Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

31 мая 2018 г.
Круглый стол на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях» проведен 29 мая 2018 г.

Организаторами выступили Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (Департамент) и ГУ «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» (БелНИИДАД).

Мероприятие проводилось в конференц-зале ГУ «Национальный исторический архив Беларуси».

Задачами Круглого стола являлись повышение эффективности проводимых в архивах мероприятий по созданию и обеспечению нормативных условий хранения; обучение архивных работников проведению профилактических работ с плесневыми поражениями; снижение в перспективе объема документов, требующих проведения дезинфекции.

В работе Круглого стола приняли участие свыше 40 человек, представлявших руководителей и специалистов государственных архивных учреждений страны.

Были представлены и обсуждены проблемы и вопросы плесневого поражения природных и промышленных материалов, архивных помещений и документов. Обозначено влияние плесневых грибов на здоровье человека.

В своих выступлениях участники Круглого стола поделились методами борьбы с плесневым поражением и проводимой профилактической работой в данном направлении. Была подчеркнута важность соблюдения нормативных условий хранения архивных документов. Публичное обсуждение вопросов позволило услышать как мнение профессионалов-биологов, так и представления архивистов по обсуждаемой проблеме.

На Круглом столе выступили: заместитель директора Департамента О.А.Ледовская, начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета Департамента А.В.Кочеткова, ведущий научный сотрудник отдела архивоведения БелНИИДАД, кандидат биологических наук И.А.Гончарова, заведующий отделом дезинфекции, дезинсекции и переплета ГУ «Центральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов НАФ Республики Беларусь» А.В.Ярославцева, заведующий отделом обеспечения сохранности документов и фондов ГУ «Национальный архив Республики Беларусь» И.Г.Гусак, заместитель директора учреждения «Государственный архив Минской области» В.С. Старобинец, архивист 2-й категории отдела обеспечения сохранности документов и фондов учреждения «Государственный архив Витебской области» Ю.В.Доценко.

Участники Круглого стола отметили важность состоявшегося мероприятия, обозначили дальнейшие шаги по укреплению микологической безопасности в архивных учреждениях и выразили благодарность его организаторам.


Заседание круглого стола на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях»


Заседание круглого стола на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях»Заседание круглого стола на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях»Заседание круглого стола на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях»

28 мая 2018 г.
25 мая 2018 г. прайшлі чарговыя Узвышаўскія чытанні, якія штогод арганізуе Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. Гэтым разам загалоўная тэма канферэнцыі была сфармулявана як “Беларуская літаратура і пачаткі дзяржаўнасці”.

У прывітальным слове дырэктар БДАМЛМ Ганна Запартыка казала пра дзейнасць творчай інтэлігенцыі ў справе беларускага дзяржаватварэння, а дацэнт БДУ Міхаіл Шумейка адзначыў ролю архіўных фондаў у падрыхтоўцы і выданні збораў твораў пісьменнікаў. На пленарным пасяджэнні пісьменнік, дырэктар выдавецтва “Галіяфы” Зміцер Вішнёў і вядучы навуковы супрацоўнік БДАМЛМ Віктар Жыбуль распавялі пра новую кніжную серыю “Святлацені” і прэзентавалі кнігу “Пералівы” рэпрэсаванага паэта Юркі Лявоннага (1908 – 1937).

Прагучалі даклады “Атрактыўная функцыя жаночага вобраза ў мастацкай прозе (на матэрыяле беларускай прозы 1920 – 1930-х гг.” Аляксандры Чарнавокай, “Творы Яраслава Гашака ў Беларусі 1920 – 1930-х гг.: пераклады, выданні, кантэкст” Міколы Труса, “Тэма Украіны ў айчыннай перыёдыцы 20 – 30-х гадоў XX ст.” Жаны Шаладонавай, «“Змаганне за Купалу” на эміграцыі» Наталлі Гардзіенкі, “Пісьменнік-маладняковец Вільгельм Гараўскі (1908 – 1937): паводле матэрыялаў друку і сямейнага архіва” Віктара Жыбуля, “З вопыту падрыхтоўкі да друку ўспамінаў Паўліны Мядзёлкі” Ганны Запартыкі.

Да чытанняў далучыліся і нашчадкі ўдзельнікаў літаратурнага згуртавання “Узвышша”. Сын Змітрака Бядулі інжынер Яфім Плаўнік выступіў з цікавымі ўспамінамі пра сям’ю Вацлава Ластоўскага, з якою быў знаёмы, а дачка Андрэя Мрыя Наталля Прушынская з горада Петразаводска (Расія, Рэспубліка Карэлія) даслала прывітальны ліст, які быў зачытаны перад удзельнікамі і гасцямі канферэнцыі.

Трэба адзначыць і завочны ўдзел украінскіх даследчыц Святланы Барадзіцы, Тацяны Скураткі, Вольгі Фірман і Наталіі Карач з Тэрнопальскага нацыянальнага педагагічнага ўніверсітэта імя Уладзіміра Гнацюка, якія асабіста прыехаць не здолелі, але даслалі заяўкі з тэмамі дакладаў. Як можна меркаваць, міжваенны перыяд развіцця літаратуры актыўна вывучаецца і ўкраінскімі навукоўцамі.


XVIIІ Узвышаўскія чытанні

21 мая 2018 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили выпуск совместного проекта "Как это было. "Где купить хлеба и сахара?" Что говорили о проблемах на селе за 30 лет до Года малой родины".

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

21 мая 2018 г.
В БелНИИДАД издан новый Перечень типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь.

Перечень определяет сроки хранения документов, образующихся в деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей. Используется при подготовке схем классификации документов, номенклатур дел, проведении экспертизы ценности документов, формировании и описании дел, комплектовании архивов, переработке описей дел архивных фондов и др.

Перечень обязателен к применению всеми организациями Республики Беларусь независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями.

Настоящее издание подготовлено с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями Министерства юстиции Республики Беларусь от 20.05.2014 № 116, 12.12.2014 № 242 и 06.03.2018 № 56.

Цена издания без пересылки - 20 рублей 36 копеек, с пересылкой - 23 рубля 00 копеек. По вопросам приобретения Перечня звонить по телефону (8017) 286 02 05.

14 мая 2018 г.
К 85-летию со дня рождения белорусского художника, гобеленщика, автора мозаик, народного художника Беларуси Александра Кищенко Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Это мы".

Этот выпуск "Неизвестные фото Кищенко. Кто создал самый большой в мире "гобелен века" с портретом Лукашенко" знакомит с редкими фотографиями из фондов Белорусского госархива кинофотофонодокументов, которые были сделаны во время работы и отдыха художника.

Материалы подготовила главный архивист отдела научного использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

14 мая 2018 г.
10 мая 2018 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі адбылася прэзентацыя 5-га тома навуковага выдання «Гербоўнік беларускай шляхты» (літара Д). Перад гасцямі выступілі дырэктар НГА Беларусі Д. У. Яцэвіч, намеснік дырэктара НГА Беларусі Д. В. Лісейчыкаў, начальнік аддзела арганізацыйнай работы, інфармацыі і выкарыстання дакументаў Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Р. С. Жаўняркевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ В. С. Макарэвіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі В. Ф. Голубеў, галоўны архівіст – загадчык сектара рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі аддзела публікацыі дакументаў НГА Беларусі В. В. Урублеўскі, вядучы спецыяліст аддзела маркетынгу выдавецтва «Беларусь» А. А. Садоўская.

Кіраўнік аўтарскага калектыву тома – супрацоўнік НГА Беларусі Я.С. Глінскі распавёў пра асаблівасці выдання ў цэлым і 5-га тома ў прыватнасці, пра спецыфіку работы па распрацоўцы неабходных архіўных крыніц, а таксама падзяліўся планамі па падрыхтоўцы наступных тамоў.

У мерапрыемстве таксама ўзялі ўдзел прадстаўнікі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта, а таксама даследчыкі-генеалогі, краязнаўцы і студэнты.

Выхад кнігі стаў магчымы дзякуючы супрацоўніцтву Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і выдавецтва «Беларусь».

Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава цікавых архіўных дакументаў, якія былі выкарыстаны пры напісанні тома».


Прэзентацыя 5-га тома навуковага выдання «Гербоўнік беларускай шляхты»


Прэзентацыя 5-га тома навуковага выдання «Гербоўнік беларускай шляхты»


Прэзентацыя 5-га тома навуковага выдання «Гербоўнік беларускай шляхты»
10 мая 2018 г.
27 апреля 2018 года в Минске состоялось заседание национального технического комитета по стандартизации ТК BY 28 «Управление документами», в котором приняли участие полномочные представители организаций-членов технического комитета: Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, государственное учреждение «Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации», учреждение «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела», учреждение «Белорусский государственный архив научно-технической документации», научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», ООО «Электронное дело» и др.

Основными вопросами, вынесенными на повестку дня, являлись рассмотрение отчета о деятельности национального технического комитета по стандартизации ТК BY 28 «Управление документами», обновление состава национального технического комитета по стандартизации ТК BY 28 «Управление документами», а также план стандартизации в области управления документами.

Путем голосования принято решение о включении в состав национального технического комитета по стандартизации ТК BY 28 «Управление документами» двух субъектов технического нормирования и стандартизации – ООО «ДатаБокс Архивные Системы» и ООО «Дуал Лаб Бел».

Также на заседании национального технического комитета по стандартизации рассматривался вопрос о нормативно-технической экспертизе проекта предварительного государственного стандарта Республики Беларусь СТБ П ISO 30300-2011 «Информация и документация. Системы управления документами. Основные положения и словарь».

Участники заседания одобрили отчет о деятельности национального технического комитета по стандартизации ТК BY 28 «Управление документами», а также план стандартизации в области управления документами на ближайшее время.

08 мая 2018 г.
7 мая 2018 г. в Минском областном исполнительном комитете состоялось открытие историко-документальной выставки «Через века, через года – помните!», посвященной 73-летней годовщине Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Выставка подготовлена сотрудниками Государственного архива Минской области при поддержке Главного управления юстиции Минского облисполкома.

Цель представленной экспозиции отразить на основе архивных документов, сохранившихся в фондах Государственного архива Минской области, события Великой Отечественной войны и жизнь белорусского народа в годы оккупации.

Экспозиция выставки состоит из тематических блоков: оккупация, партизаны и подпольное движение, освобождение.

Документы блока «Война, она и есть — война...», «Оккупация. Новый порядок» знакомят посетителей с материалами учреждений нацисткой оккупационной администрации, воззваниями, распоряжениями и объявлениями главного командования Вермахта. Все эти документы позволяют увидеть и оценить тяжесть жизни мирного населения в период оккупации.

Состав документов блока «Партизанская слава не меркнет в веках» разноплановый — это информация о работе минских подпольщиков, список партизанских отрядов, действующих на территории Минской области, список партизан-Героев Советского Союза, личные и наградные листы партизан.

Тематический блок «Сквозь года звенит Победа» рассказывает об освобождении территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Здесь представлены документы об освобождении районных центров Минской области, докладные записки о войсках, принимавших участие в боях, о деятельности истребительных батальонов, решения горисполкома о восстановлении г. Минска и его объектов.

Особое место в экспозиции отведено документам личного происхождения. Здесь можно увидеть фронтовые дневники, фронтовые письма-треугольники, а также благодарности за взятие городов Варшавы и Берлина.

С 7 мая по 11 мая экспозиция выставлена в здании Минского областного исполнительного комитета (ул. Энгельса, 4).


Открытие историко-документальной выставки «Через века, через года – помните!»


Открытие историко-документальной выставки «Через века, через года – помните!»


Открытие историко-документальной выставки «Через века, через года – помните!»

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
28 ноября 2019 г.
19 декабря 2019 г. БелНИИДАД проводит семинар «Электронный документ. Электронный документооборот и хранение документов в электронном виде» Подробнее >>
26 ноября 2019 г.
10 декабря 2019 г. с 10.00 до 12.00 будет проведена «прямая телефонная линия» по теме: «Работа читальных залов государственных архивов Республики Беларусь». Подробнее >>
Новости отрасли
03 декабря 2019 г.
27 ноября 2019 г. А.Н.Гончар назначен директором учреждения «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов» Подробнее >>
02 декабря 2019 г.
Государственным архивом Брестской области организована выставка документов, посвященная 75-летию государственного учреждения образования «Брестский областной институт развития образования» Подробнее >>
29 ноября 2019 г.
28 ноября 2019 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 ноября 2019 г.
Вышел второй сборник документов и материалов из серии «История развития промышленных предприятий Речицкого района: свидетельства архивных документов» Подробнее >>
22 ноября 2019 г.
19 лістапада 2019 г. у бібліятэцы №20 г. Мінска адбылася прэзентацыя краязнаўчай віртуальнай экскурсіі “Вуліца Варанянскага: на скрыжаванні прасторы і часу” Подробнее >>
  Ccылка на facebook