Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Объявления

Объявления

14 января 2013 г.
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі і Выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» 29 студзеня 2013 г. у 15.00 у краме «Прэзентацыя» (пр-т Пераможцаў, 51/1) праводзіць прэзентацыю зборніка дакументаў «Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст.» (з актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі).

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі працягвае традыцыю выдання дакументаў перыяду Вялікага Княства Літоўскага, якія патрабуюць глыбокага ведання палеаграфіі і з’яўляюцца маладаступнымі для непадрыхтаванага чытача.

У зборніку прадстаўлены 116 дакументаў апошняй волі жыхароў Вялікага Княства Літоўскага, унесеных у актавыя кнігі гродскіх і земскіх судоў Берасцейскага, Віцебскага, Менскага, Новагародскага, Слонімскага паветаў, а таксама г. Магілёва за 1559—1600 гг.

Публікацыя тэксту тастаментаў суправаджаецца разгорнутымі асабовым і геаграфічным паказальнікамі, тлумачальным слоўнікам. Мова пераважнай большасці дакументаў — старабеларуская, некалькі тастаментаў напісаны на старапольскай мове.

У прэзентацыі возьмуць удзел прадстаўнікі Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы, гістарычнага факультэта БДУ, гістарычнага факультэта БДПУ імя М. Танка, Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, сродкаў масавай інфармацыі.

Зборнік — вынік шматгадовай працы супрацоўнікаў аддзела старажытных актаў НГАБ: загадчыцы аддзела Вольгі Уладзіміраўны Бабковай, галоўнага архівіста Ірыны Міронаўны Бобер, галоўнага палеографа Альбіны Францаўны Аляксандравай. Навуковую рэдакцыю ажыццяўляў кандыдат гістарычных навук Аляксандр Барысавіч Доўнар.

Інфармацыя аб выданні

Тастаменты (завяшчанні) — унікальная па інфарматыўнасці гістарычная крыніца. Тастаменты адлюстроўваюць канфесійную прыналежнасць чалавека, яго маёмасны стан, склад сям’і, ступень адукаванасці. Яны выдатна ілюструюць стаўленне да жыцця і смерці, да сваіх родных, да пасмяротнай памяці. Менавіта тастаменты адносяцца да нешматлікай катэгорыі дакументаў, у якіх выразна гучыць голас тагачаснага чалавека. Пераважная большасць аўтараў прадстаўленых у зборніку дакументаў складалася з прадстаўнікоў сярэдняй шляхты – зямян, што валодалі невялікай маёмасцю, а таксама асоб вышэйшага стану, якія займалі розныя кіруючыя пасады і мелі важнае значэнне ў сістэме дзяржаўнага кіравання. Сярод тастатараў ёсць такія вядомыя асобы, як першая жонка канцлера ВКЛ Льва Сапегі – Дарота Фірлей, маці княжны Сафіі Слуцкай – Барбара Кішка, бацька мітрапаліта Іосіфа Вельяміна-Руцкага – Шчасны Вельямін-Руцкі, смаленскі ваявода Васіль Тышкевіч, слонімскі староста Міхал Валовіч, віцебскі гараднічы Багдан Янушкоўскі, князь Шчасны Свірскі, магілёўскі бурмістр Кузьма Есманавіч і многія іншыя.

Кантактная асоба:
Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара НГАБ – (017) 286 75 26, (029) 682 48 47.

08 января 2013 г.
24 января 2013 г. состоится расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором будут подведены итоги работы государственных архивных учреждений Республики Беларусь в 2012 году и определены задачи на 2013 год.
28 декабря 2012 г.
Поздравление Директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь с Новым годом и Рождеством
22 ноября 2012 г.
12 декабря 2012 г. БелНИИДАД проводит практический семинар «Архив учреждения, организации, предприятия: создание и организация работы (в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.), Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012 г.))».

Организации всех форм собственности и организационно-правовых форм обязаны обеспечить сохранность образующихся в их деятельности документов в течение установленных сроков. Для постоянного и долговременного хранения документов организации обязаны создавать архивы.

В целях оказания практической помощи по созданию архива организации, предприятия по созданию архива и организации его работы, а также более подробного рассмотрения возникающих вопросов и решения практических проблем БелНИИДАД организовал и проводит однодневный семинар по теме: «Архив учреждения, организации, предприятия: создание и организация работы (в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.), Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012 г.))».

Семинар предназначен для заведующих архивами, работников делопроизводственных служб, лиц, ответственных за делопроизводство и архив, юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, предприятий всех форм собственности.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
 • Законодательство Республики Беларусь по архивному делу и государственный контроль за его соблюдением. Порядок создания архива, организация его работы.
 • Новый Перечень типовых документов с указанием сроков хранения
  • Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценностей документов в делопроизводстве и в архиве организации.
  • Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива. Виды номенклатур дел, порядок их разработки. Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.
 • Новые Правила работы архивов государственных органов и иных организаций.
  • Порядок создания архива, организация его работы.
  • Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
  • Контроль архива организации за формированием и оформлением дел в структурных подразделениях.
  • Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и в архиве организации.
  • Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации. Составление сводных описей дел в архиве.
  • Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.
  • Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
   • Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
   • Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
  • Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).
В проведении семинара примут участие: начальник отдела делопроизводства и формирования Национального архивного фонда Республики Беларусь Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Э.Н.Давыдова, директор БелНИИДАД А.Е.Рыбаков и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Количество мест участников семинара ограничено!
Место проведениясеминара: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал (проезд: автобусами №№ 18, 26, 29, 39, 44, 136 до остановки «Поликлиника»; трамваями №№ 3, 4, 5, 10 до остановки «Театр молодежи»).

Время проведения семинара с 9.30 до 16.30.
Регистрация с 9.00 до 9.30 в ком. № 16 (на основании платежного поручения).

Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 11 декабря 2012 года:
по адресу: ул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск,
по телефону/факсу: (8-017) 286 75 19 (понедельник – четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; в пятницу до 16.30).

Стоимость участия одного слушателя в семинаре 233 000 рублей (в т.ч. НДС 38 833 руб.).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ!
Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.


15 ноября 2012 г.


Бюро Археографической комиссии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь сообщает, что 30 ноября 2012 года в конференц-зале Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела состоится общее собрание членов Археографической комиссии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (начало в 11.00).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Бюро Археографической комиссии за период с 2009 по 2012 гг. (Доклад В.С. Позднякова).
2. О ходе выполнения плана публикаций Национального архивного фонда Республики Беларусь (Доклад Г.С. Жолнеркевича).
3. Обновление состава Археографической комиссии и ее Бюро. (Выступление В.С. Позднякова).

Проезд в Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела автобусами №№ 18, 26, 29, 39, 44, 136 до остановки «Поликлиника», трамваями №№ 3, 4, 5, 10 до остановки «Театр молодежи».
Контактный телефон +375 17 286 09 51 (Поздняков Валерий Семенович)
Факс +375 17 286 75 27 (с пометкой «Для Археографической комиссии»)
E-mail: arheograph@belniidad.by

Бюро Археографической комиссии


15 ноября


Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь 21 ноября 2012 г. в конференц-зале Национального архива Республики Беларусь будет проводиться совещание – семинар по вопросам практического применения изменений и дополнений, внесенных в соответствие с Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» в нормативную правовую базу в сфере архивного дела и делопроизводства.

На семинар приглашены руководители структурных подразделений по архивам и делопроизводству Главных управлений юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов, директора государственных архивных учреждений (республиканских, областных, зональных) и юрисконсульты.

1 октября


В соответствии с Планом совместных действий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства России на 2011–2013 гг. 17 октября 2012 г. в г. Пскове состоится совместное заседание коллегий Департамента и Росархива, на котором будут рассмотрены вопросы об опыте работы архивных учреждений Российской Федерации и Республики Беларусь по созданию и развитию системы автоматизированного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и Национального архивного фонда Республики Беларусь, о ходе выполнения Плана совместных действий Департамента и Росархива на 2011–2013 гг. и другие вопросы двустороннего сотрудничества белорусских и российских архивистов.
01 октября 2012 г.
Открыт доступ к тестовой версии информационно-поисковой системы "Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь" по адресу: http://fk.archives.gov.by/

Информационный ресурс содержит часть информации из Государственного фондового каталога о составе, содержании и местонахождении более чем 50 тыс. фондов, находящихся на постоянном хранении в государственных архивах Республики Беларусь.
В соответствии с Планом совместных действий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства России на 2011–2013 гг. 17 октября 2012 г. в г. Пскове состоится совместное заседание коллегий Департамента и Росархива, на котором будут рассмотрены вопросы об опыте работы архивных учреждений Российской Федерации и Республики Беларусь по созданию и развитию системы автоматизированного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и Национального архивного фонда Республики Беларусь, о ходе выполнения Плана совместных действий Департамента и Росархива на 2011–2013 гг. и другие вопросы двустороннего сотрудничества белорусских и российских архивистов.

01 октября 2012 г.
Учреждение "Зональный государственный архив в г. Пинске" проводит семинары:

12 октября 2012 г. на тему "Порядок ведения делопроизводства в организациях".

Семинар состоится в 10.30 в отделе образования Пинского райисполкома по адресу: ул. К.Маркса, 28, г. Пинск.

***

22 октября 2012 г.на тему "Составление номенклатуры дел".

Семинар состоится в 12.00 в ГУО "Средняя школа № 1 г. Пинска".
***

26 октября 2012 г. на тему "Уточнение номенклатуры дел организации в соответствии с Типовым перечнем 2012 г.".

Семинар состоится в 10.00 в ООО "Стройдеталь", г. Пинск.01 октября 2012 г.
28 сентября 2012 г.
12 октября 2012 г. БелНИИДАД проводит практический семинар «Архив учреждения, организации, предприятия: создание и организация работы (в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.), Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012 г.))».

Организации всех форм собственности и организационно-правовых форм обязаны обеспечить сохранность образующихся в их деятельности документов в течение установленных сроков. Для постоянного и долговременного хранения документов организации обязаны создавать архивы.

В целях оказания практической помощи по созданию архива организации, предприятия по созданию архива и организации его работы, а также более подробного рассмотрения возникающих вопросов и решения практических проблем БелНИИДАД организовал и проводит однодневный семинар по теме: «Архив учреждения, организации, предприятия: создание и организация работы (в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.), Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012 г.))».

Семинар предназначен для заведующих архивами, работников делопроизводственных служб, лиц, ответственных за делопроизводство и архив, юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, предприятий всех форм собственности.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
 • Законодательство Республики Беларусь по архивному делу и государственный контроль за его соблюдением. Порядок создания архива, организация его работы.
 • Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива.
  • Виды номенклатур дел, порядок их разработки.
  • Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.
  • Новый Перечень типовых документов с указанием сроков хранения.
 • Новые Правила работы архивов государственных органов и иных организаций.
  • Порядок создания архива, организация его работы.
  • Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
  • Контроль архива организации за формированием и оформлением дел в структурных подразделениях.
  • Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и в архиве организации.
  • Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации. Составление сводных описей дел в архиве.
  • Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.
  • Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
   • Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
   • Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
  • Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).
В проведении семинара примут участие: начальник отдела делопроизводства и формирования Национального архивного фонда Республики Беларусь Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Э.Н.Давыдова, директор БелНИИДАД А.Е.Рыбаков и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Количество мест участников семинара ограничено!
Место проведениясеминара: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал (проезд: автобусами №№ 18, 26, 29, 39, 44, 136 до остановки «Поликлиника»; трамваями №№ 3, 4, 5, 10 до остановки «Театр молодежи»).

Время проведения семинара с 9.30 до 16.30.
Регистрация с 9.00 до 9.30 в ком. № 16 (на основании платежного поручения).

Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 11 октября 2012 года:
по адресу: ул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск,
по телефону/факсу: (8-017) 286 75 19 (понедельник – четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; в пятницу до 16.30).

Стоимость участия одного слушателя в семинаре 233 000 рублей (в т.ч. НДС 38 833 руб.).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ!
Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.

24 августа 2012 г.
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва запрашае да ўдзелу ў Х архіўных чытаннях, прымеркаваных да Дня архівіста. Архіўныя чытанні прысвячаюцца 220-годдзю з дня нараджэння беларускага археографа, гісторыка, краязнаўца, мовазнаўца, святара Івана Іванавіча Грыгаровіча (1792–1852) і пройдуць ў Мінску 5 кастрычніка 2012 г.

Удзельнікам чытанняў прапануюцца наступныя тэматычныя кірункі:

1. Жыццё і навуковая дзейнасць І.І.Грыгаровіча
2. Крыніцы па гісторыі беларускай літаратуры і мастацтва ў архівах, музеях і бібліятэках

Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады, месца працы і адрасам аўтара просім дасылаць да 1 кастрычніка 2012 г. па адрасе:
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, вул. Кірылы і Мяфодзія, 4, 220030, Мінск, Рэспубліка Беларусь, альбо па электронным адрасе: bdamlim@tut.by
Даведкі па тэлефонах: 327 47 81; 327 11 88.

Выступоўцам неабходна прадставіць надрукаваны тэкст і яго электронную версію ў фармаце Microsoft Word, Times New Roman, 14 пт. Спасылкі, пазначаныя індэксам, у канцы тэксту. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў выступленняў для ўключэння ў зборнік матэрыялаў канферэнцыі.
17 августа 2012 г.
20 сентября 2012 г. БелНИИДАД проводит практический семинар «Архив учреждения, организации, предприятия: создание и организация работы (в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.), Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012 г.))».

Организации всех форм собственности и организационно-правовых форм обязаны обеспечить сохранность образующихся в их деятельности документов в течение установленных сроков. Для постоянного и долговременного хранения документов организации обязаны создавать архивы.

В целях оказания практической помощи по созданию архива организации, предприятия по созданию архива и организации его работы, а также более подробного рассмотрения возникающих вопросов и решения практических проблем БелНИИДАД организовал и проводит однодневный семинар по теме: «Архив учреждения, организации, предприятия: создание и организация работы (в свете требований новых Правил работы архивов государственных органов, иных организаций (2012 г.), Перечня типовых документов с указанием сроков хранения (2012 г.))».

Семинар предназначен для заведующих архивами, работников делопроизводственных служб, лиц, ответственных за делопроизводство и архив, юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, предприятий всех форм собственности.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

 • Законодательство Республики Беларусь по архивному делу и государственный контроль за его соблюдением. Порядок создания архива, организация его работы.
 • Номенклатура дел – основополагающий документ для организации работы архива.
 • Виды номенклатур дел, порядок их разработки.
 • Участие архива организации в составлении и согласовании номенклатуры дел.
 • Передача дел на хранение в архив организации. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
 • Контроль архива организации за формированием и оформлением дел в структурных подразделениях.
 • Определение сроков хранения документов. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве и в архиве организации.
 • Составление и оформление описей дел при передаче документов в архив организации. Составление сводных описей дел в архиве.
 • Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.
 • Учет и сохранность документов и дел в архиве организации.
 • Учет документов в архиве, разработка научно-справочного аппарата.
 • Обеспечение сохранности документов в архиве организации (требования к помещению, оборудованию, размещению дел, режиму хранения).
 • Использование документов в архиве организации (исполнение запросов, выдача дел).

В проведении семинара примут участие: начальник отдела делопроизводства и формирования Национального архивного фонда Республики Беларусь Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Э.Н.Давыдова, директор БелНИИДАД А.Е.Рыбаков и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся авторами нормативных актов, учебных и методических пособий по делопроизводству и архивному делу.

Количество мест участников семинара ограничено!
Место проведениясеминара: г. Минск, ул. Кропоткина, 55, конференц-зал (проезд: автобусами №№ 18, 26, 29, 39, 44, 136 до остановки «Поликлиника»; трамваями №№ 3, 4, 5, 10 до остановки «Театр молодежи»).

Время проведения семинара с 9.30 до 16.30.
Регистрация с 9.00 до 9.30 в ком. № 16 (на основании платежного поручения).

Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 19 сентября 2012 года:
по адресу: ул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск,
по телефону/факсу: (8-017) 286 75 19 (понедельник – четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; в пятницу до 16.30).

Стоимость участия одного слушателя в семинаре 233 000 рублей (в т.ч. НДС 38 833 руб.).

Наши реквизиты: р/с 3632923650042 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739, УНП 100129230.

ВНИМАНИЕ!
Просим подтвердить участие в семинаре по контактному телефону.
26 июля 2012 г.
Учреждение "Зональный государственный архив в г. Пинске" проводит семинар на тему "Передача документов на государственное хранение"

Семинар состоится 03 сентября 2012 г. в помещении УО "Пинский государственный медицинский колледж" в 15.00.
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
Архив по годам: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
30 декабря 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
27 декабря 2019 г.
В БелНИИДАД изданы методические рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного обеспечения управления Подробнее >>
  Ccылка на facebook