Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

17 августа 2012 г.
У БДАМЛіМ працуе выстава “Асуджаны за талент”, адкрытая падчас правядзення Узвышаўскіх чытанняў, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння беларускага празаіка Барыса Міхайлавіча Мікуліча, які нарадзіўся 19 жніўня 2012 г. у Бабруйску.

Б.Мікуліч да арышту ў 1936 г. быў ужо даволі адметным аўтарам. Свежасць тэматыкі, неардынарнасць творчага почырку, сюжэтная разнастайнасць, актыўная жыццёвая пазіцыя прыцягвалі ўвагу да твораў і асобы пісьменніка. На яго творчым рахунку было 7 кніг, сярод якіх зборнікі апавяданняў “Удар”, “Яхант”, навэл “Чорная вірня”, аповесці “Наша сонца”, “Дружба” і інш., публікацый у часопісах “Маладняк”, “Уздым”, “Вясна” і інш., якія сёння дэманструюцца на выставе.

Аснову экспазіцыі склалі дакументы з асабістага фонду Б.Мікуліча, перададзеныя ў архіў сястрой Марыяй. Гэта рукапісы твораў, напісаных з 1947 па 1949 гг. падчас вяртання на Беларусь пасля 10-гадовага зняволення ў сібірскіх лагерах – аповесць “Вецер на світанні”, запіскі “Узнагарода”, “Вандраванне ў той свет”, апавяданне “Машины на берегу”, “Пасхальнае яйцо”, сшытак з вершамі, напісанымі ў высылцы; канспекты прачытаных кніг з кароткімі рэцэнзіямі і г.д. І галоўны твор гэтага перыяду – аўтограф “Повести для себя”, якая ўбачыла свет толькі ў 1993 г., – дзённікавыя запісы пра сваіх сучаснікаў, сваё жыццё, дзікунскі час сталінізму.

Частка выставы адлюстроўвае трагедыю творцы, які прагне пісаць і піша, але яго не друкуюць. Тры гады напружанай творчай працы, лісты ў розныя інстанцыі, перапіска з П.Глебкам, І.Гурскім, М.Лыньковым, У.Карпавым, М.Танкам наконт публікацыі і ўсюды адмоўны адказ: “Спецыфіка Ваша перашкаджае”. У 1949 г. – паўторны арышт і высылка ў сяло Машукоўка Краснаярскага краю. Гэты перыяд жыцця Б.Мікуліча адлюстраваны на выставе ў дакументах і фатаграфіях, дасланых краязнаўцам, настаўнікам Машукоўскай СШ М.Г. Захарцовым, а таксама ў лістах Б. Мікуліча да сясцёр на радзіму і трагічным лісце яго жонкі М.І. Смеляковай пра смерць і пахаванне мужа ў 1954 г., які на дажыў тры месяцы да рэабілітацыі.

Фонд пісьменніка, а таксама экспазіцыя выстаўкі папоўніліся і за кошт дакументаў і брашур, прысвечаных Б. Мікулічу, падрыхтаваных загадчыкам гарадской бібліятэкай № 4 г.Бабруйска С.В.Калютай і вучнямі – членамі клуба “Искатель», якія змагаюцца за наданне бібліятэцы імя таленавітага пісьменніка.
13 августа 2012 г.
2 августа 2012 года дирижеру Татьяне Михайловне Коломийцевой исполнилось бы 98 лет. К ее дню рождения Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы. Дирижер Татьяна Коломийцева".

Предоставленные архивом видеоматериалы позволят понаблюдать за Татьяной Михайловной в момент репетиции, побывать на ее спектаклях в Большом театре Беларуси и даже увидеть прославленного дирижера в домашней обстановке. Кроме этого, представлены фрагменты интервью Коломийцевой разных лет, где женщина-легенда рассуждает о творчестве, своей мужской профессии, говорит о себе…
10 августа 2012 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередную часть совместного проекта "Всемирное фото".

В этой части "Неизвестный Эйнштейн" публикуется 15 новых фотографий, на которых можно увидеть великого ученого, одного из крупнейших современных физиков - Альберта Эйнштейна, его родителей - Германа и Паулину Эйнштейн, жену, дочерей ученого и др.
Многие из фотографий представлены впервые.

Материалы подготовлены главным архивистом отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Еленой Полещук.

31 июля 2012 г.
31 июля 2012 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы: о работе с обращениями граждан и юридических лиц в органах архивного дела и делопроизводства, государственных архивных учреждениях Республики Беларусь в первом полугодии 2012 г.; об итогах работы Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь в первом полугодии 2012 г.

По первому вопросу коллегией отмечено, что в первом полугодии 2012 г. работа органов архивного дела и делопроизводства, государственных архивных учреждений по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, выдаче справок велась в строгом соответствии с порядком, определенным Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц», Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц», Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата».

Департаментом и отделами по архивам и делопроизводству главных управлений юстиции областей и г. Минска осуществлялся постоянный контроль за соблюдением архивными учреждениями страны требований законодательства по организации работы с обращениями граждан и юридических лиц. Значительное внимание уделялось срокам рассмотрения обращений, личному приему граждан, порядку оформления информационных стендов и наполнению архивных сайтов соответствующей информацией. В государственных архивах осуществлялась работа по информированию населения и заинтересованных организаций о составе и содержании архивных документов через средства массовой информации.

В соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 15/105-966, а также Планом работы по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата», утвержденным приказом Министра юстиции Республики Беларусь от 13 марта 2007 г. № 302, Департаментом анализировались поступающие в государственные архивные учреждения обращения граждан, в том числе и на основе заявительного принципа «одно окно». Все обращения граждан, поступившие в первом полугодии 2012 г. в архивные органы и учреждения, рассмотрены в установленные законодательством сроки. Записи, содержащие жалобы со стороны граждан, в книги замечаний и предложений Департамента, архивных органов и учреждений не вносились. Нарушений порядка ведения книг замечаний и предложений, а также фактов отказа в их выдаче в архивных органах и учреждениях не отмечено.

Коллегией рекомендовано органам архивного дела и делопроизводства осуществлять действенный контроль за исполнением в государственных архивных учреждениях требований законодательства Республики Беларусь по организации работы с обращениями граждан и юридических лиц.

По второму вопросу отмечено, что работа Департамента по архивам и делопроизводству в первом полугодии 2012 г. велась в соответствии с Планом основных мероприятий на 2012 год, поручениями Администрации Президента Республики Беларусь, Правительства, руководства Министерства юстиции. Плановые задания на первое полугодие 2012 г. выполнены. Кроме того, выполнен большой объем внеплановой работы.

В мае 2012 г. организованы и проведены торжественные мероприятия, посвященные 90-летию органов архивного дела и делопроизводства и системы государственных архивных учреждений Республики Беларусь и 85-летию Национального архива Республики Беларусь.

В первом полугодии 2012 г. Департаментом обеспечивался контроль за исполнением республиканскими архивными учреждениями Плана мероприятий по выполнению Государственной программы «Архивы Беларуси» на 2011 – 2015 годы. В целом все запланированные мероприятия осуществлены, освоение средств по Государственной программе за отчетный период составило 92 процента.

Значительное внимание уделялось законодательному обеспечению работы органов архивного дела и делопроизводства и системы государственных архивных учреждений Республики Беларусь. На основании соответствующих планов Совета Министров Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь разработан План подготовки проектов нормативных правовых актов, принятия иных мер по реализации Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и республиканскими архивными учреждениями Закона Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь». Все мероприятия плана выполнены.

В Департаменте подготовлены, согласованы с заинтересованными и внесены в Совет Министров Республики Беларусь проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении системы государственных архивных учреждений Республики Беларусь», сводные проекты Указа Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые Указы Президента Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых Указов и отдельных положений Указов Президента Республики Беларусь по вопросам архивного дела и делопроизводства», Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам архивного дела и делопроизводства», постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам архивного дела и делопроизводства». Подготовлено 7 проектов нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Беларусь; рассмотрено на соответствие законодательству 28 проектов нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Беларусь, разработанных структурными подразделениями Департамента.

Подготовлен проект Закона Республики Беларусь «Аб афіцыйных геральдычных сімвалах» (подписан Президентом Республики Беларусь 25 мая 2012 г.).

Коллегией принято решение о назначении Згирской Т.В. на должность заведующего отделом комплектования, делопроизводства и экспертизы ценности документов учреждения «Белорусский государственный архив научно-технической документации» и Тетерник О.К. на должность заведующего отделом информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий учреждения «Белорусский государственный архив научно-технической документации».
16 июля 2012 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередную часть совместного проекта "Всемирное фото".

В этой части "Неизвестный Шаляпин" публикуется 15 новых фотографий, на которых можно увидеть великого русского певца с женой М.В. Элухен в день его 50-летия, с балериной Анной Павловой во Франции, со своей семьей в Австри в 1934 году, сына Ф.И. Шаляпина, дочь Марину и др. Многие из фото представлены впервые.

Материалы подготовлены главным архивистом отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Еленой Полещук.12 июля 2012 г.
11 июля 2012 года скульптору Анатолию Аникейчику исполнилось бы 80 лет. Ко дню его рождения Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы. Наш Аникейчик".

Предоставленные архивом уникальные материалы позволяют побывать на выставке 1948 года, на которой юный Толя Аникейчик обратил на себя особое внимание своими талантливыми работами, понаблюдать за тем, как мастер работал со своими героями в мастерской.

05 июля 2012 г.
4 июля 2012 г. в Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь состоялась встреча директора Департамента В.И.Адамушко и первого заместителя директора Департамента О.В.Бирюковой с делегацией Национального Мемориала Холокоста (Шоа) и Героизма Яд Вашем (Государство Израиль) в составе начальника отдела международных архивных проектов Марии Иониной и начальника отдела международных архивных проектов в странах СНГ и Балтии Бэлой Нохам.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Департаментом и Национальным Мемориалом Холокоста (Шоа) и Героизма Яд Вашем в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанным в 2011 году.
04 июля 2012 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередную часть совместного проекта "Как это было".

В этой части "Пионерские лагеря в БССР" предлагается посетить сразу несколько пионерских лагерей в БССР. Это лагерь в Острошицком городке, лагерь-пароход на реке Сож, а также пионерский лагерь в самом центре Гомеля.

22 июня 2012 г.
26 мая 2012 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «Аб афiцыйных геральдычных сiмвалах». Официальные геральдические символы являются специфическим отражением государственной идеологии и национальной культуры, подчеркивают международный статус страны. Для общества, которое ценит свою историю, свои достижения, - это политический, идеологический и социально-культурный капитал всего государства, всей нации.

В Законе обобщается ряд положений действующих законодательных актов в этой области, регламентирующий существование всех видов символики, которые отвечают духу времени. В целях установления особенностей и различия каждого вида официального геральдического символа в Законе имеется терминологический словарь, который содержит точные формулировки терминов.

Реализация положений Закона позволит обеспечить проведение в Республике Беларусь единой государственной политики в области создания, учреждения, регистрации и использования официальных геральдических символов с учетом их специфики.

Данный Закон, регламентирующий систему современных символов, является первым общегосударственным законодательным актом на постсоветском пространстве.

Закон опубликован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 6 июня 2012 г., № 63, 2/1936.

21 июня 2012 г.
20 июня 2012 года в 15.00 в читальном зале Государственного архива Гродненской области состоялось торжественное собрание коллектива архива, посвященное 90-летию органов архивного дела и делопроизводства и системы архивных учреждений Республики Беларусь. На собрании присутствовали представители главного управления юстиции Гродненского облисполкома, отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Гродненского облисполкома, зональных архивов области, историки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, а также представители общественности.

На собрании с сообщением о состоянии и перспективах развития архива выступила Юнина Л.И., директор архива. Состоялось награждение сотрудников архива. Почетной грамотой главного управления юстиции Гродненского облисполкома были награждены:
Койпиш И.И., заведующий отделом информационно-поисковых систем НМУ “Государственный архив Гродненской области”; Юзьвяк А.А., главный бухгалтер архива.

С приветсвенным словом к собравшимся обратился заместитель начальника главного управления – начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Гродненского облисполкома Жебрун Евгений Николаевич.

Нагрудным знаком «Ганаровы архівіст Беларусі» награждена директор архива Юнина Лариса Ивановна.

В рамках празднования юбилея была проведена презентация сборника документов «Аўгустоўскі канал і яго наваколле (Па дакументах Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці)». В сборник вошли 37 документов, в основном, послевоенного времени. Сборник «Аўгустоўскі канал і яго наваколле» является научно-популярным тематическим изданием архивных документов. Сборник подготовлен и издан на белорусском языке. С сообщениям об издании сборника документов выступили Кисель Л.В. – заместитель директора архива, Куль-Сельверстова С.Е. – доктор исторических наук, професссор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Верхось В.П. – заведующий музеем истории Гродненского государственного аграрного университета, доктор исторических наук.
Презентация сборника документов освещалась местным телевидением.

Участникам торжественного собрания была представлена выставка документов, рассказывающих об истории архива Гродненской области.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
28 ноября 2019 г.
19 декабря 2019 г. БелНИИДАД проводит семинар «Электронный документ. Электронный документооборот и хранение документов в электронном виде» Подробнее >>
26 ноября 2019 г.
10 декабря 2019 г. с 10.00 до 12.00 будет проведена «прямая телефонная линия» по теме: «Работа читальных залов государственных архивов Республики Беларусь». Подробнее >>
Новости отрасли
03 декабря 2019 г.
27 ноября 2019 г. А.Н.Гончар назначен директором учреждения «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов» Подробнее >>
02 декабря 2019 г.
Государственным архивом Брестской области организована выставка документов, посвященная 75-летию государственного учреждения образования «Брестский областной институт развития образования» Подробнее >>
29 ноября 2019 г.
28 ноября 2019 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 ноября 2019 г.
Вышел второй сборник документов и материалов из серии «История развития промышленных предприятий Речицкого района: свидетельства архивных документов» Подробнее >>
22 ноября 2019 г.
19 лістапада 2019 г. у бібліятэцы №20 г. Мінска адбылася прэзентацыя краязнаўчай віртуальнай экскурсіі “Вуліца Варанянскага: на скрыжаванні прасторы і часу” Подробнее >>
  Ccылка на facebook