Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Становление белорусской государственности в 1918-1920-х годах
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

29 ноября 2012 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередную часть совместного проекта "Всемирное фото".

В этой части "Чарли Чаплин, план Юнга и советские летчики-герои" публикуется 15 новых фотографий, на которых можно увидеть советских летчиков Д. Фуфаева, С. Шестакова, Б. Стерлинга и Ф. Болотова во время встречи в Нью-Йорке после перелета СССР-США в 1929 г., советских студентов, прибывших в г. Кембридж для продолжения учебы в Технологическом институте штата Массачусетс, участников заседания комитета по реализации плана Юнга и др.
Многие из фотографий представлены впервые.

Материалы подготовлены главным архивистом отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Еленой Полещук.

21 ноября 2012 г.
21 ноября 2012 г. в конференц-зале Национального архива Республики Беларусь Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь проведен семинар – совещание по вопросам новаций Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» и обусловленных ими изменений нормативной правовой базы в сфере архивного дела и делопроизводства.

В семинаре приняли участие руководители структурных подразделений по архивам и делопроизводству Главных управлений юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов, директора государственных архивных учреждений и юрисконсульты.

Открывая семинар – совещание, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Адамушко В.И. обратил внимание его участников на необходимость безусловного соблюдения в повседневной работе требований Закона и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере архивного дела и делопроизводства.

Перед участниками семинара – совещания выступили и ответили на их вопросы начальники отделов Департамента и директор БелНИИДАД.
Итоги семинара – совещания были подведены первым заместителем директора Департамента Бирюковой О.В.

13 ноября 2012 г.
У Беларускім дзяржаўным архіве-музее літаратуры і мастацтва ў 2011 – 2012 гг. прайшлі навукова-тэхнічную апрацоўку наступныя асабістыя фонды: народнага паэта Беларусі Максіма Танка (ф. № 25, воп. 6), паэтэсы Д.І. Бічэль-Загнетавай (ф. 369, воп. 1), публіцыста, празаіка А.П. Капусціна (ф. 299, воп. 1), празаікаў, літаратуразнаўцаў, крытыкаў, публіцыстаў У.І. Калесніка (ф. 161, воп. 2), А.В. Мальдзіса (ф. 327, воп. 1) і М.Р. Ларчанкі (ф. 461, воп. 1), кампазітара .В. Багатырова (ф. 190, воп 2), журналіста і кіназнаўцы І.І. Рэзніка (ф. 490, воп. 1), дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь В.А. Ніжанкоўскай (ф. 443, воп. 1), сямейны фонд акцёраў П.А. Маркіна, В.С. Захаравай, Г.П. Маркінай (ф. 280, воп. 1).

Шосты вопіс фонда М. Танка прадстаўлены аўтографамі яго творчых дакументаў: урыўкам з паэмы “Янук Сяліба” (1942–1943), накідамі да паэм “Журавінавы цвет”, “Кастусь Каліноўскі”, агульнымі сшыткамі з вершамі, перакладамі, успамінамі, невядомымі аўтографамі ваеннага часу, лістамі за 1937–1995 гг.

У фондзе Д.І. Бічэль-Загнетавай сабраны рукапісы аўтарскіх падборак да зборнікаў вершаў 1980–2000-ых гг. “Дзе ходзяць басанож”, “Загасцінец”, “Вершы”, “Нядзелька”, рукапісы цыклаў вершаў “Дзяды”, “Аўтограф”, “Ойча наш…”, паэмы “Крыжавы шлях”, вершаў, эсэ, артыкулаў і інш.

Фонд А.П. Капусціна прадстаўлены рукапісамі аповесцяў “На сонечных берагах”, “Покліч сэрца”, “Салёная раса”, “Раскажу праўду”, сцэнарыяў да тэлеперадач, апавяданняў, гумарэсак, нарысаў, артыкулаў, выступленняў, успамінаў, а таксама перакладамі А.П. Капусціна з розных моў і перакладамі твораў пісьменніка.

У вопіс фонда У. Калесніка ўвайшлі аўтографы яго крытычных прац, сярод якіх літаратурныя партрэты, нарыс і артыкулы пра М. Танка, У. Жылку, Ф. Скарыну, Я. Брыля, Я. Купалу, М. Багдановіча, Н. Арсенневу, А. Адамовіча і інш., а таксама шэраг артыкулаў на літаратуразнаўчыя, гістарычныя і педагагічныя тэмы. Захавалася каштоўная перапіска з дзеячамі літаратуры і мастацтва: А. Адамовічам, В. Адамчыкам, Р. Барадуліным, В. Быкавым, Н. Гілевічам, У. Караткевічам, Г. Каханоўскім, Ф. Янкоўскім і інш.

Фонд А.І. Мальдзіса прадстаўлены пераважна лістамі ад дзеячаў літаратуры, мастацтва і навукі Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Балгарыі, Германіі, Вялікабрытаніі, Канады, ЗША, Швецыі і інш.

Фонд М.Р. Ларчанкі складаецца з рукапісаў вучэбных дапаможнікаў, напісаных ім для студэнтаў, манаграфіі “Станаўленне і развіццё рэалізма ў беларускай літаратуры 19 – пач. 20 стст.”, зборнікаў артыкулаў “Славянская супольнасць”, “Яднанне братніх літаратур” і інш.

Фонд дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь В.А. Ніжанкоўскай утрымлівае цікавыя дакументы пра яе бацьку А.К. Снітку, братоў, дзядзьку А.М. Уласава, мужа Б.А. Тарашкевіча і інш. Сярод дакументаў сям’і К.К. Жыркевіч (Сніткі) знаходзіцца унікальны фотаальбом другой паловы ХІХ стагоддзя.

У вопіс 2 фонда кампазітара А.В. Багатырова ўвайшлі нотныя рукапісы опер “У пушчах Палесся”, “Надежда Дурова”, музыкі да спектакляў “Заложнікі”, “Маскарад”, “Ленушка”, да мастацкага фільма “Канстанцін Заслонаў”, сімфоній № 1 і № 2, кантат “Сказ о Медведихе”, “Ленинградцы”, “Беларусь”, песень для хору з фартэпіяна, а капэла, рамансаў і інш. Цікавасць уяўляюць успаміны кампазітара пра дзеячаў беларускага музычнага мастацтва.

У фондзе І.І. Рэзніка сабраны яго артыкулы па гісторыі беларускага кіно, шматлікія рэцэнзіі, матэрыялы пра жыццё і творчасць рэжысёра Ю.В. Тарыча, кінасцэнарыста М.І. Таўбэ, па гісторыі кінамастацтва савецкіх рэспублік і інш.

Дакументы сямейнага фонду П.А. Маркіна і яго жонкі В.С.Захаравай адлюстроўваюць іх працу ў Брэсцкім абласным драмтэатры імя ЛКСМБ з 1949 па 1958 гг., а В.С. Захаравай – і ў Дзяржаўным рускім драмтэатры БССР імя М. Горкага з 1958 па 1969 гг. Дакументы іх дачкі, народнай артысткі БССР Г.П. Маркінай – яе працу ў тэатры імя Я. Коласа ў 1965 –1985 гг.

З гэтымі дакументамі можна азнаёміцца у чытальнай зале архіва-музея штодзённа з 9.00 да 17.30 (акрамя суботы і нядзелі).

09 ноября 2012 г.
6 лістапада 2012 г. у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь адбылася прэзентацыя другой кнігі зборніка дакументаў і матэрыялаў "Купала і Колас, вы нас гадавалі" (1939—2009). Выданне, укладальнікамі якога сталі супрацоўнікі архіва В.Дз. Селяменеў і В.У. Скалабан, пабачыла свет ў выдавецтве "Літаратура і мастацтва". У апошнюю частку зборніка уключаны матэрыялы біяграфічнага характару, разнастайныя сведчанні пра грамадскае і літаратурнае акружэнне песняроў, дакументы пра святкаванне юбілеяў песняроў, увекавечанне іх памяці, выданне збораў твораў, стварэнне і дзейнасць музеяў Янкі Купалы і Якуба Коласа.

На прэзентацыі выступілі выконваючы абавязкі дырэктара Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь М.К. Рудакоўскі, дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь У.І. Адамушка, галоўны рэдактар газеты "Звязда" А.М. Карлюкевіч i адзін са складальнікаў зборніка В.Дз. Селяменеў. Прысутнічалі дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Г.В. Запартыка, загадчык аддзела інфармацыі, публікацыі і навуковага выкарыстання дакументаў БДАМЛМ Т.В. Кекелева, загадчык аддзелам публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі З.Л. Яцкевіч, выкладчык Інстытута нацыянальнай бяспекі І.А. Валахановіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістфака Белдзяржуніверсітэта М.Ф. Шумейка, унучка Якуба Коласа, супрацоўніца Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі В.Д. Міцкевіч і інш.

М.К. Рудакоўскі адзначыў, што зборнік з’яўляецца вынікам плённага супрацоўніцтва Нацыянальнага архіва з беларускімі і расійскімі архівамі, а таксама музеямі, бібліятэкамі і іншымі ўстановамі. Мікалай Канстанцінавіч выказаў словы павагі і падзякі усім тым, хто меў дачыненне да выдання зборніка.

У.І. Адамушка звярнуў увагу прысутных на ролю Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі, Расійскага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва ў прадастаўленні матарыялаў для зборніка. Уладзімір Іванавіч адзначыў, што сёлета, ў год 130-годдзя з дня нараджэння нашых класікаў – Я. Купалы і Я. Коласа, завяршылася выданне зборніка, распачатае яшчэ ў 2010 г., і выразіў думку, што гэтая падзея стала значнай з’явай грамадскага, навуковага і культурнага жыцця Рэспублікі Беларусь і годным ўкладам архіўнай галіны ў святкаванне юбілеяў песняроў.

А.М. Карлюкевіч падрабязна асвяціў вялікую працу аўтарскага калектыву, асабісты ўклад гісторыка беларускай літаратуры, энцыклапедыста Віталя Уладзіміравіча Скалабана. Зборнік знайшоў свайго чытача і ўжо стаў бібліяграфічнай рэдкасцю. Алесь Мікалаевіч, як кіраўнік Выдавецкага дома "Звязда", выразіў зацікаўленасць ў далейшым супрацоўніцтве з Нацыянальным архівам.

Складальнік зборніка В.Дз. Селяменеў распавёў аб складанасцях у археаграфічнай падрыхтоўцы тэкстаў дакументаў і падзякаваў усім, хто прымаў удзел у рабоце над выданнем.

Прывітальныя словы ад галоўнага рэдактара зборніка, члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі М.І. Мушынскага прысутным зачытаў выконваючы абавязкі дырэктара архіва М.К. Рудакоўскі. Сярод іншых слоў была выказана ўпэўненасць у тым, што "да гэтай невычэрпнай скарбонкі найкаштоўнейшых звестак будуць і надалей звяртацца гісторыкі, літаратуразнаўцы, даследчыкі беларускага тэатра, кіно і г. д.".
05 ноября 2012 г.
3 ноября 2012 года народному поэту Беларуси Якубу Коласу (имя при рождении Константин Мицкевич) (1882—1956) исполнилось 130 лет.
Ко дню рождения поэта Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Гэта мы. 3 лістапада - 130-годдзе Якуба Коласа”.

02 ноября 2012 г.
В БелНИИДАД издан «Перечень типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения с комментарием».

Перечень определяет сроки хранения документов, образующихся в деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей. Используется при подготовке схем классификации документов, номенклатур дел, проведении экспертизы ценности документов, формировании и описании дел, комплектовании архивов, переработке описей дел архивных фондов и др.

Перечень обязателен к применению всеми организациями Республики Беларусь независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями.

***

В БелНИИДАД изданы «Правила работы архивов государственных органов и иных организаций с комментарием».

Правила работы архивов государственных органов и иных организаций являются основным нормативным правовым актом, устанавливающим единые требования по обеспечению сохранности, учету, комплектованию, экспертизе ценности, использованию документов в архивах государственных органов и иных организаций.

Правила распространяются на архивы всех организаций независимо от формы собственности.

Правила зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 8 августа 2012 г. № 8/26204.

Предназначены для работников архивов, служб ДОУ государственных органов и иных организаций.

По вопросам приобретения изданий просьба обращаться:
по адресу: ул. Кропоткина, 55, каб. 15, 220002, г. Минск
по телефону/факсу: (+375 17) 286 02 05 (понедельник–четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; пятница до 16.30).

01 ноября 2012 г.
31 октября 2012 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором был рассмотрен вопрос о состоянии и объеме документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, находящихся на хранении в организациях – источниках комплектования государственных архивов. Заслушав и обсудив информацию консультанта отдела делопроизводства и формирования Национального архивного фонда Л.М.Цымбал по указанному вопросу, коллегия отметила, что обеспечение сохранности документов, находящихся на временном хранении, способствует качественному формированию Национального архивного фонда (НАФ) Республики Беларусь. Результаты проведенного анализа состояния и объема документов НАФ Республики Беларусь, находящихся на временном хранении в организациях-источниках комплектования государственных архивов, свидетельствуют об улучшении состояния документов НАФ Республики Беларусь, находящихся на временном хранении, и положительной работе государственных архивов, проводящейся в этом направлении.

В ходе коллегии директор БелНИИДАД А.Е.Рыбаков проинформировал присутствующих о 13-й Общей конференции ЕВРАЗИКИ и заседании Консультативного совета руководителей государственных архивных служб стран СНГ, состоявшихся в г.Ташкенте (Республика Узбекистан) 4–7 октября 2012 г.

Заместитель директора Департамента О.А.Ледовская ознакомила членов коллегии и приглашенных с принятыми решениями на совместном заседании коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства России (г.Псков, 17–18 октября 2012 г.).

Коллегией принято решение о назначении Корзай Е.С. на должность заведующего отделом информационно-поисковых систем учреждения «Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства».
22 октября 2012 г.
20 октября 2012 г. в Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь состоялась встреча директора Департамента В.И.Адамушко с Генеральным директором государственных архивов Польши г-ном В.Стемпняком. На встрече присутствовали первый заместитель директора Департамента О.В.Бирюкова, заместитель Генерального директора государственных архивов Польши г-н А.Бернат, профессор Института национальной памяти Польши г-н Л.Каминьски, а также советник Посольства Республики Польша в Республике Беларусь г-жа Э.Щепаньска-Домбровска.

В ходе встречи были обсуждены вопросы белорусско-польского сотрудничества в архивной сфере.

19 октября 2012 г.

17 - 18 октября 2012 года главным управлением юстиции Гомельского облисполкома проведено областное плановое семинар-совещание начальников органов ЗАГС и заведующих нотариальных контор области.

На семинаре были рассмотрены вопросы об организации делопроизводства с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Участники семинара получили ответы на заданные практические вопросы.19 октября 2012 г.
Адкрыццё выставы геральдычных сімвалаў адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Віцебскай вобласціЯк мы паведамлялі, у верасні ў Лёзнненскім ваенна-гістарычным музеі была адкрыта выстава геральдычных сімвалаў адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Віцебскай вобласці. Калекцыя з 42-х добра аддрукаваных і ўзятых пад шкло ў багетныя рамкі выяваў гербаў, у складзе якой – герб Віцебскай вобласці, гарадоў, райцэнтраў, гарадскіх пасёлкаў – створана аддзелам па архівах і справаводстве галоўнага ўпраўлення юстыцыі Віцебскага аблвыканкама. Пасля Лёзна, дзе наведнікі музея маглі азнаёміцца з экспазіцыяй на працягу месяца, выстава перавезена ў Лепель. На пачатку кастрычніка яна была адкрыта тут у прасторнай зале Дома рамёстваў. Дарэчы сказаць, на адкрыцці выставы, як у Лёзна, так і ў Лепелі, сярод прысутных было шмат школьнікаў. У многім якраз з разлікам на тое, што з геральдычнымі сімваламі Прыдзвінскага краю будуць знаёміцца юнакі і дзяўчаты, і стваралася выстава. Настаўнікі гісторыі, якія прывядуць сюды свае класы, разам з экскурсаводам змогуць пераканаўча рапавесці дзецям аб законах геральдыкі, гісторыі адметных мясцін Віцебшчыны і, вядома, свайго роднага Лепеля. Гэта будуць нязмушаныя і шчырыя ўрокі патрыятызму.

Алена Бондарава,
вядучы спецыяліст аддзела па архівах і справаводстве галоўнага ўпраўлення юстыцыі
.


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 
Архив по годам: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Объявления
27 ноября 2018 г.
19 декабря 2018 г. БелНИИДАД проводит семинар «Делопроизводство и хранение документов по новым правилам» Подробнее >>
Новости сайта
27 ноября 2018 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет фотовыставку к 110-летию со дня рождения А.Б. Обухович Подробнее >>
Новости отрасли
07 декабря 2018 г.
К 80-летию художника Василия Сумарева Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
30 ноября 2018 г.
29 ноября 2018 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
28 ноября 2018 г.
Директор Департамента В.И.Кураш принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100–летию государственной архивной службы Республики Татарстан Подробнее >>
27 ноября 2018 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
22 ноября 2018 г.
Коллектив БелНИИДАД поздравил заместителя директора института по научной работе, кандидата исторических наук Сергея Владимировича Жумаря с юбилеем Подробнее >>
21 ноября 2018 г.
В Москве состоялась ХХV Международная научно-практическая конференция «Документация в информационном обществе: задачи архивоведения и документоведения в условиях цифровой экономики» Подробнее >>