Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости сайта Новости отрасли

Новости отрасли

07 октября 2014 г.
6 кастрычніка 2014 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшлі ХІІ Архіўныя чытанні, асноўнай тэмай якіх была “Беларуская літаратура, мастацтва, культура і Першая сусветная вайна”. У чытаннях узялі ўдзел супрацоўнікі БДАМЛМ, гісторыкі, літаратуразнаўцы.

З прывітальным словам выступілі дырэктар БДАМЛМ Ганна Запартыка, першы намеснік дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Вольга Бірукова, дырэктар Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь Аляксандр Самовіч. Выступоўцы казалі пра адчувальны след, які пакінула Першая сусветная вайна ў гісторыі Беларусі і яе культуры, а таксама пра багатую адлюстраванасць гэтага перыяду ў архіўных дакументах.

Кандыдат гістарычных навук Наталля Гардзіенка распавяла аб праблеме вяртання з эміграцыі дакументаў і рэчаў беларускіх пісьменнікаў. Некаторыя з іх былі ўрачыста перададзеныя архіву-музею падчас чытанняў і змешчаны на адмыслова падрыхтаванай невялікай выставе. Гэта, напрыклад, – рукапісы паэмы “Тэстамент” Уладзіміра Жылкі, фрагмент рукапісу паэмы “Безназоўнае” Янкі Купалы, а таксама нож для паперы, які таксама належаў народнаму паэту. Акадэмік АН Беларусі, доктар геолага-мінералагічных навук, прафесар Радзім Гарэцкі распавядаў пра вяртанне літаратурнай спадчыны свайго дзядзькі, вядомага пісьменніка Максіма Гарэцкага, і прэзентаваў архіву-музею новае выданне яго кнігі “На імперыялістычнай вайне”. Ганна Запартыка зрабіла агляд дакументаў перыяду Першай сусветнай вайны ў БДАМЛМ, асабліва засяродзіўшыся на фондзе сям’і Гарэцкіх і калекцыі дакументаў Музея імя Івана Луцкевіча. Старэйшы навуковы супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага цэнтра электроннай дакументацыі Дзіяна Глазоўская пазнаёміла прысутных з інтэрнэт-праектам “Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі”, размешчаным на сайце “Архівы Беларусі”. Вядучы навуковы супрацоўнік БДАМЛМ Віктар Жыбуль разгледзеў тэму Першай сусветнай вайны ў творчасці беларускага пісьменніка Алеся Гародні (1899 – 1944), а дацэнт БДУ Аксана Данільчык – у творчасці італьянскага пісьменніка Карла Эміліё Гадда (1893 – 1973).

06 октября 2014 г.
3 октября 2014 года в Государственном архиве Гродненской области состоялось торжественное собрание, посвященное 70-летию со дня образования архива. Брынцева Елена Петровна, директор архива, выступила с докладом, в котором рассказала о достижениях коллектива за 70 прошедших лет, отметила проблемы и перспективы развития архивной службы в регионе.

С поздравительными словами к собравшимся обратилась Заболотная Алина Юзефовна, начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Гродненского облисполкома.

Во встрече также приняли участие заместитель начальника главного управления юстиции Гродненского облисполкома, начальник управления принудительного исполнения Виктор Владимирович Вишневский, директора и представители республиканского, областных и зональных архивов, заслуженные ветераны архивной отрасли.

Состоялась церемония награждения архивистов Почетными грамотами и благодарностями Гродненского областного и городского Советов депутатов и исполнительных комитетов.

Воронко Ирина Михайловна, зав. отделом информации, публикации и использования документов (стаж работы в архиве – 30 лет ) и Белякова Марина С-Алиевна архивист 1 квалификационной категории (стаж работы в архиве – 40 лет) были отмечены нагрудными знаками «Ганаровы архівіст Беларусі».

В рамках встречи экспонировалась выставка документов о создании и развитии госархива Гродненской области и фотодокументов об архиве сегодняшнем – в лицах.

02 октября 2014 г.
1 октября 2014 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы о подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года и о работе читальных залов государственных архивов Республики Беларусь.

По первому вопросу коллегией отмечено, что в целях своевременной подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период 2014/2015 года и во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 463 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года» государственными архивными учреждениями осуществлен комплекс необходимых организационно-технических мероприятий.

Планы по их выполнению разрабатывались на основе анализа функционирования систем жизнеобеспечения зданий в предыдущий осенне-зимний период, а также с учетом предписаний органов Госэнергонадзора и Госпожнадзора.

Проведенные организационно-подготовительные и ремонтно-профилактические мероприятия позволили всем государственным архивным учреждениям завершить комплекс работ по получению паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период на основании актов проверки готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. Паспорта готовности государственные архивные учреждения получали в период с 27 июня по 24 сентября.

Комплекс необходимых мероприятий, направленных как на поддержание оптимальных режимов хранения документов, так и на создание благоприятных и безопасных условий работы для людей, выполнен.

Для поддержания соответствующего температурного режима в целях создания благоприятных условий труда в необходимые сроки до наступления холодов будут завершены мероприятия по утеплению окон и дверей.

В ходе рассмотрения второго вопроса была проанализирована деятельность читальных залов государственных архивов за период 2008 – первой половины 2014 гг. Особое внимание обращено на необходимость совершенствования технического оснащения читальных залов, а также применения в них документов из фонда пользования.

Коллегией принято решение о назначении Ковгановой И.И. на должность заместителя директора государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси».

01 октября 2014 г.
30 сентября 2014 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция на тему: «О развитии архивного дела в Республике Беларусь», посвященная Дню архивиста.

В пресс-конференции приняли участие директор Департамента по архива и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко, директор Национального исторического архива Беларуси Д.В.Яцевич и директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации В.Л.Носевич.

Участники пресс-конференции осветили вопросы, связанные с общим состоянием архивного дела в Беларуси, рассказали о составе и содержании документов, хранящихся в государственных архивах, затронули аспекты, связанные с проблемами создания и обеспечения сохранности цифровых копий документальных источников, входящих в состав Национального архивного фонда Республики Беларусь, международным сотрудничеством Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, разработкой проекта системы открытого доступа к документам Национального архивного фонда Республики Беларусь для исследователей по средствам интернет-ресурсов.

30 сентября 2014 г.
23-24 сентября 2014 г. в г. Астане (Республика Казахстан) состоялись XV общая конференция Евроазиатского регионального отделения «ЕВРАЗИКА» Международного Совета Архивов (МСА), Консультативный совет руководителей государственных архивных служб стран-участниц СНГ и Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы в области обеспечения сохранности архивных документов». Делегацию Республики Беларусь возглавляла первый заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.В.Бирюкова. В состав делегации вошли: директор Национального архива Республики Беларусь А.Л.Самович, директор Национального исторического архива Беларуси Д.В.Яцевич и директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела А.Е.Рыбаков. На заседании XY конференции Евро-Азиатского регионального отделения МСА обсуждались вопросы реализации Плана работы отделения на 2013-2016 гг., реализации образовательной программы ЕВРАЗИКИ, о подготовке очередной конференции в рамках цикла «Документация в информационном обществе», а также были заслушаны сообщения глав делегаций об итогах развития архивного дела в государствах-участниках СНГ в 2013-2014 гг. На Консультативном Совете руководителей государственных архивных служб государств-участников СНГ были рассмотрены информация председателя Консультативного совета о выполнении решений предыдущего заседания Консультативного совета 4 сентября 2013 г. в г.Чолпон-ата (Кыргызская Республика), информация о подготовке проекта доклада «О состоянии архивного дела в странах СНГ в 2003-2014 гг.» (с информацией выступил А.Е.Рыбаков), о выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года, о деятельности ВНИИДАД как базовой организации по повышению квалификации кадров в области архивного дела и документационного обеспечения управления государств-участников СНГ. Состоялись выборы председателя Консультативного совета на очередной период. Новым председателем избрана руководитель Департамента по архивам и документации Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Алия Мустафина. Обсуждены также вопросы о времени и месте проведения 16-й Общей конференции ЕВРАЗИКИ. 16-ю Общую конференцию ЕВРАЗИКИ решено провести в Российской Федерации (точное время и место ее проведения будут определены российской стороной дополнительно). Был подписан Протокол заседания Консультативного совета руководителей государственных архивных служб государств-участников СНГ.

На Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы в области обеспечения сохранности архивных документов» были заслушаны доклады представителей архивных служб государств–участников СНГ о состоянии работы в этом направлении, имеющихся трудностях и проблемах, а также о путях их решения. От белорусской стороны с докладами выступили О.В.Бирюкова, А.Л.Самович и Д.В.Яцевич.

Участники конференции ознакомились с достопримечательностями Астаны, посетили Национальный музей и Национальный архив Республики Казахстан, Музей Первого Президента Республики Казахстан, Дворец Независимости, а также город-курорт «Боровое» Акмолинской области.


Члены белорусской делегации, на заседании XV Общей конференции ЕВРАЗИКА (слева направо): директор Национального исторического архива Беларуси Д.В.Яцевич, директор Национального архива Республики Беларусь А.Л.Самович, директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела А.Е.Рыбаков


Участники XV общей конференции Евроазиатского регионального отделения «ЕВРАЗИКА» Международного Совета Архивов


Первый заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.В.Бирюкова


Участники XV общей конференции Евроазиатского регионального отделения «ЕВРАЗИКА» Международного Совета Архивов


Участники XV общей конференции Евроазиатского регионального отделения «ЕВРАЗИКА» Международного Совета Архивов


Первый заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.В.Бирюкова и директор Национального исторического архива Беларуси Д.В.Яцевич


С докладом выступает первый заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.В.Бирюкова

26 сентября 2014 г.
У верасні 2014 года Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва завяршыў навуковае апісанне вопісу № 1 фонду № 500 гісторыка, літаратуразнаўца, архівіста Віталя Уладзіміравіча Скалабана.

Дакументы Віталя Уладзіміравіча Скалабана паступілі ў архіў-музей ад удавы гісторыка Валодчанкавай Валянціны Паўлаўны ў снежні 2011 года. У выніку навуковага апісання было сфарміравана 687 адзінак захоўвання (7021 дакумент) за 1947-2011 гг., копіі дакументаў 1742-1944 гг. Вопіс складаецца з 13 раздзелаў.

Падрабязней пра склад дакументаў фонда № 500 можна даведацца на сайце Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва па спасылцы: http://bdamlm.by/news/u-verasni-2014-g-zavershana-navukovae-apisanne-vopisu-no-1-fondu-no-500-gistoryka.

24 сентября 2014 г.
18 сентября 2014 г. в читальном зале отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки НАН Беларуси состоялось открытие историко-документальной выставки «1100 дней из жизни города-героя Минска», приуроченной к 70-летию освобождения Беларуси и нашей столицы от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка подготовлена Государственным архивом Минской области совместно с Центральной научной библиотекой НАН Беларуси.

19 сентября 2014 г.
19 сентября 2014 г. директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко и директор Национального исторического архива Беларуси Д.В.Яцевич приняли участие в работе «круглого стола» на тему «Первая мировая. Возвращение памяти», посвященного 100-летию начала Первой мировой войны. «Круглый стол» был организован Посольством Российской Федерации в Республике Беларусь.

Участникам «круглого стола» были представлены сборник документов «Беларусь в годы Первой мировой войны» и Карта воинских захоронений Первой мировой войны в Беларуси, подготовленные белорусскими архивистами.

17 сентября 2014 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют выпуск совместного проекта "Как это было. Воссоединение Западной Беларуси с БССР. Советские кадры". Кинофильмы, предоставленные Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов, рассказывают о событиях 75-летней давности.

Видеоматериалы подготовила главный архивист отдела научного использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

11 сентября 2014 г.
11 сентября 2014 г. в г. Бресте состоялись переговоры директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко с Генеральным директором государственных архивов Польши господином В.Стемпняком, в ходе которых обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в архивной сфере и перспективы реализации совместных архивных проектов.

В переговорах также приняли участие: с белорусской стороны –директор Национального исторического архива Беларуси Д.В.Яцевич и директор Государственного архива Брестской области А.Г.Карапузова, с польской стороны – заместитель Генерального директора государственных архивов Польши господин А.Бернат.

В период пребывания в Беларуси делегация польских архивистов познакомилась с работой Государственного архива Брестской области.

Участники встречи белорусских и польских архивистов


Участники встречи белорусских и польских архивистов


Участники встречи белорусских и российских архивистов

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
24 января 2020 г.
23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 января 2020 г.
20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
  Ccылка на facebook