Давыдова, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат установленного образца.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.

Желающие принять участие в семинаре до 4 мая 2016 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 475 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013 г.).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

15 марта 2016 г.
БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА
(БелНИИДАД)
приглашает принять участие в семинаре
«АРХИВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ: СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ»


Дата проведения семинара 23 марта 2016 г.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законодательство Республики Беларусь в сфере архивного дела и государственный контроль за его соблюдением (правила, перечни, инструкции и другие акты, принятые в 2012 – 2015 гг.).

2. Определение сроков хранения документов.
....2.1. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и архиве организации.
....2.2. Перечни документов с указанием сроков хранения (типовой и ведомственные перечни, перечни негосударственных организаций, перечни научно-технической документации). Особенности применения перечней в различных организациях.

3. Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива.
....3.1. Порядок разработки номенклатуры дел в организации.
....3.2. Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.

4. Порядок создания архива, организация его работы.
....4.1. Виды архивов. Формы, в которых могут создаваться архивы в организациях и их подразделениях.
....4.2. Порядок разработки положения об архиве, должностных инструкций, иных организационных документов.

5. Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
....5.1. Требования к формированию и оформлению дел при подготовке к передаче в архив.
....5.2. Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации.
....5.3. Составление сводных описей дел в архиве организации.
....5.4. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.

6. Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
....6.1. Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
....6.2. Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
....6.3. Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).

Занятия проводят: директор БелНИИДАД А. Е. Рыбаков, зам. директора БелНИИДАД по научной работе С.В.Жумарь, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат установленного образца.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.

Желающие принять участие в семинаре до 22 марта 2016 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 564 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл. 34, ст. 285, 286 от 01.01.2013 г.).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 16 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

05 марта 2016 г.
Поздравление Директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь с 8 Марта


18 февраля 2016 г.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела проводит новый семинар

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ»


Дата проведения семинара 26 февраля 2016 г.

На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
  • Понятие электронного документа и документа в электронном виде. Особенности электронного документооборота по сравнению с бумажными документами.
  • Отечественные нормативные правовые акты и методические документы в отношении электронного документооборота.
    Информация о новых стандартах в отношении электронных документов.
    Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 30.12.2015 г. № 225 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства Юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 г. № 4.
  • Удостоверение подлинности электронного документооборота.
  • Требования по защите информации и определение порядка доступа к ней.
  • Отбор электронных документов на архивное хранение.
  • Обеспечение хранения электронных документов в организации.

Занятия проводит: директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, к.и.н. В.Л. Носевич, являющийся автором нормативных актов, учебных и методических пособий по электронной документации.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.

Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат установленного образца.

Желающие принять участие в семинаре до 25 февраля 2016 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).
Стоимость участия в семинаре 448 000 рублей без НДС (основание – Налоговый Кодекс РБ гл.34, ст.285, 286 от 01.01.2013).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 15 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

16 февраля 2016 г.
19 февраля 2016 г. с 10.00 до 11.30 Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь будет проведена «прямая телефонная линия» по теме: «Осуществление административных процедур государственными архивными учреждениями Республики Беларусь».

На вопросы ответит начальник отдела использования документов и информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Жолнеркевич Григорий Степанович.

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках названной темы можно по тел. 200-95-82.

18 января 2016 г.
БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА
(БелНИИДАД)
приглашает принять участие в семинаре
«АРХИВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ: СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ»


Дата проведения семинара 29 января 2016 г.


На занятиях семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законодательство Республики Беларусь в сфере архивного дела и государственный контроль за его соблюдением (правила, перечни, инструкции и другие акты, принятые в 2012 – 2015 гг.).

2. Определение сроков хранения документов.
....2.1. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и архиве организации.
....2.2. Перечни документов с указанием сроков хранения (типовой и ведомственные перечни, перечни негосударственных организаций, перечни научно-технической документации). Особенности применения перечней в различных организациях.

3. Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива.
....3.1. Порядок разработки номенклатуры дел в организации.
....3.2. Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.

4. Порядок создания архива, организация его работы.
....4.1. Виды архивов. Формы, в которых могут создаваться архивы в организациях и их подразделениях.
....4.2. Порядок разработки положения об архиве, должностных инструкций, иных организационных документов.

5. Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
....5.1. Требования к формированию и оформлению дел при подготовке к передаче в архив.
....5.2. Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации.
....5.3. Составление сводных описей дел в архиве организации.
....5.4. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.

6. Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
....6.1. Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
....6.2. Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
....6.3. Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).

Занятия проводят: директор БелНИИДАД А. Е. Рыбаков, зам. директора БелНИИДАД по научной работе С.В.Жумарь, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат установленного образца.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал. Начало в 9.30.

Желающие принять участие в семинаре до 28 января 2016 г. должны позвонить и предоставить заявки в БелНИИДАД для получения и оплаты счет-фактуры.

Количество мест для участников семинара ограничено!

Телефон для справок: 286-75-19 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно).

Стоимость участия в семинаре 564 000 рублей без НДС (основание – Налоговый кодекс РБ гл. 34, ст. 285, 286 от 01.01.2013 г.).

Регистрация слушателей в день проведения семинара с 9.00 до 9.30 в ком. № 16 (на основании платежного поручения).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ! Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Архив по годам: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Новости сайта
14 августа 2017 г.
На сайте открыт доступ к просмотру эталонных изображений и описаний гербов и флагов Подробнее >>
23 мая 2017 г.
На сайте начала работать поисковая система “Дапаможнік” Подробнее >>
Новости отрасли
24 ноября 2017 г.
В Белорусском научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела переиздана Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях Подробнее >>
21 ноября 2017 г.
21 ноября 2017 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
16 ноября 2017 г.
К 70-летию народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
14 ноября 2017 г.
10 лістапада 2017 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбылося адкрыццё выставы “Пясняр працы і змагання” да 130-годдзя Цішкі Гартнага Подробнее >>
13 ноября 2017 г.
Ко дню работников гражданской авиации Беларуси Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Как это было" Подробнее >>