Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

29 мая 2014 г.
К 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Учреждение «Государственный архив Могилевской области» представляет виртуальную выставку "ОСВОБОЖДЕНИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ"

28 мая 2014 г.
26 мая 2014 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшлі чарговыя ХІV Узвышаўскія чытанні, тэма якіх была вызначана як “Літаратурны працэс 1920 – 1930-х гг. Час. Асобы. Творы”.

Пра значнасць гэтага перыяду ў гісторыі беларускай літаратуры сказалі ў прывітальным слове намеснік дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Вольга Бірукова, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Міхаіл Шумейка, дырэктар БДАМЛМ Ганна Запартыка.

На пленарным пасяджэнні Міхась Мушынскі разгледзеў эпісталярную спадчыну Адама Бабарэкі, Алена Белая прысвяціла даклад метадам мастацкай крыптаграфіі ў прозе 1920 – 1930-х гг., а Зміцер Вішнёў прадставіў праект новай кніжнай серыі, прысвечанай вяртанню спадчыны літаратараў згаданага перыяду. Змястоўнымі і навукова актуальнымі былі выступленні на пасяджэннях секцый. Свае даклады прадставілі Анатоль Трафімчык (“Змена грамадзянскай пазіцыі ў творчасці класікаў 1920-х гг.”), Ціхан Чарнякевіч (“Новыя матэрыялы да біяграфіі Янкі Купалы”), Ірына Часнок («Стратэгія пераканання ў аповесці М. Гарэцкага “Ціхая плынь”»), Аксана Бязлепкіна («“Доўгая дарога дадому” В. Быкава: праблема каментавання»), Валеры Назараў (“Краязнаўчыя даследаванні А. Мрыя: адбіткі ў “Запісках Самсона Самасуя”), Юлія Мацук (“Уплыў творчасці М. Багдановіча на фарміраванне творчай канцэпцыі аб’яднання “Узвышша”), Марыя Паўлоўская (“Паэтычны імунітэт Язэпа Пушчы ў маладнякоўскі перыяд творчасці”), Аксана Данільчык (“Еўрапейскія прасторы беларускай прозы: Мікалай Аляксандравіч Бяліна-Падгаецкі”), Вера Жыбуль (“Эстэтычныя пошукі ў беларускай паэзіі 1920 – 1930-х гг. і ўспрыманне творчай спадчыны В. Брусава”).

Некалькі выступленняў былі прысвечаны асобе і творчасці паэта Віктара Казлоўскага (1905 – 1975), над дакументальным фільмам пра якога працуе студыя “Летапіс” пры Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм”. Выступіла аўтар сцэнару, заслужаны журналіст і ганаровы архівіст Рэспублікі Беларусь Людміла Кургановіч (Сяліцкая), навуковы кансультант фільма, супрацоўнік БДАМЛМ Віктар Жыбуль, а таксама пляменніца В. Казлоўскага – Святаслава Кавалёва, прамова якой прыцягнула вялікую ўвагу прысутных.

26 мая 2014 г.
22 мая 2014 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі адбылася прэзентацыя зборніка дакументаў «Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–1918)».

Перад гасцямі выступілі дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь У.І. Адамушка, дырэктар НГАБ Д.У. Яцэвіч, дырэктар выдавецтва «Беларусь» Г.Р. Трусевіч, дырэктар Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь А.Л. Самовіч, намеснік дырэктара НГАБ Д.В. Лісейчыкаў, вучоны сакратар Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі А.П. Салаўянаў, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы С.С. Рудовіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта М.Ф. Шумейка, галоўны архівіст аддзела публікацыі дакументаў НГАБ Ю.М. Снапкоўскі.

У мерапрыемстве таксама ўзялі ўдзел прадстаўнікі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, Беларускага архіва навукова-тэхнічнай дакументацыі, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі імя Я. Коласа, а таксама шэраг даследчыкаў гісторыі Беларусі, краязнаўцы, студэнты.

Да прэзентацыі была падрыхтавана выстава арыгіналаў найбольш цікавых дакументаў па гісторыі Першай сусветнай вайны з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі


Прэзентацыя зборніка дакументаў «Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–1918)»


Прэзентацыя зборніка дакументаў «Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–1918)»

16 мая 2014 г.
Центральный архив Комитета государственной безопасности Республики Беларусь передал Национальному архиву Республики Беларусь более 70 документов для пополнения электронной базы данных «Белорусские деревни, уничтоженные в годы Великой Отечественной войны». База данных создана в рамках международного проекта «Повышение статуса спасшихся жителей сожженных белорусских деревень» и размещена на сайте Национального архива Республики Беларусь.

В число переданных документов вошли акты районных комиссий содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, справки районных Советов депутатов трудящихся, протоколы допросов свидетелей злодеяний, рассказывающие о преступлениях, совершенных германскими оккупационными войсками в годы Великой Отечественной войны на территориях Бегомльского района Витебской области, Борисовского, Гресского, Логойского, Узденского и Холопеничского районов Минской области, а также Белыничского и Кличевского района Могилевской области.

Поиск и обнародование архивных документов продолжается.

14 мая 2014 г.
7 мая 2014 г. в рамках торжественной встречи ветеранов Минской области состоялось открытие выставки документальных материалов «Нам эту память завещано сберечь…», посвященной 70-летнему юбилею освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка подготовлена сотрудниками Государственного архива Минской области при поддержке Главного управления юстиции Минского облисполкома.

Цель представленной экспозиции – на основе архивных документов, отложившихся в фондах Государственного архива Минской области, отразить события Великой Отечественной войны, которые разворачивались на территории Минской области.

На выставке представлены документы по четырем тематическим блокам. Документы первого блока «Партизанское и подпольное движение» содержат мемуары участников партизанского движения, сведения о Героях Советского Союза по данным Минского подпольного обкома, докладные записки руководителей партизанских отрядов и соединений.

Второй тематический блок «Документы оккупационных учреждений» представляет вниманию посетителей распоряжения и объявления оккупационной администрации, восстановленные документы Минского городского комиссариата.

В состав документов третьего блока «Личные документы и воспоминания ветеранов» входят материалы участников Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть фронтовые дневники артиллериста А.П.Сапунова, фронтовые письма-треугольники В.К..Петюренко, а также благодарности от командования лейтенанту Аксенову за взятие городов Варшавы, Берлина, Штаргарта и Альтдамма.

Четвертый тематический блок «Освобождение» рассказывает о последнем этапе Великой Отечественной войны – об изгнании немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси. Документы этого раздела разноплановы: информация о датах оккупации и освобождении райцентра Плещеницы, письмо жительницы Минска в ЦК КП(б)Б с просьбой реэвакуации, докладная записка о деятельности истребительных отрядов на территории Минской области в июле 1944 года.

Настоящая выставка – скромный вклад архивистов области в юбилейные памятные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

С 12 мая по 23 мая экспозиция выставлена в здании Минского облисполкома (ул. Энгельса, 4).


Выставка документальных материалов «Нам эту память завещано сберечь…»


Выставка документальных материалов «Нам эту память завещано сберечь…»


Выставка документальных материалов «Нам эту память завещано сберечь…»


Выставка документальных материалов «Нам эту память завещано сберечь…»


Выставка документальных материалов «Нам эту память завещано сберечь…»


Выставка документальных материалов «Нам эту память завещано сберечь…»

13 мая 2014 г.
13 мая 2014 года великой артистке Стефании Михайловне Станюте исполнилось 109 лет. К этой дате Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют выпуск совместного проекта "Это мы". Символ белорусского театра и просто красивая женщина Стефания Станюта".

Выдающаяся актриса, легенда белорусской сцены, талисман Купаловского театра сыграла около 200 ролей в театре и более 60 ролей в кино. О ней с восхищением и нежностью вспоминают коллеги, а зрители до сих пор с удовольствием смотрят фильмы с её участием.

Материалы подготовила главный архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

28 апреля 2014 г.
26 апреля 2014 года военному корреспонденту Василию Аркашеву исполнилось бы 100 лет. К этой дате Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют специальный выпуск "Военный фотограф Аркашев: освобожденный Минск и женщина на пепелище", в котором представлены уникальные фотографии, которые отснял фронтовой фотокорреспондент в городах Беларуси и других регионах Советского Союза.

Материалы подготовила главный архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.
25 апреля 2014 г.
25 апреля 2014 г. состоялась встреча директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко и директора Национального исторического архива Беларуси Д.В.Яцевича с делегацией Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом во главе с ее председателем Лесли Уайсс.

В ходе встречи обсуждены вопросы возможного сотрудничества с белорусскими архивами. Лесли Уайсс и члены американской делегации были ознакомлены с фондами Национального исторического архива Беларуси.


Участники конференции


Участники конференции

25 апреля 2014 г.
В БелНИИДАД изданы материалы Международной конференции "Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве". В данный сборник включены доклады и выступления участников Международной конференции, которая проводилась 29 мая 2013 г. в г. Каменец в рамках трехсторонней встречи руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины.

Стоимость данного экземпляра без рассылки - 59 600 руб., с рассылкой по почте - 70 000 руб.

В БелНИИДАД изданы Методические рекомендации по использованию документов в архивах государственных органов и иных организаций. В издании представлены методические и практические аспекты использования документов в архивах организаций Республики Беларусь независимо от формы их собственности.

Стоимость данного экземпляра без рассылки - 45 400 руб., с рассылкой по почте - 55 000 руб.

По вопросам приобретения изданий обращайтесь по тел. (017) 286-02-05 или по адресу: Минск, ул. Кропоткина, д. 55, каб. 15.

24 апреля 2014 г.
23 апреля 2014 г. на историческом факультете Белорусского государственного университета состоялось открытие международной научной конференции «Гражданское население в период Второй мировой войны в архивных материалах, исследованиях и воспоминаниях», посвященная 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторами конференции выступили Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, исторический факультет Белорусского государственного университета, Международное общественное объединение «Взаимопонимание».

С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор по учебной работе Белорусского государственного университета А.В. Данильченко, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, руководитель отдела программ Федерального фонда «Память, ответственность и будущее» (ФРГ) д-р Р. Поссекель, председатель правления Международного общественного объединения «Взаимопонимание» А.Н. Аношко.

В рамках открытия конференции состоялась презентация выставки документов «Край мужества и славы».


Участники конференции


Участники конференции


Участники конференции


Участники конференции


Участники конференции


Участники конференции


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости отрасли
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
30 декабря 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
27 декабря 2019 г.
В БелНИИДАД изданы методические рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного обеспечения управления Подробнее >>
  Ccылка на facebook