Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости сайта Новости отрасли

Новости отрасли

12 июня 2013 г.
27 мая 2013 года ў сцянах Беларускага дзяржаўнага архіва навукова-тэхнічнай дакументацыі адбылося ўрачыстае адкрыццё выставы, прысвечанай 45-годдзю стварэння архіва. Аснову экспазіцыі склалі фотаздымкі з асабістых збораў супрацоўнікаў архіва і іншы ілюстратыўны матэрыял.

Цэнтральны дзяржаўны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі БССР (ЦДАНТД БССР) быў створаны Пастановай Савета Міністраў БССР ад 27 мая 1968 г. №164 у мэтах цэнтралізацыі захоўвання навукова-тэхнічнай дакументацыі і арганізацыі яе шырокага выкарыстання. Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21 мая 1993 г. №336 ЦДАНТД БССР перайменаваны ў Беларускі дзяржаўны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі (БДАНТД). Архіў захоўвае дакументы Нацыянальнага архіўнага фонда Рэспублікі Беларусь, якія ўтрымліваюць рэтраспектыўную інфармацыю па гісторыі развіцця навукі, тэхнікі, архітэктуры; арганізуе іх дзяржаўны ўлік, выкарыстанне ў навуковых і гаспадарчых мэтах; арганізуе рэстаўрацыю, ажыццяўляе арганізацыйна-метадычнае кіраўніцтва дзейнасці арганізацый-крыніц каплектавання. Фонды архіва папаўняюць шматлікія навукова-даследчыя, праектныя, канструктарска-тэхналагічныя арганізацыі, навукова-вытворчыя аб’яднанні. Акрамя таго, архіў камплектуецца дакументамі асабістага паходжання вядомых прадстаўнікоў навукі, архітэктуры і тэхнікі.

На 1 студзеня 2013 г. у архіве захоўваецца 282 фонда аб’емам больш за 176 тысяч спраў, 654 фотадакументаў. Па характару дзейнасці фондастваральнікаў і зместу дакументаў яны аб’яднаны ў групы: праектнай, канструктарска-тэхналагічнай, навукова-даследчай, патэнтнай і ўпраўленчай дакументацыі.

Праектная дакументацыя прадстаўлена дакументамі буйных інстытутаў Беларусі: Белдзяржпраекта, Белпрампраекта, БелНДІтоппраекта, Мінскпраекта і іншых. Праекты, якія захоўваюцца ў архіве, характарызуюць жыллёвае, прамысловае, сельскагаспадарчае, энергетычнае, транспартнае будаўніцтва ў рэспубліцы. У іх адлюстраваны пытанні планіроўкі і забудовы жылых мікрараёнаў, прамысловых зон: азелянення, добраўпарадкавання, водазабеспячэння, а таксама гісторыя ўзнаўлення гарадоў і пасёлкаў, помнікаў архітэктуры.

Канструктарскія дакументы адклаліся ў фондах Беларускага і Мінскага аўтамабільных заводаў, НВА “Дармаш”, мінскага радыёзавода, завода халадзільнікаў, завода электра-вылічальных машын імя Г.К. Арджанікідзэ, дзе ўсебакова паказана зараджэнне і развіццё ў рэспубліцы вялікагрузнага машынабудаўніцтва і дарожнага машынабудавання, стварэння першых беларускіх халадзільнікаў, радыёпрыёмнікаў, тэлевізараў, электра-вылічальных машын, агрэгатных станкоў і аўтаматычных ліній.

У групу навукова-даследчай дакументацыі ўвайшлі дакументы БелНДІ меліярацыі і воднай гаспадаркі, БелНДІ прамысловай апрацоўкі лубяных валокнаў, НДІ будаўнічых матэрыялаў, ЦНДІ механізацыі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі і іншых інстытутаў. Асобны корпус складаюць справаздачы аб правядзенні навукова-даследчых работ, тэхнічныя заданні, тэхніка-эканамічныя запіскі, рэфераты, якія адлюстроўваюць развіццё тэхналогіі вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і тэхнічнага забяспячэння будаўнічай індустрыі, стан меліярацыі, распрацоўку новых тэхналогій і машын па механізацыі работ у галіне земляробства, жывёлагадоўлі, лабараторна-тэарэтычных і эсперыментальных даследванняў у шматлікіх галінах народнай гаспадаркі.

Патэнтная дакументацыя прадстаўлена аўтарскімі пасведчаннямі і заявачнымі матэрыяламі, якія ўтрымліваюць звесткі аб вынаходствах асобных частак дарожна-меліяратыўных машын і механізмаў, аўтаматычных ліній, агрэгатных і спецыяльных станкоў, машын і прылад для сельскай гаспадаркі.

Упраўленчая дакументацыя адлюстроўвае асноўныя накірункі дзейнасці праектных, канструктарска-тэхналагічных, навукова-даследчых арганізацый і дапаўняе навукова-тэхнічную дакументацыю. Гэта пратаколы і стэнаграмы пасяджэнняў вучоных і навукова-тэхнічных саветаў, тэматычныя планы ўкаранення навукова-даследчых работ, дакументы аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве з замежнымі краінамі, аб эфектыўнасці навукова-даследчых работ і распрацовак, асабістыя справы вядомых вучоных і спецыялістаў.

Архіў захоўвае асабістыя фонды беларускіх архітэктараў, вучоных і канструктараў. Найбольш значнымі і поўнымі па складу і зместу з’яўляюцца фонды народных архітэктараў СССР Г.У. Заборскага, У.А. Караля, заслужаных архітэктараў БССР В.М. Воўчака, Г.В. Сысоева, Г.А. Парсаданава, заслужанага будаўніка БССР, былога дырэктара інстытута “Белдзяржпраект” У.І. Кандратовіча, вучонага-канструктара Б.Л. Шапашнікава.

06 июня 2013 г.
В рамках трехсторонней встречи руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины, проходившей в конце мая на Брестчине, ее участники 30 мая 2013 г. посетили Государственный архив Брестской области.

Директор архива А.Г.Карапузова провела экскурсию по архиву, здание которого было не так давно введено в эксплуатацию после реконструкции (в декабре 2010 г.). Гости посетили архивохранилища, где ознакомились с условиями хранения архивных документов, рабочие кабинеты, читальный зал, а также кабинет-музей архива и архивного дела, созданный в новом здании.

Участники делегаций ознакомились также с экспонировавшимися в фойе и читальном зале выставками архивных документов: «Они хотели жить …», «Пусть это никогда не повторится… », посвященными трагедии мирного населения Брестчины в годы немецко-фашистской оккупации.

Участники трехсторонней встречи руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины посетили Государственный архив Брестской области


Участники трехсторонней встречи руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины посетили Государственный архив Брестской области


Участники трехсторонней встречи руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины посетили Государственный архив Брестской области


06 июня 2013 г.
В Государственном архиве Брестской области организована выставка документов «Они хотели жить...», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны.

На выставке размещены документы и фотографии из архивных фондов Брестского городского управления за 1941-1944 г., Брестской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учета причиненного ими ущерба, свидетельствующие о фактах массового уничтожения мирного населения Брестчины немецко-фашистскими захватчиками.

В фонде Брестской городской управы отложились последние документальные свидетельства жизни многочисленного еврейского населения Бреста – более 12 тысяч протоколов выдачи паспортов, оформленных в октябре 1941 г. – сентябре 1942 г. Все евреи старше 14 лет подлежали паспортизации, сведения о детях моложе 14 лет вносились в документы родителей. На каждом протоколе имеется фотография обреченного.

Многотысячная еврейская община г. Бреста была практически полностью уничтожена. Эти листки бумаги стали единственным памятником для более чем 12 тысяч человек.

Чрезвычайная государственная комиссия, проводившая в 1944-1946 гг. расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков против мирного населения на территории области, установила огромное количество фактов массового уничтожения мирных жителей. Это и массовые расстрелы в июне и октябре 1942 г. в районе ст. Бронная Гора (Березовский район Брестской области) евреев, которых свозили туда эшелонами из г. Бреста и других населенных пунктов области, и не менее ужасающий факт расстрела 54 воспитанников Домачевского детского дома 23 сентября 1942 г.

Данные материалы, а также сохранившиеся фотографии впоследствии погибших людей легли в основу экспозиции выставки. На нас смотрят лица еще живых людей, которые спустя несколько месяцев будут жестоко расстреляны. Глаза беззащитных детей и женщин, немощных стариков как будто задаются вопросом: «За что у них отняли жизнь?». После осмотра выставки первыми на ум приходят слова из знаменитой песни «Бухенвальдский набат» – «Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир!».

Первыми с выставкой ознакомились участники трехсторонней встречи архивистов Беларуси, России и Украины.

Выставка экспонируется в фойе 1-го этажа здания архива по ул. В.Хоружей, 15.

Выставка документов «Они хотели жить...»


04 июня 2013 г.
29–30 мая 2013 г. в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области) состоялась ежегодная трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины.

В рамках встречи состоялась международная конференция «Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве».

В мероприятиях приняли участие управляющий делами Брестского облисполкома А.С.Стельмах и начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома С.А. Калиновский. Делегацию белорусских архивистов возглавлял директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко, делегацию российских архивистов – заместитель Руководителя Федерального архивного агентства России В.П.Тарасов, делегацию украинских архивистов – Председатель Государственной архивной службы Украины О.П.Гинзбург. В состав делегаций вошли директора государственных республиканских архивных учреждений Беларуси, федеральных архивов России и центральных архивов Украины.

На международной конференции с докладами по вопросам использования информационных технологий в архивном деле и делопроизводстве выступили заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.А.Ледовская, Председатель Государственной архивной службы Украины О.П.Гинзбург, заместитель Председателя Государственной архивной службы Украины О.В.Музычук, директор Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела М.В.Ларин, другие представители делегаций.

Участники конференции отметили, что автоматизированные технологии стали оказывать значительное влияние на теорию и методику архивного дела и сегодня применяются во всех без исключения направлениях архивной деятельности. Информатизация архивной отрасли призвана сделать труд архивиста более продуктивным и содержательным, является наиболее эффективным инструментом удовлетворения запросов общества и государства в архивной информации.

Создание информационно-поисковых баз данных, электронных копий архивных документов позволяет сегодня в различных государствах решить ряд проблем и существенно расширить доступ к архивной информации всех заинтересованных граждан, приступить к предоставлению архивными учреждениями государственных услуг в электронном виде, способствует внедрению межведомственного электронного документооборота. Информационные технологии находят все более широкое применение в практике работы архивных учреждений разных стран.

В ходе мероприятий состоялись рабочие встречи директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко с заместителем Руководителя Федерального архивного агентства России В.П.Тарасовым и Председателем Государственной архивной службы Украины О.П.Гинзбург, на которых были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Участники встречи ознакомились с работой Государственного архива Брестской области и Зонального государственного архива в г.Кобрине, посетили исторические и памятные места Брестчины.

Следующая встреча архивистов трех стран состоится в 2014 году в России.

Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


Трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» (д. Каменюки Каменецкого района Брестской области)


04 июня 2013 г.
28 мая 2013 г. в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща»» состоялось совместное заседание коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации.

Заседание коллегий проходило под председательством директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко и заместителя Руководителя Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации В.П. Тарасова.

На заседании был рассмотрен вопрос «Об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации в области публикационной деятельности».

С информациями по указанному вопросу выступили начальник Отдела научного использования документов и информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Г.С. Жолнеркевич и начальник Управления организации услуг Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации А.В. Юрасов.

В ходе работы коллегий были также обсуждены вопросы, связанные с ходом выполнения Плана совместных действий Департамента по архивам и делопроизводству и Федерального архивного агентства на 2011 – 2013 гг., подготовки Плана совместных действий на 2014 – 2016 гг. и другие вопросы двухстороннего сотрудничества архивных служб Беларуси и России.

_______________________________

 • Информация об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь в области публикационной деятельности

 • Справка об опыте работы федеральных государственных архивов Российской Федерации в области публикационной деятельности в 2010 – 2013 гг.

 • РЕШЕНИЕ совместного заседания коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства (Российская Федерация)(28.05.2013 г., аг. Каменюки, Брестская область)

  Совместное заседание коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации (28.05.2013 аг. Каменюки, Брестская область)


  Совместное заседание коллегий коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации (28.05.2013 аг. Каменюки, Брестская область)


  Совместное заседание коллегий Федерального архивного агентства России и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (28.05.2013 аг. Каменюки, Брестская область)


  Совместное заседание коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации (28.05.2013 аг. Каменюки, Брестская область)


  Совместное заседание коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации (28.05.2013 аг. Каменюки, Брестская область)


  Информация об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь в области публикационной деятельности

  Публикационная деятельность является одной из наиболее приоритетных форм использования документов в процессе работы государственных архивов Республики Беларусь.

  На сегодняшний день государственные архивы в ходе публикационной деятельности руководствуются Правилами работы государственных архивов Республики Беларусь (утверждены постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 25.11.2005 № 7). Методические документы, используемые государственными архивными учреждениями в рамках указанной деятельности представлены Рэкамендацыямі па арганізацыі работы з гістарычнымі дакументамі (1997 г.); Метадычнымі рэкамендацыямі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Беларусі (ХІІІ – ХVIII стст., перыяд Вялікіага княства Літоўскага) (2003 г.); Метадычнымі рэкамендацыямі да публікацыі лацінскіх дакументаў XIII – XIV стст. (2005 г.); Метадычнымі рэкамендацыямі па публікацыі польскамоўных дакументаў па гісторыі Беларусі XVI – першай паловы XIX ст. (2012 г.).

  В рамках публикационной деятельности белорусские архивисты в первую очередь обеспечивают выход в свет сборников документов и материалов.

  Иные формы, содержащие результаты публикационной деятельности архивов представлены монографиями (аналитическими исследованиями), сборниками статей, справочными изданиями, фотоальбомами (каталогами, буклетами), периодическими изданиями.

  В период с 2010 по апрель 2013 гг. в Республике Беларусь было выпущено 58 изданий, а также фотоальбомов и буклетов, подготовленных белорусскими государственными архивами, либо изданными при их непосредственном участии.

  Наибольшее количество опубликованных работ приходится на сборники документов (29 или 50% от общего количества изданий). Значительное место в публикационной деятельности отводится изданию фотоальбомов и буклетов (12; 20,6%). Определенный объем в реализации публикационных проектов занимает подготовка периодических изданий (6; 10,3%), монографий (аналитических исследований) (5; 8,6%), а также сборников статей и справочных изданий (3; 5,1%).

  Среди публикационных проектов государственных архивов преобладает научный тип работ (47; 81%). Доля научно-популярных публикаций, подготовленных ими, в целом значительно ниже (11; 18,9%).

  Все 29 изданных сборников документов, а также сборники статей (3), справочные (3) и периодические издания (6) относятся к научному типу. Среди 5 вышедших в свет монографий 4 являются научными, одна научно-популярная. Фотоальбомы, буклеты и каталоги в большинстве относятся к научно-популярному типу (12), лишь 2 научные.

  По видовым показателям практически все изданные в указанный период работы являются тематическими (54; 93,1%). Объем пофондовых публикаций и публикаций документов одного лица является крайне незначительным (1; 1,7% и 3; 5,1%).

  Традиционно лидирующей остается печатная форма подачи публикационного материала (56; 96,5%). Удельный вес электронных форм в публикационной деятельности крайне низок (2; 3,4%).

  В отношении принадлежности публикационных проектов большинство работ подготовлено государственными архивными учреждениями самостоятельно (27; 46,5%). Доля межархивных (11; 18,4%), межведомственных (8; 13,7%) и международных (12; 20,6%) публикационных проектов в общем объеме изданных работ в целом ниже.

  Вместе с тем применительно к сборникам документов как ведущему направлению в публикационной деятельности наблюдается следующее соотношение относительно принадлежности изданий: международные проекты – 9 (31%), архивные проекты – 8 (27,5%) межведомственные проекты – 7 (24,1%), межархивные проекты – 5 (17,2%).

  Среди монографий (аналитических исследований) архивные издания (4) несколько преобладают над межархивными (1). В целом аналогичная картина наблюдается в подготовке сборников статей, которые представлены 2 международными и 1 архивным проектом, а также справочных изданий: 2 межархивных и 1 международный проект. При подготовке фотоальбомов, каталогов, буклетов государственные архивы работали самостоятельно без участия иных организаций (11), за исключением одного межведомственного проекта. Периодические издания относятся как к архивным, так и к межархивным проектам (по 3).

  Преобладание публикационных проектов, реализованных без широкого привлечения других архивов, иных организаций, как Беларуси, так и зарубежных стран в целом характерно для деятельности НИАБ, БГАМЛИ, Государственного архива Брестской области.

  В подготовке межархивных изданий отмечается достаточно активное сотрудничество НАРБ с БГАКФФД, а также с рядом региональных архивов Беларуси, в частности с государственными архивами Витебской, Гомельской, Минской областей. Имеют место примеры успешной совместной работы в сфере публикации документов государственных архивов Витебской области.

  На межведомственном уровне в процессе реализации публикационных проектов отмечается значительное участие НАРБ, БГАКФФД, а также государственных архивов Гомельской и Минской областей. В числе участников совместных изданий выступают: органы государственного управления Республики Беларусь – Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет государственной безопасности, Витебский и Гомельский облисполкомы, Минский городской совет; научные и учебные учреждения – Институт истории НАН Беларуси, Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, Академия МВД; библиотеки и музеи – Национальная библиотека Беларуси, Национальный художественный музей, Гомельский областной музей военной славы и др.

  Среди международных публикационных проектов, реализованных с участием государственных архивов Республики Беларусь, большинство составили издания, подготовленные совместно с архивными учреждениями, а также иными организациями Российской Федерации (11; 91,6% от общего количества международных проектов). Почти все данные проекты представляли собой подготовку сборников документов (9; 75% от общего количества международных проектов и 31% от общего количества сборников документов).

  Плодотворные связи в области публикационной деятельности у белорусских государственных архивов имели место с ГАРФ, РГАЛИ, РГАСПИ. Отмечаются факты расширения географии международных контактов архивной отрасли Беларуси путем включения в круг сотрудничества региональных структур архивной службы России. В частности отмечаются успешно реализованные публикационные проекты с участием Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан и Национального архива Республики Татарстан.

  К числу неархивных организаций Российской Федерации, а также иных государств, осуществляющих сотрудничество с государственными архивами Республики Беларусь в сфере публикационной деятельности, относятся Фонд «Историческая память» (г. Москва, Россия), Институт им. Людвига Больцмана по исследованию последствий войн (г. Грац, Австрия).

  В разрезе тематики опубликованных работ наибольший удельный вес принадлежит вопросам истории Великой Отечественной войны (10 сборников документов; 17,2% от общего количества изданий или 34,4% от количества изданных сборников документов). Помимо этого указанной тематике посвящены 2 фотоальбома и 1 буклет (25% от общего числа опубликованных фотоальбомов и буклетов).

  Среди наиболее масштабных публикационных проектов, освещающих вопросы периода Великой Отечественной войны, выделяются «Белорусы в советском тылу. Июль 1941 г. – 1944 г. Выпуск 1,2» (2010 г.); «Гомельская область в первые месяцы Великой Отечественной войны» (2010 г.); «Трагедия белорусских деревень» (2011 г.).

  Обращает на себя внимание вынесение для публикации вопросов, ранее мало затрагивающихся в изданиях о Великой Отечественной войне. К ним относятся сборники документов «ОУН-УПА в Беларуси. 1939 – 1953 гг.» (2011 г.); «Польша-Беларусь: 1921 – 1953 гг.» (2012 г.); «Зимнее волшебство». Нацистская карательная операция в белорусско-латвийском пограничье, февраль – март 1943 г.» (2013 г.). Отмечается ведущая роль в реализации большинства указанных проектов НАРБ.

  Обращает на себя внимание практика БГАКФФД по подготовке фотоальбомов, включающих части коллекций фронтовых операторов: «Несколько мгновений из 45-го» (2010 г.); «Шлях да Беларусі В. Васіленка» (2011 г.).

  Отмечается интерес к освещению в архивных публикациях вопросов, относящихся к периоду Первой мировой войны. В 2010 г. увидело свет справочное издание «Воинские захоронения Первой мировой войны в Беларуси / Soldatengräberanlagen aus dem ersten weltkrieg in Belarus».

  В публикационной работе повышенное внимание государственными архивами уделяется различным аспектам, связанным с жизнью и деятельностью классиков белорусской литературы. В этом направлении государственными архивами был осуществлен крупный публикационный проект «Купала і Колас, вы нас гадавалі». В 2010 и 2011 гг. вышли в свет книги первая и вторая (части 1 и 2) данного проекта.

  Отмечается подъем в сфере публикационной деятельности НИАБ. В последние годы усилиями архива увидели свет во многом уникальные сборники документов, выход которых имел широкий общественный резонанс. К числу этих изданий относятся: «Беларусь и война 1812 года» (2011 г.); «Иностранные подданные в Беларуси (конец XVIII – начало ХХ века)» (2012 г.); «Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. (З актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі)» (2012 г.).

  НИАБ продолжает обеспечивать выход в свет ежегодного сборника «Архіварыус». В обозначенный период было выпущено три очередных выпуска данного периодического издания. Аналогично осуществляется выпуск «Беларускага археаграфічнага штогодніка», выходящего под эгидой Археографической комиссии при Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. В период 2010 – апреле 2013 гг. увидели свет три выпуска ежегодника.

  Значительная работа в области публикационной деятельности осуществляется в БГАМЛИ в рамках профиля документов, хранящихся в архиве. В ходе публикации архивных документов БГАМЛИ было выпущено два тома сочинений А. Бабареки с публикацией обширного документального наследия писателя, собранного в архиве (2011 г.), а также опубликована летопись Дукорской Петро-Павловской церкви (1867 – 1917 гг.), которая хранится в фондах БГАМЛИ (2013 г.) и произведение Якуба Брайцева «Среди болот и лесов». Архивом проводится работа по выходу в свет сборника статей «Пра час “Узвышша”». В отчетный период вышел очередной выпуск сборника (2011 гг.).

  Не остается в стороне в сфере публикационной деятельности обнародование результатов научных исследований белорусских архивистов. Так в 2013 г. увидел свет научный труд «Філіграні архіўных дакументаў Беларусі XVI – пачатку ХХ ст.», первое отдельное издание в Республике Беларусь, посвященное данной проблематике.

  Нахождение в рамках компетенции Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь вопросов, связанных с государственной регистрацией официальных геральдических символов, предполагает осуществление публикации соответствующих материалов, связанных с развитием символики. В 2012 г. был осуществлен выход в свет книги В.И. Адамушко и М.М. Елинской «Современная геральдика Беларуси», в которую были включены гербы и флаги административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, внесенных в Государственный геральдический регистр Республики Беларусь. Данная работа является значительно дополненным переизданием предыдущей книги тех же авторов по аналогичной тематике, изданной в 2006 г.

  Среди региональных государственных архивов Республики Беларусь достаточно успешно осуществляют публикационную деятельность государственные архивы Брестской, Витебской, Гомельской областей. В последние годы ими были подготовлены и выпущены в свет такие сборники документов как «Брест в 1939 – 1941 гг.» (2012 г.); «Послевоенное развитие Глубокского района: 1944 – 1950 гг.» (2010 г.); «Гомельщина партизанская. Начало. Июнь 1941 г. – май 1942 г.» (2010 г.).

  Наряду с успехами в работе государственных архивов Республики Беларусь в области публикационной деятельности отмечается трудности и недостатки.

  Серьезным фактором, сдерживающим всестороннее развитие публикационной деятельности государственных архивов, является отсутствие законченной системы методических документов, которые охватывали бы все аспекты процесса публикации архивных материалов. Имеющаяся в настоящее время методическая база освещает вопросы публикации специфических документов, хранящихся в архивах, что с одной стороны является крайне важным. Вместе с тем данная методическая база является в целом недостаточной для полноценной организации публикационного процесса.

  В настоящее время БелНИИДАД осуществляется подготовка научно-исследовательской работы по теме «Разработка методики публикации документов и материалов по истории Беларуси 1917 – 1991 гг.». Рассматривается вопрос о включении в план научно-исследовательской работы на 2014 год подготовки Методических рекомендаций по изданию документов и материалов по истории Беларуси конца XVIII – начала ХХ вв.

  Недостаточность финансирования издания относится к числу постоянных проблем, с которыми сталкиваются государственные архивы в рамках осуществления публикационной деятельности. Решение указанных проблем отдельные архивы находят в привлечении внебюджетных финансовых средств в реализацию публикационных проектов. Однако наиболее продуктивным вариантом в данном аспекте является налаживание постоянных связей с заинтересованными издательскими организациями.

  Примерами подобного опыта сотрудничества являются связи с издательствами “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” (сборник «Беларускае замежжа. Белорусское зарубежье», 2010 г.; Радзівілы. Альбом партрэтаў XVIII – XIX стагоддзяў “Icones familiae ducalis Radivilianae” / Радзивиллы, Альбом портретов XVIII – XIX веков “Icones familiae ducalis Radivilianae” / The Radziwills. Album of portraits of XVIII – XIX centuries “Icones familiae ducalis Radivilianae”, 2010 и др.), а также «Выдавецкі дом “Звязда”».

  Среди недостатков в работе государственных архивов Республики Беларусь в сфере выпуска публикационной продукции отмечается крайне недостаточный объем выпуска отдельных ее разновидностей. Так, государственными архивами Беларуси практически не осуществляется подготовка сборников воспоминаний. Единственный подобный сборник «Выжить – Подвиг. Воспоминание и документы о Минском гетто» был выпущен в 2008 г.

  При достаточном количестве подготовленных изданий научного и научно-популярного типов, пока не получила развития подготовка учебных публикационных проектов.

  В видовом отношении архивами готовятся практически только тематические публикации. Факты реализации публикационных проектов пофондовых видов, а также публикации документов одной разновидности или одного лица в целом носят незначительный характер.

  Аналогичная ситуация наблюдается и в развитии форм публикации документов. Архивами осуществляется реализация публикационных проектов исключительно в печатной форме. Практика подготовки электронных публикаций практически отсутствует.

  Тем не менее, в период 2010 – апрель 2013 гг. были отмечены примеры сотрудничества государственных архивов с Национальной библиотекой Беларуси и Национальным художественным музеем Республики Беларусь, результатом которых были выпущенные указанными библиотекой и музеем электронные ресурсы «Спадчына акадэміка Яўхіма Карскага: да 150-годдзя з дня нараджэння» (2010 г.) и «Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь. З гісторыі даваенных збораў. Страты і вяртанне. Дакументы, фотаздымкі» (2010 г.).
  Начальник отдела научного
  использования документов
  и информации Департамента
  по архивам и делопроизводству
  Министерства юстиции Республики Беларусь

  Г.С. Жолнеркевич

  Справка об опыте работы федеральных государственных архивов Российской Федерации
  в области публикационной деятельности в 2010 – 2013 гг.  Подготовка документальных публикаций является одним из важнейших направлений деятельности федеральных государственных архивов Российской Федерации (далее – федеральные архивы). Публикация архивных документов, введение в научный оборот исторических источников, хранящихся в федеральных архивах, в значительной степени способствует повышению уровня исторического познания общества.

  Росархив и федеральные архивы, осуществляя публикационную деятельность, руководствуются Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст. 26), «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН» (М., 2007), «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990), методическим пособием «Публикация документов следственных и судебных дел политического характера (1920-1950 гг.)» (М., 2008).

  В рамках публикационной деятельности федеральные архивы осуществляют подготовку сборников документов, фотоальбомов, публикаций документов в периодических изданиях, электронных публикаций. Реализация публикационных проектов осуществляется как в традиционной печатной форме, так и в электронном виде с размещением на портале «Архивы России» в сети Интернет.

  За период 2010-2013 гг. федеральными архивами подготовлено и издано 86 сборников документов, в том числе 4 фотоальбома, что на 15% превышает количество подготовленных и изданных сборников документов за предшествующий период 2007-2009 гг. (74). Увеличение числа изданий по сравнению с предшествующими годами связан с ростом потребности общества в ретроспективной документной информации, что находит отражение в специальных планах и программах Правительства Российской Федерации и Минкультуры России по празднованию юбилейных дат, имеющих общегосударственное значение (200-летие Победы России в Отечественной войне 1812 года, 400-летие преодоления Смуты в России, 65-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 50-летие первого полета человека в космос и др.), государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». По-прежнему федеральными архивами проводится работа по подготовке сборников документов в рамках реализации договоров с российскими и зарубежными партнерами, грантов РГНФ. Рост показателей в области публикации документов в значительной степени связан с увеличением финансирования этого направления деятельности. Так, в 2010-2012 гг. было выделено в рамках ФЦП «Культура России» 11.650 тыс. руб. на подготовку сборников документов и 1.070 тыс. руб. на их издание, тогда как в 2007-2009 гг. - 6.600 тыс. руб. на подготовку и 400 тыс. на издание. Всего в 2010-2012 гг. в рамках ФЦП «Культура России» велась подготовка 32 сборников документов.

  Выполнение функций, связанных с публикацией архивных документов, в 7 федеральных архивах возложено на самостоятельные отделы публикации архивных документов (ГАРФ, РГИА, РГВИА, РГАЭ, РГАСПИ, РГАНИ, РГАЛИ), в остальных архивах эта работа выполняется отделами использования и публикации документов (информационного обеспечения).

  Тематика подготавливаемых федеральными архивами сборников документов весьма широка и разнообразна. Она охватывает период истории Российского государства от XVII до начала XXI в. Документы 33 сборников (38 %) посвящены дореволюционному периоду. Работа над многими из них носит продолжающийся характер, это – «Дневник Патрика Гордона», «Восстание декабристов», «Особые журналы Совета министров Российской империи», «Дальний Восток России в материалах законодательства» и др.

  Значительная публикационная работа была проведена в связи с 200-летним юбилеем Отечественной войны 1812 г. Изданы «Подвиги офицеров и солдат Русской Армии в сражении при Бородине», «Н.П. Поликарпов. Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 г. (Перечень боевых столкновений армии с 4 июня по 3 августа 1812 г.)». Совместно с Государственным архивом Ростовской области РГВИА и РГИА был подготовлен и издан сборник «Донское казачество в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах Русской Армии 1913-1814 гг.». Издан фотоальбом «Юбилейные торжества в память 100-летия Отечественной войны 1812 года в Высочайшем присутствии» (2012 г.).

  Большинство сборников документов относится к периоду существования Советского государства, партийного руководства страной, экономического преобразования, создания вооруженных сил СССР, взаимоотношения власти и общества, истории культуры и образования, внешней политики СССР и постсоветского периода и относится к тематическому виду.

  Ряд важных проблем нашли отражение в новых многотомных серийных изданиях, таких как «Политические партии России. Конец ХIХ – первая треть ХХ вв. Документальное наследие», «Культура и власть от Сталина до Горбачева. Документы», «Рабочие дневники Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и его секретарей» и др.

  Практически все сборники документов федеральных архивов являются научными по своему типу (публикуется максимально широкий круг источников по проблеме сборника, проводится их комплексное источниковедческое, тематическое, текстологическое и археографическое исследование, прилагается разнообразный научно-справочный аппарат). Среди таких изданий «Следственное дело большевиков: материалы предварительного следствия о вооруженном выступлении 3-5 июля 1917 г. в Петрограде против государственной власти. Июль-октябрь 1917 г.» в 3-х томах; серия сборников «Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX в.», «История сталинского ГУЛАГа» в 7 томах.

  Исследование тематики отечественной и мировой истории XX века и подготовка документальных публикаций стимулировало проведение работ по рассекречиванию архивных документов и введению их в научный оборот. В связи с подготовкой документальных публикаций и соответствующими предложениями федеральных архивов и академических институтов МВК по защите государственной тайны в 2010-2013 гг. организовывала рассекречивание тематических блоков документов ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ГКО и других ликвидированных организаций бывшего СССР для их использования в сборниках документов по новейшей истории.

  Дальнейшее развитие получили научные контакты и партнерские отношения Росархива и федеральных архивов с академическими институтами РАН (Институт российской истории, Институт всеобщей истории, Институт славяноведения, Институт востоковедения), Институтом военной истории Минобороны России, ведомственными архивами МИД России, Минобороны России, ФСБ России, СВР России, Архивом Президента Российской Федерации, архивными учреждениями стран СНГ, зарубежными научными институтами и центрами.

  Благодаря тесному взаимодействию Росархива и федеральных архивов с этими учреждениями в 2010-2013 гг. появилась возможность подготовки фундаментальных изданий - сборников документов, посвященных важным общественно-политическим проблемам советской истории, среди них – «Голод в СССР. 1929-1934 гг.» в 3-х томах, вышли в свет т.1 в 2-х книгах (2011 г.), т.2 (2012 г.), «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны.1939-1945 гг.» в 2-х томах (2012 г.), «Советско-венгерские экономические отношения. 1948-1973 гг.» (2012 г.) и др. Эти сборники отличаются максимальной полнотой источниковой базы, в том числе за счет включения оперативно рассекреченных документов по теме. В их подготовке принимали участие федеральные архивы, государственные архивы субъектов Российской Федерации, ведомственные архивы, академические институты истории, архивные учреждения зарубежных стран (Украина, Республика Беларусь, Германия).

  В настоящее время ведется подготовка сборников документов «Российский коллаборационизм: Русская освободительная армия А.А. Власова» в 2-х томах, «Прибалтика и Центр. Экономические отношения Союзного центра с Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР. 1940-1991 гг.», т.2 «Эпоха реформ (1953-1965 гг.)». В связи с 230-летием подписания в 1783 г. представителями России и Восточногрузинского царства (Картли и Кахетии) договора, получившего наименование Георгиевского трактата, ставшего важной вехой в истории российско-грузинских отношений, федеральными архивами и Архивом внешней политики Российской империи ИДД МИД России завершается подготовка сборника «Российско-грузинские отношения в конце XVIII в.: к 230-летию заключения Георгиевского трактата».

  Федеральные архивы активно публикуют документы по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 10 % изданных в 2010-2013 гг. сборников документов посвящены этой тематике. Вышли в свет издания «Самый тяжелый день войны. Письма - исповеди» (2010 г.), «Сталинградская область в постановлениях ГКО. 1941-1942 гг.» (2010 г.), «Война глазами детей. Свидетельства очевидцев» (2011 г.) и др. Велась подготовка над серийным изданием «История создания и развития оборонно-промышленного комплекса России. 1900-1963» - т. 4 «Оборонно-промышленный комплекс СССР накануне Великой Отечественной войны (1938-июнь 1941)», т. 5 Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)», подготовлено издание «Е.Долматовский. Очевидец: воспоминания, очерки, письма (1941-1945)».

  Традиционно продолжалась работа РГАКФД по подготовке фотоальбомов: «Коллекция фотографий русских военнопленных, собранная и классифицированная в качестве приложения к докладу французского консула г-на Люси Фоссарнье о пребывании и содержании военнопленных в Японии во время кампании 1904-1905 гг.» (2010 г.), «Москва в фотографиях. 1945-1950-е гг.» (2011 г.) и др.

  Благодаря сотрудничеству Росархива с архивными службами зарубежных стран (Белоруссия, Украина, Австрия, Чехия, Словения) были успешно реализованы публикационные проекты, представляющие взаимный интерес. Среди значительных белорусско-российских публикационных проектов выделяются сборники документов «Купала і Колас, вы нас гадавалі» в двух книгах, «Ты з заходняй, я с усходняй нашай Беларуси» (о воссоединении белорусского народа в едином белорусском государстве), «Гомельская губерния. 1919-1926 гг. Документы и материалы», «Белорусы в советском тылу. Июль 1941-1944 гг. Выпуск 1 – июль 1941-1942 гг. (в этом сборнике, кроме федеральных архивов, принял участие Национальный архив Республики Татарстан). При подготовке сборника «Голод в СССР. 1929-1934 гг.» активное участие приняли архивисты Национального архива Республики Беларусь и государственных архивов Гомельской, Минской, Могилевской областей, г. Музыря Республики Беларусь.

  Росархив и РГАЛИ совместно с Государственной архивной службой Украины и ЦГАМЛИ Украины подготовили и издали сборник документов «Александр Довженко. Дневниковые записи. 1929-1956» (2013 г.).

  Внешнеполитическим проблемам посвящены подготовленные и изданные сборники - «Венский вальс холодной войны. (Вокруг встречи Н.С. Хрущева и Дж. Ф. Кеннеди в 1961 г. в Вене)», «Пражская весна и международный кризис 1968 г.» в 2 томах (РГАНИ совместно с Институтом последствий войны им. Больцмана (Австрия)). Вышли в свет сборники «Русско-словенские отношения в документах (ХII в. - 1914 г.)» - РГАДА совместно с Архивом Республики Словения. При участии Института современной истории (Чехия) подготовлен сборник «Чехословацкий кризис 1967-1968 гг. в документах ЦК КПСС».

  В 2010 г. подведены итоги масштабной работы, проводимой в соответствии с Протоколом Росархива, Федерального архива Германии и Государственного архива Российской Федерации от 28 февраля 2001 г. Была разработана совместная российско-германская программа изучения, использования и микрофильмирования документов Советской военной администрации в Германии (Проект СВАГ). В рамках нее подготовлены и изданы 9 сборников документов о деятельности военных комендатур СВАГ об организации мирной жизни; политике СВАГ в области культуры, науки и образования; СВАГ и немецкие органы самоуправления; СВАГ и религиозные конфессии Советской зоны оккупации Германии и др.

  Проект комплексной разработки архивных фондов СВАГ получил положительную оценку Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений.

  Федеральными архивами подготовлен ряд изданий, содержащих документы личного характера – дневники, мемуары, переписка и др. В 2010-2013 гг. изданы «М.Цветаева. Неизданное. Семья: история в письмах», «И.Е. Репин, В.И.Базилевский. Переписка. 1918-1929 гг.», «Наследие А.В.Тырковой. Дневники. Письма» и др.

  В числе российских архивов, успешно работающих в области подготовки сборников документов – ГАРФ, РГАЭ, РГАЛИ, РГАСПИ, РГАНИ, РГАКФД.

  К публикациям научно-популярного типа и учебного характера относятся публикации документов в электронном виде, которые активно подготавливаются федеральными архивами в последние годы. К числу публикаций документов в электронном виде, наиболее востребованных пользователями сети Интернет в России и зарубежных странах, можно отнести размещенные на портале «Архивы России» тематический раздел «Победа», который содержит свыше 2600 фотографий и около 2 часов кинохроники Великой Отечественной войны (около 400 тысяч уникальных посетителей в год), раздел «Оn-line проекты» (интернет-проекты «Преодоление Смуты (конец ХVI - начало ХVII века) и укрепление российской государственности», «Бухарестский мирный договор (1812)», «Закаленные Великой Отечественной…», «Путь к Нюрнбергу», «Дорогой Гагарина. К 50-летию первого полета человека в космос», «Архивы – школе» и др.) – ежемесячно около 16 тысяч посетителей (самые часто посещаемые - проекты о Смуте и «Архивы - школе»). Наиболее активно работают в этом направлении РГАНТД и его филиал, РГАЛИ, РГАДА, РГАКФД, ГАРФ.

  Важное место в деятельности федеральных архивов занимает подготовка публикаций документов в исторических и архивоведческих журналах. На страницах журнала «Исторический архив», отметившего в 2012 г. свое 20-летие после воссоздания в 1992 г., в рассматриваемый период были изданы региональные и страноведческие номера журнала, посвященные Нижегородскому краю, Среднему Уралу, Украине, Белоруссии и Казахстану. Общий объем исторических источников, опубликованных в журнале в 2010-2013 гг. – около 300 печатных листов. Федеральные архивы регулярно публикуют архивные документы на страницах журналов «Отечественные архивы» и «Вестник архивиста».

  Важным критерием уровня подготовки документальных публикаций федеральных архивов являются результаты Конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии Росархива. В 2012 г. проходил конкурс работ, подготовленных и изданных в 2009-2011 гг. Федеральными архивами было представлено 19 сборников документов (25 томов). По итогам конкурса 15 из них были награждены дипломами 1-2-3 степеней. Среди них - «Полтавская битва 27 июня 1709 г. Документы и материалы», «Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при СНК – СМ СССР. 1945-1970 гг.», «Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т.1 – 1925-июль 1941 гг.», «Меньшевики в эмиграции. Протоколы заграничной Делегации РСДРП. 1922-1951 гг.», «Н.С. Хрущев. Два цвета времени. Документы из личного фонда Н.С. Хрущева», «Человек. Корабль. Космос. К 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина» и др.

  В публикационной работе федеральных архивов имеется ряд недостатков и нерешенных проблем.

  Вызывает опасение растущий недостаток квалифицированных кадров археографов в федеральных архивах. Несмотря на наличие в ИАИ РГГУ специальной кафедры археографии и ежегодного обучения на ней около 100 студентов отделений ФАД, ФГД, ФТАД и даже подготовки дипломных работ по проблемам археографии, выпускники ИАИ на работу в федеральные архивы не поступают из-за низкой заработной платы. В результате снижается уровень археографической подготовки сборников документов. Не всегда рукописи сборников обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов федеральных архивов.

  Нуждается в совершенствовании методическая база публикационной деятельности архивов. В настоящее время отечественная археография находится на этапе, когда новые формы публикации документов, в частности, электронные, все больше внедряются в практику публикационной деятельности. Подготовленное ВНИИДАД в 2001 г. методическое пособие «Разработка проблем публикации документов в электронном виде» нуждается в доработке с учетом накопленного за 12 лет практического отечественного и зарубежного опыта. Кроме того, требуют осовременивания «Правила издания исторических документов в СССР» (М., 1990) на основе опыта и анализа публикации документов за последние 20 лет.

  Недостаточные объемы финансирования работ по изданию подготовленных федеральными архивами сборников документов в рамках ФЦП «Культура России» и из других источников сдерживают развитие этого направления деятельности архивов.

  Предложения по совершенствованию работы федеральных архивов в области публикационной деятельности включены в проект решения коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства.


  Департамент по архивам и делопроизводству
  Министерства юстиции Республики Беларусь

  Федеральное архивное агентство
  (Российская Федерация)


  РЕШЕНИЕ
  совместного заседания коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь
  и Федерального архивного агентства (Российская Федерация)


  28.05.2013 аг. Каменюки, Брестская область


  Об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь
  и федеральных архивов Российской Федерации в области публикационной деятельности
  Заслушав и обсудив вопрос об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации в области публикационной деятельности в 2010 – 2013 гг., коллегии отмечают, что данное направление является одним из наиболее приоритетных в области использования документов архивов двух стран.

  Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Федеральное архивное агентство (Российская Федерация), руководство архивов понимают важность развития публикационной деятельности, результатом которой является введение в научный оборот все более широкого круга архивных документов, уделяют данной работе особое внимание.

  В рамках публикационной деятельности государственные архивы Республики Беларусь осуществляют подготовку и обеспечение выхода в свет сборников документов и материалов. Всего в период с 2010 по апрель 2013 г. архивными учреждениями Беларуси было выпущено в свет 29 сборников. Белорусскими архивными учреждениями также проводится работа по подготовке монографий, сборников статей, справочных изданий, фотоальбомов (каталогов, буклетов), периодических изданий.

  Вопросы, связанные с периодом истории Великой Отечественной войны остаются приоритетными в тематике сборников документов, подготовленных государственными архивами Республики Беларусь (10; 34,4%). Наиболее масштабные публикационные проекты в русле указанной проблемы представлены сборниками «Белорусы в советском тылу. Июль 1941 г. – 1944 г.» Выпуск 1, 2 (2010 г.); «Трагедия белорусских деревень» (2011 г.); «ОУН-УПА в Беларуси. 1939 – 1953 гг.» (2011 г.); «Зимнее волшебство». Нацистская карательная операция в белорусско-латвийском пограничье, февраль – март 1943 г.» (2013 г.) и др. Ведущая роль в реализации большинства указанных проектов принадлежит НАРБ. Необходимо отметить значительную роль БГАКФФД в подготовке и предоставлении фотодокументов для издаваемых сборников.

  Широкий общественный резонанс имел выход в свет сборников документов «Беларусь и война 1812 года» (2011 г.), «Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. (З актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі)» (2012 г.), подготовленных НИАБ.

  Значительная работа в области публикационной деятельности осуществляется в БГАМЛИ, государственных архивах Брестской, Витебской, Гомельской областей.

  В рамках публикационной деятельности федеральные архивы Российской Федерации осуществляют подготовку сборников документов, фотоальбомов, публикаций документов в периодических изданиях, электронных публикаций. Реализация публикационных проектов осуществляется как в традиционной печатной форме, так и в электронном виде с размещением на портале «Архивы России» в сети Интернет.

  Тематика подготавливаемых федеральными архивами сборников документов весьма широка и разнообразна. Она охватывает период истории Российского государства от XVII до начала XXI в. Всего за период 2010-2013 гг. федеральными архивами Российской Федерации подготовлено и издано 86 сборников документов, в том числе 4 фотоальбома.

  Практически все сборники документов федеральных архивов являются научными по своему типу. Значительная публикационная работа была проведена в связи с 200-летним юбилеем Отечественной войны 1812 г. Изданы «Подвиги офицеров и солдат Русской Армии в сражении при Бородине», «Н.П. Поликарпов. Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 г. (Перечень боевых столкновений армии с 4 июня по 3 августа 1812 г.)». Совместно с Государственным архивом Ростовской области РГВИА и РГИА был подготовлен и издан сборник «Донское казачество в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах Русской Армии 1813-1814 гг.». Издан фотоальбом «Юбилейные торжества в память 100-летия Отечественной войны 1812 года в Высочайшем присутствии» (2012 г.).

  Благодаря тесному взаимодействию Росархива и федеральных архивов Российской Федерации с научными институтами РАН, ведомственными архивами МИД России, Минобороны России, ФСБ России, СВР России, Архивом Президента Российской Федерации, архивными учреждениями стран СНГ, зарубежными научными институтами и центрами в 2010-2013 гг. появилась возможность подготовки фундаментальных изданий - сборников документов, посвященных важным общественно-политическим проблемам советской истории, среди них – «Голод в СССР. 1929-1934 гг.» в 3-х томах, вышли в свет т.1 в 2-х книгах (2011 г.), т.2 (2012 г.), «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны.1939-1945 гг.» в 2-х томах (2012 г.), «Советско-венгерские экономические отношения. 1948-1973 гг.» (2012 г.) и др. Эти сборники отличаются максимальной полнотой источниковой базы, в том числе за счет включения оперативно рассекреченных документов по теме.

  Федеральные архивы Российской Федерации активно публикуют документы по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 10 % изданных в 2010-2013 гг. сборников документов посвящены этой тематике. Вышли в свет издания «Самый тяжелый день войны. Письма - исповеди» (2010 г.), «Сталинградская область в постановлениях ГКО. 1941-1942 гг.» (2010 г.), «Война глазами детей. Свидетельства очевидцев» (2011 г.) и др.

  В числе российских архивов, успешно работающих в области подготовки сборников документов – ГАРФ, РГАЭ, РГАЛИ, РГАСПИ, РГАНИ, РГАКФД.

  К публикациям научно-популярного типа и учебного характера относятся публикации документов в электронном виде, которые активно подготавливаются федеральными архивами Российской Федерации в последние годы. К числу публикаций документов в электронном виде, наиболее востребованных пользователями сети Интернет в России и зарубежных странах, можно отнести размещенные на портале «Архивы России» тематический раздел «Победа», который содержит свыше 2600 фотографий и около 2 часов кинохроники Великой Отечественной войны (около 400 тысяч уникальных посетителей в год), раздел «Оn-line проекты» (интернет-проекты «Преодоление Смуты (конец ХVI - начало ХVII века) и укрепление российской государственности», «Бухарестский мирный договор (1812)», «Закаленные Великой Отечественной…», «Путь к Нюрнбергу», «Дорогой Гагарина. К 50-летию первого полета человека в космос», «Архивы – школе» и др.) – ежемесячно около 16 тысяч посетителей (самые часто посещаемые - проекты о Смуте и «Архивы - школе»). Наиболее активно работают в этом направлении РГАНТД и его филиал, РГАЛИ, РГАДА, РГАКФД, ГАРФ.

  Архивами обоих государств наработан значительный опыт в реализации совместных публикационных проектов. Из 29 сборников документов, изданных в период с 2010 по апрель 2013 гг. в Республике Беларусь более 30% были подготовлены в рамках белорусско-российского архивного сотрудничества. Отмечаются плодотворные связи в сфере публикационной деятельности между НАРБ, ГАРФ, РГАЛИ, РГАСПИ. Перспективным для архивной отрасли Республики Беларусь представляется расширение сотрудничества в области публикационной деятельности с архивными учреждениями субъектов Российской Федерации.

  Среди значительных белорусско-российских публикационных проектов выделяются сборники документов «Купала і Колас, вы нас гадавалі» в двух книгах, «Белорусы в советском тылу. Июль 1941-1944 гг.» Выпуск 1 – июль 1941-1942 гг. (в этом сборнике, кроме федеральных архивов, принял участие Национальный архив Республики Татарстан). При подготовке сборника «Голод в СССР. 1929-1934 гг.» активное участие приняли архивисты НАРБ и государственных архивов Гомельской, Минской, Могилевской областей, Зонального государственного архива в г. Мозыре Республики Беларусь.

  Вместе с тем, коллегии отмечают, что в публикационной деятельности государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации имеются проблемы.

  Фактором, сдерживающим развитие публикационной деятельности, является отсутствие целостной системы методического обеспечения, которое охватывало бы весь процесс подготовки документальных публикаций, в том числе наиболее перспективных в настоящее время - электронных.

  Серьезной проблемой в организации публикационной деятельности архивных учреждений Республики Беларусь и Российской Федерации является недостаток квалифицированных кадров археографов.

  Имеются трудности, связанные с недостаточным финансированием издания документальных публикаций, подготовленных государственными архивами Республики Беларусь и федеральными архивами Российской Федерации.

  Одним из недостатков в публикационной деятельности государственных архивов Республики Беларусь является отсутствие практики подготовки учебных публикационных проектов. Единичными остаются факты реализации пофондовых публикаций, публикации документов одной разновидности, а также электронных проектов.

  Коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства (Российская Федерация) РЕШИЛИ:

  1. Принять к сведению информации об опыте работы государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации в области публикационной деятельности (прилагаются).

  2. Признать работу государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации в области публикационной деятельности удовлетворительной.

  3. Отделу научного использования документов и информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (Г.С. Жолнеркевич) и Управлению организации услуг Федерального архивного агентства (Российская Федерация) (А.В. Юрасов):
  3.1. осуществлять контроль за выполнением подведомственными архивами планов работы в области публикационной деятельности;
  3.2. оказывать методическую помощь подведомственным архивам при реализации публикационных проектов;
  3.3. в целях расширения доступа пользователей к подготовленным белорусскими и российскими архивистами электронным публикациям осуществлять размещение баннеров соответствующих интернет-проектов на сайте «Архивы Беларуси» и на официальном сайте Федерального архивного агентства (Российская Федерация).

  4. Директорам государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации:
  4.1. активнее внедрять в практику работы реализацию совместных публикационных проектов;
  4.2. усилить контроль за качеством подготовки публикаций документов путем рассмотрения вопросов их подготовки на заседаниях редколлегий, научных советов и иных совещательных органов;
  4.3. развивать сотрудничество с научными, культурно-просветительскими, издательскими организациями в рамках публикационной деятельности;
  4.4. развивать различные типы, виды и формы подготовки публикационных проектов.

  5. При формировании планов НИР отраслевых научно-исследовательских институтов Республики Беларусь и Российской Федерации предусматривать подготовку методических документов, относящихся к различным аспектам публикационной деятельности, в частности, обобщить имеющийся отечественный и зарубежный опыт подготовки электронных публикаций, разработать технические и методические вопросы их подготовки.

  6. Федеральному архивному агентству (Российская Федерация) проработать вопрос о проведении курсов повышения квалификации сотрудников отделов публикации государственных архивов Республики Беларусь и федеральных архивов Российской Федерации.

  7. Информацию о проведении совместного заседания коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства (Российская Федерация) разместить на их официальных сайтах (http://archives.gov.by; http://www.archives.ru)

  8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Отдел научного использования документов и информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (Г.С. Жолнеркевич) и Управление организации услуг Федерального архивного агентства России (Российская Федерация) (А.В. Юрасов).
  Председатель коллегии – директор
  Департамента по архивам
  и делопроизводству Министерства
  юстиции Республики Беларусь

  В.И. Адамушко

  За председателя коллегии – Заместитель Руководителя
  Федерального архивного агентства
  (Российская Федерация)

  В.П. Тарасов

 • 04 июня 2013 г.
  Абложка кнігі “Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана”Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва ладзіць прэзентацыю чарговага выдання. Свет убачыла кніга ўспамінаў пісьменніка з партызанскім мінулым, літаратуразнаўца і крытыка, доктара філалагічных навук, прафесара Навума Перкіна.

  Унікальнае выданне “Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана”, заснаванае на дакументальным матэрыяле, які захоўваецца ў архіве-музеі, выйшла, дзякуючы ІПА “Рэгістр”.

  Пры жыцці Навума Саламонавіча поўныя ўспаміны яго партызанскага жыцця так і не былі надрукаваныя з-за прыгавору савецкага рэцэнзента: “ні ў якім выпадку выдаваць нельга”. У 1982 годзе выйшла значна скарочаная цэнзурай аповесць “Я стаў партызанам”.

  Сёлетняе выданне з’явілася намаганнямі ўдавы пісьменніка, Соф’і Яфімаўны, і Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, дзе захоўваецца першы варыянт аповесці, датаваны 1967 годам.

  Кніга “Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана” – своеасаблівая даніна павагі да пісьменніка Навума Перкіна, 100-гадовы юбілей якога адзначаўся ў мінулым годзе, і добрая магчымасць для кожнага з нас даведацца тую самую праўду, якую доўгія гады хацеў данесці да свайго чытача аўтар.  03 июня 2013 г.
  23 мая 2013 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшлі чарговыя ХІІІ Узвышаўскія чытанні – гэтым разам прысвечаныя 90-м угодкам заснавання літаратурнага аб’яднання “Маладняк”, якое налічвала ў сваіх шэрагах шмат таленавітых пісьменнікаў і адыграла вялікую ролю ў культурным жыцці краіны.

  Прысутных прывіталі загадчык аддзела навуковага выкарыстання і інфармацыі Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Р. Жаўняркевіч, .дырэктар БДАМЛМ Г. Запартыка, дачка паэта-ўзвышэнца Тодара Кляшторнага М. Кляшторная. На пленарным пасяджэнні М. Мушынскі разгледзеў творчую індывідуальнасць крытыка Адама Бабарэкі, а В. Жыбуль распавёў пра асабісты фонд пісьменніка Паўлюка Шукайлы. Змястоўнымі і навукова актуальнымі былі выступленні на пасяджэннях секцый. Свае даклады прадставілі М. Аксёнаў (“Часавыя канцэпты ў лірыцы Язэпа Пушчы”), Ж. Шаладонава (“Горад у нацыянальнай самаідэнтыфікацыі паэтаў узвышэнцаў і неакласікаў”), А. Гурская («Раман Андрэя Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя” ў кантэксце сатырычнай прозы 1920-х гг.»), Ц. Чарнякевіч (“Андрэй Мрый і Леанід Свэн: непадабенства падобнага”), І. Часнок («Роля ментальных падзей у сюжэтна-кампазіцыйнай будове рамана Кузьмы Чорнага “Сястра”»), Т. Блашчак (“Культурнае жыццё кавянскіх беларусаў у 1920 – 1930-х гг.”), А. Данільчык («Ад “Маладняка” да “Узвышша”: італьянскі кантэкст»), А. Трафімчык (“Асаблівасці развіцця беларускай п’есы-казкі ў 1920 – 1930-я гг.”) і інш.

  Пры канцы канферэнцыі адбылося адкрыццё выставы «“Маладняк”: да 90-годдзя з часу заснавання літаратурнага аб’яднання». Экспазіцыю, прадстаўленую стэндамі “Заснавальнікі”, “Дакументы”, “Мерапрыемствы”, “Эпісталярый”, “Філіі”, “Мастацтва і друк”, “Сярод літаратурных суполак”, склалі дакументы фонду “Маладняка” ў БДАМЛМ (ф. 225), а таксама фотаздымкі і лісты з асабістых фондаў удзельнікаў аб’яднання: пісьменнікаў А. Бабарэкі, І. Барашкі, У. Дубоўкі, Р. Папараця, Я. Пушчы, П. Труса, М. Чарота, П. Шукайлы, С. Шушкевіча. У афармленні выставы выкарыстаны ілюстрацыі мастакоў П. Гуткоўскага і А. Тычыны, якія ў свой час супрацоўнічалі з “Маладняком”. На асобнай вітрыне багата прадстаўлены выданні маладнякоўцаў, а таксама асобныя нумары часопіса “Маладняк”, якія захоўваюцца ў бібліятэцы архіва-музея.

  28 мая 2013 г.
  Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Как это было".

  Этот выпуск "Спустя 60 лет минские суворовцы могут поискать себя в кадрах архивной хроники" посвящен Минскому суворовскому училищу, которое в этом году отмечает шестидесятилетие. Кадры из киножурнала "Пионер Беларуси" позволяют переместиться в кабинеты училища и увидеть, как жили суворовцы Минска 60 лет назад.

  Материалы подготовила главный архивист отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Елена Полещук.

  27 мая 2013 г.
  В Российском доме науки и культуры в Берлине открыта выставка документов, посвященная 70-летию Хатынской трагедии. Экспозиция подготовлена Посольством Беларуси в Германии совместно с Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси на основе материалов, предоставленных Национальным архивом Республики Беларусь и Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов.

  Выставка включает 25 фотодокументов разных лет, отражающих увековечение в Беларуси памяти мирных жителей — жертв немецко-фашистских захватчиков, и более 20 копий уникальных документальных свидетельств преступлений, совершенных оккупантами на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

  В открытии выставки приняли участие послы Беларуси и России в Германии, представители дипмиссий других стран СНГ, МИД Германии, президент Германского народного союза по уходу за военными могилами, представители учреждений культуры и общественных организаций.

  Участникам мероприятия были показаны два фрагмента телерепортажа с церемонии открытия мемориального комплекса «Хатынь» в 1969 году, в том числе обращение свидетеля хатынской трагедии Иосифа Каминского. Пианистка Маргарита Брындина выступила с программой «Песни военных лет».

  Выставка продлится до 7 июня 2013 г.

  21 мая 2013 г.
  17 мая 2013 г. в Минской областной библиотеке им. А.С.Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Учреждения «Государственный архив Минской области».

  На мероприятии архивистов приветствовал директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Владимир Иванович Адамушко.

  С приветственным словом к собравшимся обратился начальник главного управления юстиции Минского областного исполнительного комитета Александр Александрович Бачило.

  В мероприятии также приняли участие начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Минского облисполкома А.В. Филиппова, директора государственных архивов Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей, и представители зональных архивов г. Молодечно и г. Борисова.

  В связи со знаменательной датой ряд архивистов Государственного архива Минской области были награждены Почетными грамотами Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Почетными грамотами и благодарностями главного управления юстиции Минского областного исполнительного комитета, которые были торжественно вручены на мероприятии.

  Нагрудным знаком “Ганаровы архівіст Беларусі” награждена Пунько Людмила Леонидовна, ведущий архивист отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц.

  В рамках мероприятия были проведены презентации научного издания «Государственный архив Минской области: страницы истории» (Минск, 2013 г.), подготовленного сотрудниками архива, а также выставки, ознакомившей посетителей с различными документами из фондов архива, создателями которых являются как различные учреждения, так и выдающиеся люди, внесшие посильный вклад в развитие и становление города Минска и Минской области.

  Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
  Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
  Объявления
  10 января 2020 г.
  29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
  Новости сайта
  20 января 2020 г.
  Новости отрасли
  24 января 2020 г.
  23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
  22 января 2020 г.
  20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
  16 января 2020 г.
  Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
  13 января 2020 г.
  Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
  31 декабря 2019 г.
  Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
    Ccылка на facebook