Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

30 июня 2009 г.
26 июня 2009 г. в здании Минского облисполкома состоялось открытие выставки документов Государственного архива Минской области, посвященной 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Гостям выставки – ветеранам Великой Отечественной войны – были представлены документы архива по партизанскому и подпольному движению, боевым действиям на территории Минской области, о преступлениях оккупационного режима, об освобождении территории области летом 1944 года. На выставке экспонировались также документы из личных фондов архива – дневники, личные и наградные документы ветеранов Великой Отечественной войны, воспоминания участников партизанского и подпольного движения на территории Минской области и др.


25 июня 2009 г.
Национальный архив Республики Беларусь представляет две выставки, в основе которых уникальные документы по партизанскому и подпольному движению в годы Великой Отечественной войны.

В совместном проекте с Национальной библиотекой Беларуси на выставке «Непокоренная Беларусь» архив представляет подпольную партизанскую печать 1942 – 1944 гг.

Всего в коллекции архива 177 наименований газет подпольных обкомов, райкомов и партизанских формирований Беларуси.

В 1942 году, когда борьба на оккупированной территории начала стремительно развиваться, типографским образом издавалось только девять подпольных газет. Пять из них представлены на этой выставке. В этот период газеты на оккупированную территорию Беларуси доставлялись из советского тыла, что было связано с огромными трудностями. Но уже с конца 1942 года в тылу врага началась издательская деятельность с использованием пишущих машинок и гектографов.

Газеты, выходившие в подполье, несмотря на небольшие тиражи и маленькие форматы, играли важную роль в мобилизации населения республики на борьбу с оккупантами. Живо, образно, конкретно раскрывалась в них сущность происходящих событий, освещались злодеяния фашистов.

На выставке также представлены дневники и отчеты партизанских бригад и отрядов о боевых операциях, повседневной жизни в тылу врага. Особый интерес представляют рисунки – яркие впечатления непосредственных участников борьбы с врагом.

Выставка размещена на 3-м этаже кольцевого коридора Национальной библиотеки и будет работать до 31 августа.

В Министерстве юстиции Республики Беларусь архив открывает выставку, подготовленную совместно с Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов. Помимо подпольной партизанской печати и рисунков-репортажей непосредственных участников событий здесь представлены фотодокументы по освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


23 июня 2009 г.
У Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ) працуе выстава, прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння вядомай паэткі і перакладчыцы Еўдакіі Лось. Выстава мае назву “У кожным імгненні паэзія ёсць…” – і, думаецца, гэты радок вельмі трапна характарызуе лірычны светапогляд паэткі, душэўную тонкасць яе натуры: пагадзіцеся, не кожны з нас здольны адчуваць у рытмах паўсядзённасці згукі паэзіі…

Частку выставы, падрыхтаванай супрацоўнікамі архіва-музея Віктарам Жыбулем і Таццянай Кекелевай, склалі выкладзеныя ў вітрынах выданні твораў Еўдакіі Лось – як арыгінальныя, так і ў шматлікіх перакладах на іншыя мовы. Астатнія матэрыялы экспазіцыі – а гэта дакументы з фондаў БДАМЛМ – размешчаны тэматычна, пра што сведчаць назвы стэндаў: “Вучоба. Юнацтва”, “З творчай спадчыны”, “Еўдакія Лось – перакладчыца”, “З сяброўскай усмешкай”, “У нашым доме сонечна, сынок…”, “Творчыя паездкі”, “Літаратурныя сувязі”, “Карэспандэнты і калегі па пяры”, “Памяць”. Жывую цікаўнасьць наведвальнікаў выклікалі такія экспанаты, як аўтографы і малюнкі Уладзіміра Караткевіча, лісты і паштоўкі ад Васіля Быкава, Уолтэра Мэя, Канстанціна Сіманава, Ільі Сяльвінскага, Яўгеніі Янішчыц, дзіцячыя творы Дзмітрыя Лася (сына паэткі), а таксама арыгінальная афіша літаратурнай сустрэчы з Еўдакіяй Лось, што адбылася ў 1975 г. Вядома ж, на выставу патрапіла толькі маленькая частка архіўных дакументаў, звязаных з жыццём паэткі: фонд Еўдакіі Лось у БДАМЛМ налічвае 3 вопісы, што складаюць агульнай колькасцю 542 адзінкі захоўвання, якія храналагічна ахопліваюць перыяд з 1945 па 1995 г. Першыя два вопісы ўтрымліваюць матэрыялы, перададзеныя самой Еўдакіяй Лось адпаведна ў 1967 – 1969 і 1972 – 1973 гг., трэці, самы аб’ёмны, -- паступленні, атрыманыя ад М. Ярашэвіч і М. Клімовіч, сясцёр Е. Лось, у лістападзе 1995 г.

У час працы выставы адбылася сустрэча з літаратарамі, навукоўцамі, сваякамі пісьменніцы, якую вяла дырэктар архіва-музея Ганна Запартыка. Загадчык кафедры беларускай літаратуры Мазырскага універсітэта літаратуразнаўца Тамара Нуждзіна распавяла пра цікавыя факты з біяграфіі пісьменніцы – напрыклад, перапіску Еўдакіі Лось з рускім паэтам і перакладчыкам Уладзімірам Смірновым, прыгадала свае ўражанні ад паэтычных выступленняў Е.Лось. Цёплымі ўспамінамі пра яе падзяліліся паэт Анатоль Вярцінскі, празаік Уладзімір Дамашэвіч, а таксама родныя сёстры паэткі Марыя Ярашэвіч і Марыя Клімовіч, якія натхнёна і эмацыйна прачыталі багата вершаў Е.Лось. Выступіла і самадзейны кампазітар Ніна Сакалова, а спявак Аляксандр Радчанка выканаў песню “Дзяўчаты мінулай вайны” на словы паэтэсы.

Супрацоўнікі архіва-музея плануюць зрабіць экспазіцыю выязной і прадставіць яе ўвазе навучальных устаноў і бібліятэк.


22 июня 2009 г.
11 июня 2009 г. в г. Минске прошел семинар по совершенствованию работы территориальных архивов местных исполнительных и распорядительных органов, подготовленный сотрудниками отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Минского облисполкома. Наряду с сотрудниками отдела по архивам в работе семинара приняли участие руководящие работники Государственного архива Минской области, заведующие районными и Жодинским городским архивами по личному составу.

За последние годы практика проведения подобных семинаров стала традиционной.

Семинар был посвящен вопросам состояния и перспектив работы территориальных архивов, планированию и отчетности, оказания методической помощи в подготовке и приеме документов на хранение, согласовании описей дел с ЭМК госархивов, а также порядку учета и использования документов.

Перед участниками семинара выступили начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции облисполкома Филиппова А.В., главный специалист отдела Вертейко Л.В., директор Государственного архива Минской области Кушнова Е.В. и заместитель директора Госархива Кирьянова Н.Н.

В ходе семинара обсуждались и практические аспекты деятельности территориальных архивов, в том числе: вопросы выделения дополнительных помещений и их материально-технической оснащенности, оказания платных услуг организациям, увеличения штатной численности территориальных архивов, низкого уровня заработной платы сотрудников.

Опытом работы по оказанию платных услуг организациям района поделился с коллегами заведующий архивом по личному составу Червенского райисполкома Яковлев П.Т.


22 июня 2009 г.
В помещении Государственного архива Минской области организована выставка документов, посвященная 65-летию освобождения Беларуси. На выставке представлены документы об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками промышленности, сельскому хозяйству и населению, и о послевоенном восстановлении области и г. Минска; воспоминания участников боевых действий и партизанского движения из фондов личного происхождения и партийных фондов, хранящихся в архиве.

К 3 июля будет организовано чествование бывших сотрудников архивной отрасли – участников Великой Отечественной войны Кондрашова Василия Николаевича, бывшего заведующего архивным отделом Минского облисполкома, и Клименко Василия Порфировича, бывшего заведующего отделом использования документов Госархива области.


22 июня 2009 г.
В июне 2009 г. завершен ремонт архивохранилища, выделенного Государственному архиву Минской области Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь в здании по ул. Козлова, 26. Дополнительные площади позволят на некоторое время решить проблему ликвидации задолженности архива перед организациями области по приему документов на государственное хранение. В отремонтированном архивохранилище планируется разместить более 100 тысяч дел.


17 июня 2009 г.
Вышел в свет подготовленный под руководством директора Зонального государственного архива в г. Орше Т.В. Лойко (сост.: Е.С. Агеева, Т.В. Лойко, В.А. Тицкая) путеводитель по архиву, в котором по состоянию на 1 февраля 2009 г. находится на хранении 203 330 дел.

Это – первый опыт подготовки региональными архивами Беларуси научно-справочных изданий типа путеводителей. Целесообразность такого справочника именно для архива в Орше более чем очевидна. С одной стороны, он представляет информацию об учреждениях-фондообразователях и составе фондов, находящихся в архиве, отсутствующую в изданном в 2000 г. в Минске кратком справочнике общереспубликанского характера "Государственные архивы Республики Беларусь (1944–1997)". С другой стороны, путеводитель сводит воедино сведения о фондах этого архива, рассеянные в выше упомянутом справочнике.

В путеводитель включены 1388 архивных фондов, сгруппированных по 20 разделам. В основу их систематизации положен признак отраслевой принадлежности фондообразователей (разделы 1-19); в заключительный, 20-й раздел включены фонды личного происхождения (их всего 5) и коллекция документов личного происхождения участников гражданской и Великой Отечественной войн, ветеранов труда Дубровенского, Оршанского, Сенненского, Толочинского районов и г. Орши. В список неаннотированных фондов (их всего 26) включены те фонды, состав документов которых не позволил составителям установить историю фондообразователей, а также две коллекции по личному составу.

Составители традиционно включили в путеводитель статью о научно-справочной библиотеке архива, список сокращений. В то же время они дополнительно ввели такие важные элементы, как список фондов архива, сведения об административно-территориальном делении (последние важны для понимания изменения зоны комплектования архива) и списки фондов Дубровенского, Оршанского, Сенненского и Толочинского районных архивов по личному составу (это обусловлено тем, что часть документов ЗГА в г. Орше передана этим архивам).


12 июня 2009 г.
10 июня 2009 г. в областной библиотеке им. М. Горького в г. Бресте состоялась презентация научного издания «Брест в 1919 – 1939 гг. Документы и материалы», подготовленного государственным архивом Брестской области при участии преподавателей исторического факультета Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина.

В сборнике публикуется 187 документов, выявленных в госархиве Брестской области: по истории г. Бреста в 1919-1939 гг., освещающие деятельность органов местного самоуправления и полиции, демографическую ситуацию в городе, экономическое развитие, состояние городского хозяйства, общественно-политическую ситуацию, состояние здравоохранения и образования, культурную жизнь, конфессиональную ситуацию, а также обстановку в городе накануне и в первые дни Второй мировой войны. Почти все документы публикуются впервые. Сборник проиллюстрирован копиями документов и фотографиями.

Издание рассчитано на историков, краеведов, архивистов, а также будет интересно широкому кругу читателей, интересующихся историей города Бреста.

В презентации приняли участие более 100 человек – представители органов власти области и города, отдел по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Брестского облисполкома, руководители и работники библиотек, музеев, представители науки и образования, общественных организаций, СМИ, сотрудники госархива Брестской области и др.

Открыла презентацию директор госархива Брестской области А.Г. Карапузова. Она рассказала собравшимся о том, что сборник является первым документальным изданием архива, какие документы нашли в нем отражение, как шла работа над сборником.

Прозвучали выступления главного редактора сборника, кандидата исторических наук, доцента Е.С. Розенблата, декана исторического факультета БрГУ Н.П. Галимовой, главного специалиста главного управления идеологической работы Брестского облисполкома И.В. Гетмана, главного специалиста отдела культуры Брестского горисполкома А.П. Кондак, директора областной библиотеки им. М. Горького Т.П. Данилюк.

Выступавшие высоко оценили издание и его значимость для города.

В ходе презентации А.Г. Карапузова (ответственный составитель) и Е.С. Розенблат (главный редактор сборника) ответили на вопросы пришедших на презентацию историков, краеведов и журналистов.

Выступления сопровождались мультимедийной презентацией документов, вошедших в сборник. В рамках презентации экспонировалась выставка книг из фондов областной библиотеки, посвященных городу Бресту.


10 июня 2009 г.
10 июня 2009 г. в г. Минске в ходе официального визита Премьер-министра Республики Казахстан К.К.Масимова в Республику Беларусь состоялось подписание Соглашения между Министерством юстиции Республики Беларусь и Министерством культуры и информации Республики Казахстан о сотрудничестве в области архивного дела. С белорусской стороны Соглашение подписал директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко, с казахстанской стороны – председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан Б.Ж.Омаров.

Заключенное Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию связей между государственными архивными службами Республики Беларусь и Республики Казахстан, между всеми учреждениями, занятыми в сфере хранения, использования и управления архивными документами обеих стран. Соглашения создает правовую основу для развития сотрудничества между Министерством юстиции Республики Беларусь и Министерством культуры и информации Республики Казахстан в сфере архивного дела.

В качестве направлений сотрудничества между Сторонами определены: вопросы обеспечения безопасности архивных фондов, создания оптимальных условий хранения и обеспечения физической сохранности документов; подготовка межгосударственных архивных проектов в области государственного учета архивных документов и совершенствования научно-справочного аппарата к ним; информирование о составе и содержании архивных фондов; обмен копиями архивных документов по истории и культуре Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Стороны согласились оказывать содействие друг другу в использовании архивных документов для исполнения запросов социально-правового характера граждан и организаций обеих стран.

Соглашением предусматривается обмен нормативными и правовыми актами, информацией и документами в области архивоведения, археографии и документоведения, а также публикациями архивных документов, представляющих взаимный интерес. На основании программ и договоренностей между архивными службами обеих стран будет осуществляться обмен опытом работы в области архивного дела, в том числе посредством ознакомительных визитов, стажировок, консультаций.


10 июня 2009 г.
4 июня 2009 г. состоялось общее собрание Археографической комиссии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

В собрании приняли участие 38 членов Археографической комиссии не только из учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь, но и других научных, образовательных, общественных организаций Республики Беларусь, органов исполнительной власти, а также представители печатных изданий и СМИ, всего более чем из 25 учреждений и организаций.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Археографической комиссии, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент В.И. Адамушко.

На собрании были рассмотрены три основных вопроса:

1. Отчет о работе Археографической комиссии и Бюро за 2008 год и публикационной деятельности в 2004-2008 гг.
2. О плане публикаций Национального архивного фонда Республики Беларусь на 2009-2013 гг.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение об Археографической комиссии.

По первому вопросу выступил Э.М. Савицкий, председатель Бюро Археографической комиссии, первый заместитель председателя Археографической комиссии, главный научный сотрудник отдела архивоведения БелНИИДАД, доктор исторических наук, профессор.

О перспективном плане публикаций документов Национального архивного фонда Республики Белаурсь на 2009-2013 гг. общему собранию доложил В.Д. Селеменев, член Бюро Археографической комиссии, директор Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук.

С предложениями о внесении изменений и дополнений в Положение об Археографической комиссии высупил В.С. Поздняков, заместитель председателя Бюро Археографической комиссии, заместитель председателя Археографической комиссии, заведующий отделом археографии БелНИИДАД, кандидат исторических наук.

В рамках обсуждений вынесенных на общее собрание вопросов состоялись выступления членов Археографической комиссии: Мальдиса А.И., Карева Д.В., Шумейко М.Ф. и др.

Заслушав и обсудив доклады, общее собрание одобрило отчет о работе Археографической комиссии и Бюро за 2008 год и публикационной деятельности в 2004-2008 гг. и приняло за основу проект перспективного плана публикаций Национального архивного фонда Республики Беларусь на 2009-2013 гг., поручив Бюро доработать и утвердить его на заседании в рабочем порядке, внести предложенные изменения и дополнения в Положение об Археографической комиссии в установленном порядке.


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
03 октября 2019 г.
25 октября 2019 г. БелНИИДАД проводит семинар «Электронный документ. Электронный документооборот и хранение документов в электронном виде» Подробнее >>
Новости отрасли
11 октября 2019 г.
10 октября 2019 года в книжном магазине «Дом книги «Светоч» состоялась презентация сборников к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Подробнее >>
09 октября 2019 г.
8 октября 2019 г. в Минском областном исполнительном комитете состоялось открытие историко-документальной выставки «Праздник урожая» Подробнее >>
08 октября 2019 г.
4 кастрычніка 2019 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі адбылося ўрачыстае адкрыццё дадатковай чытальнай залы Подробнее >>
07 октября 2019 г.
4 октября 2019 г. в кинозале БГАКФФД состоялось собрание, посвященное профессиональному празднику – Дню архивиста Подробнее >>
04 октября 2019 г.
Государственный архив общественных объединений Гомельской области отмечает День архивиста Подробнее >>
  Ccылка на facebook