Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

11 декабря 2009 г.
8 снежня 2009 года ў чытальнай зале рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я.Коласа Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі адбылося ўрачыстае ўручэнне Нацыянальнаму гістарычнаму архіву Беларусі сертыфіката аб уключэнні архіваў і Нясвіжскай бібліятэкі Радзівілаў у Сусветны рэгістр UNESCO “Памяць свету”.

Праграма UNESCO “Памяць свету” была заснавана ў 1992 г. У рэгістр “Памяць свету” зараз уваходзяць 197 аб’ектаў дакументальнай спадчыны, якія маюць сусветнае значэнне.

Архівы і Нясвіжская бібліятэка Радзівілаў былі намінаваны на ўключэнне ў склад рэгістра па ініцыятыве Беларусі сумесна з Літвой, Польшчай, Расійскай Федэрацыяй, Украінай і Фінляндыяй – краінамі, дзе захоўваюцца часткі аднаго з буйнейшых асабістых архіваў і кнігазбораў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы, сфарміраванага на працягу XVI-XX стст.


04 декабря 2009 г.
Государственный архив Брестской области совместно с Областным краеведческим музеем и Областной библиотекой им. М. Горького принял участие в подготовке выставки «Гісторыя Брэсцкай вобласці ў дакументах, фотаздымках і кнігах. 1939-2009 гг.», посвященной 70-летию образования Брестской области. Выставка организована управлением культуры Брестского облисполкома.

Торжественное открытие выставки состоялось 2 декабря 2009 г. В нем приняли участие организаторы выставки, сотрудники архива, музея и библиотеки, представители общественности и СМИ.

Архив представил на выставку 43 документа (указы, постановления, решения, протоколы и др. виды документов), иллюстрирующих историю Брестской области. Кроме архивных документов на выставке представлены музейные экспонаты, книги. Экспозиция условно разделена на три исторических периода: сентябрь 1939 – июнь 1941 гг., годы немецко-фашистской оккупации (1941-1944 гг.), развитие области с 1944 года. Документы отражают деятельность областных органов власти, состояние промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и т.д. Показана трагедия Брестчины и ее жителей в годы оккупации.

Выставка экспонируется в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра (г. Брест, ул. Советская, 54) до 14 декабря 2009 г.

Аналогичная по тематике выставка «70 лет истории Брестской области» экспонируется в фойе здания Государственного архива Брестской области (г. Брест, ул. Энгельса, 8).


03 декабря 2009 г.
Обложка сборникаНациональный архив Республики Беларусь выпустил в свет сборник документов и материалов «Свидетельствуют палачи. Уничтожение евреев на оккупированной территории Беларуси в 1941–1944 гг.».

Сборник подготовлен Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальным архивом Республики Беларусь, Музеем истории и культуры евреев Беларуси, Общественным объединением «Республиканский фонд «Холокост». Составители В.И. Адамушко, И.П. Герасимова, В.Д. Селеменев. Научный редактор С.Е. Новиков. Опубликовано 112 документов Национального архива Республики Беларусь о преступлениях немецко-фашистских оккупантов против еврейского населения на белорусской земле в 1941–1944 гг. Сборник состоит из двух частей и приложения. В первую часть вошли переведенные на русский язык документы немецких учреждений и воинских формирований, во вторую – показания немецких военнопленных. В приложении приведены сведения о местах массового уничтожения и депортации евреев на территории Беларуси. Издание рассчитано на историков, архивистов, работников музеев, будет интересно широкому кругу читателей.02 декабря 2009 г.
У БелНДІДАС выдадзены дзесяты выпуск «Беларускага археаграфічнага штогодніка»

У дзесятым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы.

Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Па пытанням набыцця дзесятага выпуска «Беларускага археаграфічнага штогодніка» просьба звяртацца:
па адрасу: вул. Крапоткіна, 55, каб. 15, 220002, г. Мінск
па тэлефоне/факсу: (017) 286 02 05 (панядзелак – чацверг з 9.00 да 13.18 и з 14.00 да 18.00; пятніца да 16.30).


27 ноября 2009 г.
27 ноября 2009 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы: о состоянии работы по приему на государственное хранение документов в отраслевом разрезе 2003–2008 гг., о выполнении в республиканских архивных учреждениях Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», кадровый вопрос.

В ходе обсуждения вопроса о состоянии работы по приему на государственное хранение документов в отраслевом разрезе 2003–2008 гг. коллегией отмечено, что с 2007 года в практику работы госархивов внедрена новая схема формирования и составления списков № 1 и № 2. Всего в схему формирования списков включено 42 отраслевых раздела. В течение 2003–2008 гг. госархивами осуществлялся прием документов на государственное хранение по 38 отраслевым системам.

Проведенный анализ показал, что недостаточно осуществляется комплектование госархивов по следующим отраслевым системам: «Государственный контроль», «Стандартизация. Метрология. Сертификация», «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», «Земельные ресурсы. Геодезия. Картография».

Несмотря на отдельные недостатки в комплектовании, проведенный анализ свидетельствует о положительной тенденции в формировании НАФ в отраслевом разрезе, чему во многом способствует проведение инспекторами Госархивнадзора проверок, в том числе в рамках Координационного плана контрольной деятельности в Республике Беларусь.

Коллегией рекомендовано республиканским, областным, зональным госархивам принять меры по проведению научно-технической обработки дел по 2006 год и подготовке их к передаче на государственное хранение в организациях всех отраслевых систем. Продолжить практику разработки и утверждения совместно с организациями-источниками комплектования графиков подготовки и передачи дел постоянного хранения в госархивы с учетом первоочередного приема дел с истекшими сроками ведомственного хранения. Органам и учреждениям Государственной архивной службы Республики Беларусь областей информировать местные исполнительные и распорядительные органы, их отраслевые комитеты и управления о состоянии сохранности и подготовки к передаче на государственное хранение документов организаций, входящих в их систему.

При обсуждении вопроса о выполнении в республиканских архивных учреждениях Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» коллегией отмечено, что все намеченные мероприятия по выполнению Директивы № 1 в 2009 году выполнены. Этому вопросу руководителями государственных архивных учреждений уделяется постоянное внимание.

Рассмотрен кадровый вопрос. Коллегией принято решение о назначении на должность главного бухгалтера ЦЛМРД Е.Н.Орловой.


24 ноября 2009 г.
Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации (БелНИЦЭД) выпустил DVD-диск "Документальное наследие Радзивиллов (реестры библиотечных и музейных собраний Несвижской ординации)".

Эта электронная публикация подготовлена в рамках международного проекта ЮНЕСКО по виртуальной реконструкции документального наследия и библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов, в 2009 г. включенных во Всемирный реестр ЮНЕСКО "Память мира".

Работы по созданию цифровых копий библиотечных и музейных реестров были осуществлены в 2009 г. силами учреждений, в которых они хранятся: Главного архива древних актов в Варшаве, Национального исторического архива Беларуси и Национальной библиотеки Беларуси. Общую координацию работ, формирование и издание электронной публикации обеспечил БелНИЦЭД.

Электронная публикация рассчитана, в первую очередь, на специалистов, занимающихся виртуальной реконструкцией книжного собрания Радзивиллов, а также реальной реставрацией замка в Несвиже. Кроме того, публикуемые архивные документы могут представлять интерес для исследователей, изучающих историю и культуру Речи Посполитой и Российской империи, а также для всех, кто интересуется историей.


23 ноября 2009 г.
геральдический знак – эмблема Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики БеларусьПриказом Министра юстиции Республики Беларусь В.Г. Голованова от 19 ноября 2009 г. № 350 учрежден геральдический знак – эмблема Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

Знак представляет собой изображение сургучной печати коричневого цвета, в центре которой размещена стилизованная буква «А» серебристого цвета состоящая из трех элементов: развернутого свитка, двух листов бумаги, смыкающихся вверху, и объединенных посередине гусиным пером для письма. Вокруг эмблемы помещена надпись «ДЭПАРТАМЕНТ ПА АРХІВАХ І СПРАВАВОДСТВУ». Эмблема учреждена в целях повышения авторитета, сохранения и развития традиций Государственной архивной службы Республики Беларусь, использования ее в качестве отличительных признаков профессиональной принадлежности. В архивной отрасли Республики Беларусь буква «А» подобной конфигурации, использованная в эмблеме, стала своеобразным брэндом и символом квалифицированной, самоотверженной работы – она изображена на нагрудном знаке «Ганаровы архівіст Беларусі», учрежденном приказом Министра юстиции № 387 от 10 апреля 2007 г.

Эмблема, в соответствии с положением, может быть использована в почетных грамотах и благодарностях Департамента; кино-, видео- и фотоматериалах, печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам Департамента, при проведении мероприятий.


19 ноября 2009 г.
11 лістапада 2009 г. ў Беларускім Саюзе архітэктараў адбылося ўрачыстае паседжанне і адкрыцце выставы, прысвечанай 100-годдзю са дня нараджэння Георгія Уладзіміравіча Заборскага – народнага архітэктара СССР, заслужанага будаўніка БССР, лаурэата Дзяржаўнай прэміі СССР і прэміі Савета Міністраў СССР.

Выстава падрыхтавана Беларускім дзяржаўным архівам навукова-тэхнічнай дакументацыі на аснове дакументаў асабістага фонда Заборскага Г.У. Яна знаёміць гледачоў з асноўнымі этапамі жыццёвага і творчага шляха таленавітага дойліда, дэманструе яго найбольш яркія і значныя архітэктурныя творы, упрыгожыўшыя аблічча нашай Радзімы.

На выставе прадстаўлены асабістыя фотаздымкі Г.Заборскага за розныя гады, фотаздымкі яго бацькоў і родных, яго пісьмы, накіраваныя ў Саюз архітэктараў БССР падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Большую частку экспазіцыі складаюць праекты, эскізы помнікаў, створаных гэтым выдатнейшым дойлідам: помніка-манумента воінам Савецкай Арміі, партызанам і падпольшчыкам, якія загінулі ў Вялікай Айчыннай вайне на пл. Перамогі, помнікаў Якубу Коласу, мемарыяльнага комплекса “Зыслаў”, помніка ахвярам масавых рэпрэсій у Курапатах пад Мінскам і іншых.

Акрамя таго на выставе прадстаўлены праекты шматлікіх будынкаў, выкананыя Г.Заборскім у розныя перыяды яго творчай дзейнасці. Асобная частка экспазіцыі прысвечана праектам будаўніцтва сучаснага беларускага сяла, створаныя Георгіем Уладзіміравічам падчас яго працы ў праектным інстытуце “Белгіпрасельбуд”.

Георгій Уладзіміравіч Заборскі нарадзіўся 11 лістапада 1909 г. у Мінску ў сям’і Уладзіміра Георгіевіча Заборскага, бухгалтара Маскоўска-Брэсцкай чыгункі, і Алены Іванаўны Заборскай (Зеглінг).

Пасля заканчэння школы ў 1929 г. Г.Заборскі стаў рабочым на стадыёне. Прапрацаваўшы там год, паступіў у Мінскую прафтэхшколу сялянскага вогнетрывалага будаўніцтва. Першую практыку Г.Заборскі праходзіў на будаўнічай пляцоўцы будынка Дома ураду. Тут жа адбылося яго знаёмства з архітэктарам І.Лангбардам.

Скончыўшы вучобу, Георгій Заборскі быў накіраваны ва Усерасійскую Акадэмію мастацтваў. Яго выкладчыкамі былі такія знакамітыя майстры як А.Белагруд, І.Лангбард, О.Мунц, А.Нікольскі і інш.

Пасля заканчэння Акадэміі мастацтваў у 1939 г. Г.Заборскі па конкурсу трапляе ў Маскву, але працуе там нядоўга і хутка атрымлівае накіраванне ў Мінск. Тут ён прызначаецца кіраўніком навуковай экспедыцыі па вывучэнню помнікаў архітэктуры і мастацтва Гомельскай і Палескай абласцей.

У 1939 г. Г.У.Заборскі ўдзельнічае ў рэспубліканскім конкурсе на лепшы праект помніка для горада Беластока ў гонар уз’яднання Заходняй Беларусі. Яго праект быў прызнаны лепшым, але будаўніцтву перашкодзіла Вялікая Айчынная вайна.

Ужо ў першыя дні вайны Геогій Уладзіміравіч добраахвотна пайшоў на фронт, але ў баях пад Смаленскам быў цяжка паранены і апынуўся ў шпіталі уральскага гарадка Троіцка. Там ён выконвае шэраг праектаў-эскізаў помнікаў, прысвечаных гераічнай перамозе савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, вялікая колькасць якіх прадстаўлена на выставе. Менавіта гэтыя працы сталі асновай будучага помніка-манумента Перамогі ў Мінску.

Пасля вайны архітэктар вяртаецца ў родную Беларусь і актыўна ўдзельнічае ў працы па адраджэнню зруйнаваных гарадоў і сёлаў.
З 1945 па 1964 год Георгій Заборскі кіруе архітэктурна-канструктарскімі майстэрнямі праектных інстытутаў Белдзяржпраект і Мінскпраект і адначасова выкладае на архітэктурным аддзяленні Беларускага політэхнічнага інстытута. Ён прымае актыўны ўдзел у распрацоўцы праектаў планіроўкі і забудовы Мінска, Полацка, Оршы. Г.У.Заборскі ўкладае свій талент ў праектаванне мінскіх плошчаў: Леніна (Незалежнасці), Цэнтральнай (Кастрычніцкай), Круглай (Перамогі).

У 1950 г. Г.У.Заборскі праектуе жылую забудову па вул.Леніна ў Мінску. У гэты ж час ім былі створаны Сувораўскае вучылішча і будынак ЦК ЛКСМБ. Адначасова ён удзельнічае ва ўсесаюзных конкурсах на праект помніка І.В.Сталіну на Цэнтральнай плошчы ў Мінску і помніка-манумента воінам Савецкай Арміі, партызанам і падпольшчыкам, якія загінулі ў Вялікай Айчыннай вайне на Круглай плошчы (пл. Перамогі). Яго пректы былі прызнаны лепшымі. У 1952 г. быў адкрыты помнік І.В.Сталіну, а ў 1954 г. – помнік-манумент на пл. Перамогі.

У 1952 г. Георгій Уладзіміравіч спраектаваў дом для сям’і Я.Коласа. Народны паэт сам ухваліў праект свайго будучага дома, аб чым сведчыць надпіс на ім: “Согласен, одобряю. Я.Колас. 29.01.52 г.” Пасля смерці паэта Г.Заборскі прымаў удзел у стварэнні помніка на яго магіле, а праз некаторы час і помніка на плошчы Я.Коласа ў Мінску. На выставе прадстаўлены копія праекта дома Я.Коласа з надпісам, а таксама эскізны праект помніка на аднайменнай плошчы.

У пачатку 60-х гг. па праектах архітэктара будуюцца кінатэатр “Піянер” і музей Вялікай Айчыннай вайны. У гэты ж час Георгій Уладзіміравіч праектуе мемарыяльны комплекс “Зыслаў”, адкрыццё якога адбылося ў 1969 г.

З сакавіка 1964 г. Георгій Уладзіміравіч па асабістаму жаданню пераходзіць на працу ў праектны інстытут “Белгіпрасельбуд”. Ён зрабіў вялікі творчы ўклад у справу стварэння сучаснага вобліка беларускага сяла. Асноўнымі праектамі гэтага часу сталі грамадскі цэнтр пас. Мышкавічы Кіраўскага р-на, забудова калгаса “Чырвоная Змена” Любаньскага р-на, забудова пас. Верцялішкі – цэнтра калгаса “Прагрэс” Гродзенскага р-на, за якую ён атрымаў Дзяржаўную прэмію СССР у 1971 г.

У пачатку 1990-х гг. таленавіты архітэктар скончыў сваю практычную творчую дзейнасць. Адной з апошніх яго работ быў праект помніка ахвярам масавых рэпрэсій у Курапатах пад Мінскам.

27 сакавіка 1999 г. Георгія Уладзіміравіча Заборскага не стала, але памяць аб ім назаўсёды ўшанована ў яго творах. Гэты незвычайны чалавек пакінуў след у сэрцах усіх, хто калі-небудзь сустракаў яго на сваім жыццёвым шляху.


18 ноября 2009 г.
В читальном зале научно-методического учреждения «Государственный архив Гродненской области» (230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 84) открыта
выставка документов, посвященная 65-летию образования НМУ «Государственный архив Гродненской области».

Время работы выставки: с 8.30. до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обед с 13.00 до 14.00 час.

Экспозиционный план выставки
к 65-летию образования НМУ «Государственный архив Гродненской области».


Историческая справка.
I. История образования.
1. Паспорт Государственного архива Гродненской области (1940-1946гг.)
Ф.393. Оп.1. Д.1. Л.л. 1-2

2. Постановление № 874 Совета народных комиссаров Белорусской ССР «О реорганизации отдела Государственных архивов НКВД БССР в Управление Государственными архивами НКВД БССР». (05.12.1944г.)
Ф.385. Оп.1. Д.1. Л.3

3. Решение Белостокского областного Совета депутатов трудящихся г. Гродно «Об обеспечении сохранности документальных материалов государственных и ведомственных архивов по районам Белостокской области освобожденных от немецко-фашистских захватчиков» (12.09.1944г.)
Ф.385. Оп.1. Д.1. Л.л.1-2

4. Протокол № 1 организационного бюро профсоюзной организации при Государственном архиве Гродненской области от 26.12.1946г. «О приеме в члены профсоюза».
Ф.393. Оп.1. Д.13. Л.2

II. Реорганизация.
5. Решение № 241 исполнительного комитета Гродненского областного Совета депутатов трудящихся от 11.04.1960г. «О преобразовании архивного отдела УВД Гродненского облисполкома».
Ф.393. Оп.1. Д.182. Л.1

6. Решение № 281 исполнительного комитета Гродненского городского Совета депутатов трудящихся от 05.04.1961г. «О передаче здания по улице Академической № 9 на баланс Государственного архива Гродненской области».
Ф.484. Оп.1. Д.298 Л.121

7. Решение № 691 исполнительного комитета Гродненского городского Совета народных депутатов от 24.01.1985г. «Об отводе земельных участков».
Ф.484. Оп.2. Д.559. Л.263

8. Распоряжение № 355р исполнительного комитета Гродненского городского Совета народных депутатов от 21 декабря 1992г. о назначении приемочной комиссии для принятия в эксплуатацию здания Госархива по ул. Дзержинского.
Ф.484. Оп.2. Д.733. Л.220

9. Акт государственной приемной комиссии о приемке архива в эксплуатацию. (04.01.1993г.)
Ф.393. Оп.2. Д.90 III.

III. Деятельность.
10. Приказы начальника Государственного архива Гродненской области. (13.01.1948-31.12.1948 гг.)
Ф.393. Оп.1. Д.6

11. Книга поступления документальных материалов. (29.03.1948-01.03.1954 гг.)
Ф.393. Оп.1. Д.32

12. Личное дело писателя Янки Брыля. (24.10.1951г.)
Ф.393. Оп.1. Д.72.

13. Штатное расписание Государственного архива Гродненской области на 25.02.1954 год.
Ф.393. п.1. Д.101. Л.2

14. Разрешение Гродненского городского комитета коммунистической партии Белоруссии о работе с документами архива писателя Карпюка Алексея Николаевича. (25.07.1958г.)
Ф.239. Оп.7. Д.38. Л.4

15. Личное дело писательницы Бичель Дануты Ивановны (17.12.1959-12.02.1960 гг.)
Ф.393. Оп.1. Д.174

16. Приказ № 4 заведующего архивным отделом Гродненского облисполкома от 30.06.1961г. «Об объявлении благодарности сотрудникам Архивного отдела облисполкома и Государственного архива Гродненской области». Книга замечаний и предложений. (14.07.1961-14.06.2005 гг.)
Ф.370. Оп.1. Д.180. Л.13

17. Автобиография Плешевени Алесандра Никитича. (12.01.1964г.)
Ф.370. Оп.1. Д.180. Л.14

18. Переписка с консульским управлением МИД СССР, протокольно-консульским отделом МИД БССР и архивными учреждениями об исполнении запросов социально-правового характера, поступивших из-за границы. (01.09.1978-30.09.1978 гг.)
Ф.393. Оп.1. Д.536

19. Пятилетний план развития архивного дела в Гродненской области на 1981-1985 годы.(1981г)
Ф.293. Оп.1. Д.618.

20. Справка с характеристикой состава и содержания документов Государственного архива Гродненской области по состоянию на 01.01.1986г.
Ф.393. Оп.1. Д.782. Л.2

21. Положение о Государственном архиве Гродненской области от 6 сентября 1995 года. Ф.393. Оп.2. Д.137

22. Протокол № 8 заседаний профкома от 30 сентября 2004 года «О согласовании дополнений и изменений к Положению о премировании работников архива»
Ф.393. Оп.2. Д.410. Л.9.

23. Приглашения и программа научно-практической конференции «Архив и история: традиции, проблемы и перспективы взаимодействия», посвященной 60-летию архива. (22.09.2004г.)
Ф.393. Оп.2. Д.398. Л.л.1-4


17 ноября 2009 г.


С 9 по 14 ноября 2009 г. в г. Триесте (Италия) прошли очередные мероприятия в рамках ежегодно проводимого Международного архивного дня. Мероприятия были организованы Международным институтом архивоведения в Триесте и Мариборе (ИИАС) при поддержке Государственного архива в г. Триесте и исполнительного комитета Центрально-европейской инициативы, обеспечивающей сотрудничество и координацию различных научных и культурных проектов стран региона.

Тема конференции XIX Международного архивного дня – "Архивы в ХХ веке: технические и профессиональные аспекты". В работе конференции приняли участие члены ИИАС, представляющие Австрию, Беларусь, Великобританию, Израиль, Испанию, Италию, Канаду, Польшу, Россию, Сербию, Словакию, Словению, Хорватию, Черногорию, а также гости из Боснии и Герцеговины, Германии, Малайзии, Султаната Оман, Финляндии, Франции.

Беларусь впервые в качестве полномочного члена института представлял директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела А.Е. Рыбаков, имевший в течение трех предыдущих лет в ИИАС статус наблюдателя. Он выступил с докладом на тему "Архивное строительство в Республике Беларусь", в котором через призму исторической ретроспективы были рассмотрены основные достижения и насущные проблемы белорусских архивистов.

По окончании конференции в течение трех дней была организована работа Осенней архивной школы ИИАС. В рамках школы слушателям – молодым архивистам из разных стран – был предложен курс лекций в развитие проблематики, рассмотренной на конференции. С лекциями перед ними выступили члены института и некоторые из гостей конференции, в том числе была прочитана лекция по теме "Архивная наука в Беларуси", акцент в которой был сделан на основные достижения и современные проблемы в этой сфере в нашей стране.

По окончании курса слушателям были вручены сертификаты.

16 ноября 2009 г.
12 ноября 2009 г. в г. Минске в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева в Республику Беларусь состоялось подписание Соглашения между Министерством юстиции Республики Беларусь и Национальным архивным управлением Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области архивного дела. От имени белорусской стороны Соглашение подписал Министр иностранных дел Республики Беларусь С.Н.Мартынов.

Заключенное Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию связей между государственными архивными службами Республики Беларусь и Азербайджанской Республики, между всеми учреждениями, занятыми в сфере хранения, использования и управления архивными документами обеих стран. Соглашения создает правовую основу для развития сотрудничества между Министерством юстиции Республики Беларусь и Национальным архивным управлением Азербайджанской Республики в сфере архивного дела.

В качестве направлений сотрудничества между Сторонами определены: вопросы обеспечения безопасности архивных фондов, создания оптимальных условий хранения и обеспечения физической сохранности документов; подготовка межгосударственных архивных проектов в области государственного учета архивных документов и совершенствования научно-справочного аппарата к ним; информирование о составе и содержании архивных фондов; обмен копиями архивных документов по истории и культуре Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Стороны согласились оказывать содействие друг другу в использовании архивных документов для исполнения запросов социально-правового характера граждан и организаций обеих стран.

Соглашением предусматривается обмен нормативными и правовыми актами, информацией и документами в области архивоведения, археографии и документоведения, а также публикациями архивных документов, представляющих взаимный интерес. На основании программ и договоренностей между архивными службами обеих стран будет осуществляться обмен опытом работы в области архивного дела, в том числе посредством ознакомительных визитов, стажировок, консультаций.


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
28 января 2020 г.
20 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет виртуальную фотовыставку к 90-летию со дня рождения Р.И. Янковского Подробнее >>
Новости отрасли
24 января 2020 г.
23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
24 января 2020 г.
20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
  Ccылка на facebook