Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости сайта Новости отрасли

Новости отрасли

09 июля 2018 г.
28 чэрвеня 2018 г. адбылося адкрыццё навукова-практычнай канферэнцыі «Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты», прысвечанай 80-годдзю заснавання Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Яна праводзілася сумесна з даўнім навуковым партнёрам архіва Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. На пленарным пасяджэнні ўсіх удзельнікаў і гасцей канферэнцыі прывіталі акадэмік-сакратар Прэзідыума НАН Беларусі, член-карэспандэнт А.А.Каваленя, дырэктар Інстытута гісторыі В.В.Даніловіч, дырэктар Дэпартамента на архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусі В.І.Кураш, дырэктар НГА Беларусі Д.У.Яцэвіч. З пленарнымі дакладамі выступілі загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі прафесар В.Ф.Голубеў і дэпутат Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь В.М.Папко.

У ходзе канферэнцыі намеснік дырэктара НГА Беларусі Д.В.Лісейчыкаў прэзентаваў юбілейнае архіўнае выданне – зборнік дакументаў «“Для лепшое твердости…”: пергаментныя дакументы перыяду Вялікага Княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391–1566 гг.)», складзены сумесна супрацоўнікамі архіва і інстытута і выдадзены стратэгічным партнёрам архіва ў галіне публікацыйнай дзейнасці выдавецтвам «Беларусь».

Праца канферэнцыі была падзелена на шэсць секцый у адпаведнасці з тэматычным прынцыпам. Яе ўдзельнікі здолелі абмеркаваць шырокае кола праблем, звязаных не толькі з архівазнаўствам і крыніцазнаўствам, тэматыка якіх, безумоўна, пераважала ў дакладах, але і ў цэлым гісторыка-навуковай дзейнасці. Гэта дазволіла нават непасрэдна на яе працягу вырашыць некаторыя пытанні арганізацыйнага альбо даследчага характару. Удзельнікамі канферэнцыі сталі больш 70 навукоўцаў і архівістаў адразу з некалькіх краін – Беларусі, Польшчы, Украіны і Венгрыі, – што дэ-факта надало ёй статус прадстаўнічай міжнароднай навуковай падзеі. Геаграфія гасцей з Беларусі таксама выглядала шырока – прыбылі навукоўцы з Гродна, Магілёва, Пінска, Дзяржынска і Нясвіжа.


Удзельнікі канферэнцыі на пленарным пасяджэнні

Удзельнікі канферэнцыі на пленарным пасяджэнні


Акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А.Каваленя выступае з прывітальным словам

Акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А.Каваленя выступае з прывітальным словам


Удзельнікаў канферэнцыі вітае дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь В.І.Кураш

Удзельнікаў канферэнцыі вітае дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь В.І.Кураш


Дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В.Даніловіч зачытвае прывітальны адрас да ўдзельнікаў канферэнцыі

Дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В.Даніловіч зачытвае прывітальны адрас да ўдзельнікаў канферэнцыі


З прывітальным словам да прысутных звяртаецца дырэктар Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі Д.У.Яцэвіч

З прывітальным словам да прысутных звяртаецца дырэктар Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі Д.У.Яцэвіч


Члены Прэзідыума канферэнцыі і запрошаныя госці пасля заканчэння пленарнага пасяджэння

Члены Прэзідыума канферэнцыі і запрошаныя госці пасля заканчэння пленарнага пасяджэння
29 июня 2018 г.
28 июня 2018 года сотрудник Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД) М.Р. Мясников принял участие в научно-практической конференции «Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты», посвященной 80-летию со дня образования Национального исторического архива Беларуси, и выступил с докладом на тему «Альбом ваеннага летчыка Мікалая Кучэўскага, як крыніца гісторыі савецкай авіацыі».


Научно-практическая конференция «Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты»


Научно-практическая конференция «Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты»


Научно-практическая конференция «Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты»


Научно-практическая конференция «Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты»

19 июня 2018 г.
15-16 июня 2018 года представители учреждения «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов» приняли участие в работе жюри конкурса «За кадром: от истории семьи до истории сообщества», организованным представительством Немецкой ассоциации народных университетов при поддержке Министерства иностранных дел Германии и EUSTORY Körber Foundation и проходившем в мемориальном музее-мастерской З.И. Азгура. Конкурс проводился в рамках проекта «Конкурсы по истории в Беларуси, Грузии, Молдове и Украине». Основными целями конкурса «За кадром: от истории семьи до истории сообщества» являются: стимулирование изучения истории через исследовательскую и проектную деятельность, получение участниками навыков работы с фотодокументами из семейного или публичного архива и их анализом, популяризация конкурсов по истории.

Участники конкурса «За кадром: от истории семьи до истории сообщества»


Участники конкурса «За кадром: от истории семьи до истории сообщества»

19 июня 2018 г.
13 и 14 июня 2018 г. в г. Гомеле Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (БелНИИДАД) провел выездные практико-ориентированные семинары «Делопроизводство в кадровой службе предприятия» и «Делопроизводство на предприятии».


Семинары были организованы по инициативе Управления по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». В их работе приняли участие более 60 человек, представлявших делопроизводственные, кадровые и юридические службы предприятия и его подразделений. С лекциями перед слушателями выступил директор БелНИИДАД А.Е.Рыбаков.

На семинарах был рассмотрен широкий круг вопросов: правила оформления документов в соответствии с СТБ 6.38-2016 и Инструкцией по делопроизводству в государственных органах, иных организациях; документооборот в организации, прием, регистрация и исполнение входящих, исходящих и внутренних документов; контроль исполнения документов; особенности работы с документами в электронном виде, электронный документооборот; порядок составления, согласования, утверждения, оформления и использования номенклатуры дел организации; формирование и оформление дел в делопроизводстве; экспертиза ценности и установление сроков хранения документов, отбор документов для передачи на хранение в архив и к уничтожению; формирование, ведение и хранение личных дел работников. В рамках семинара были рассмотрены конкретные практические ситуации, проблемы, возникающие при организации работы с документами на предприятии, выработаны предложения по их решению.

Участники семинаров отметили высокий уровень состоявшегося мероприятия и выразили благодарность его организаторам.

19 июня 2018 г.
Изданы методические рекомендации по ведению делопроизводства по административным процедурам в государственных органах, иных организациях.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур», иными актами законодательства в целях оказания помощи при организации ведения делопроизводства по административным процедурам в государственных органах, иных организациях, к компетенции которых относится осуществление отдельных административных процедур. В них разработан оптимальный алгоритм документирования всех этапов осуществления административных процедур, предложены различные варианты регистрации и индексации, формирования и хранения документов по осуществлению административных процедур, регистрационно-контрольные формы регистрации заявлений заинтересованных лиц, административных жалоб, административных решений.

Цена издания без пересылки - 11 рублей 90 копеек, с пересылкой - 14 рублей 00 копеек. По вопросам приобретения методических рекомендаций звонить по телефону (8017) 286 02 05.

19 июня 2018 г.
12–14 июня 2018 г. в г. Варшаве (Республика Польша) состоялась XIX Общая конференция Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА).

В мероприятиях приняли участие делегации архивистов Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, России, Польши, Узбекистана. В мероприятиях также принял участие Вице-премьер Республики Польша П.Глински.

В состав белорусской делегации вошли директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Кураш (руководитель делегации), директор государственного учреждения «Национальный архив Республики Беларусь» А.К.Демянюк, директор государственного учреждения «Центральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь» В.Л.Клюйко, директор учреждения «Государственный архив Брестской области» А.Г.Карапузова.

На XIX Общей конференции ЕВРАЗИКИ рассмотрен ход реализации плана работы отделения на 2017–2020 гг., заслушаны краткие сообщения представителей стран-участниц конференции о развитии архивного дела в их странах в 2017-2018 гг. и другие вопросы.

Следующая, ХХ Общая конференция ЕВРАЗИКИ пройдет в 2019 году в Кыргызской Республике.

В рамках конференции состоялась международная научно-практическая конференция «Современные проблемы в области обеспечения сохранности архивных документов». От Республики Беларусь с докладами на конференции выступили директор Национального архива Республики Беларусь А.К.Демянюк («Практика работы Национального архива Республики Беларусь с архивами государственных органов и организаций в области обеспечения сохранности»), директор Государственного архива Брестской области А.Г.Карапузова («Вопросы обеспечения сохранности документов в Государственном архиве Брестской области»), директор Центральной лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь В.Л.Клюйко («Некоторые аспекты деятельности Центральной лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь»). Своими достижениями и проблемами поделились представители стран-участниц.

В рамках мероприятий директором Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Курашем проведены переговоры с Генеральным директором государственных архивов Польши В.Возняком и директором Главного архива древних актов Х.Вайсом, на которых обсуждены перспективы белорусско-польского сотрудничества в архивной сфере, планы по использованию совместного документального наследия. Также состоялась беседа с директором Национального архива Латвии М.Спруджа.

XIX Общая конференция Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА)


XIX Общая конференция Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА)


XIX Общая конференция Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА)

12 июня 2018 г.
увеличить изображениеДелегация представителей архивной службы Беларуси в составе директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша и директора государственного учреждения «Национальный архив Республики Беларусь» А.К.Демянюка приняла участие в очередном заседании Консультативного Совета руководителей и представителей государственных архивных служб государств – участников СНГ и юбилейных мероприятиях, приуроченных к 100–летию со дня основания архивной службы России, которые состоялись 31 мая - 1 июня 2018 г. в г. Москве (Российская Федерация).

На заседании Консультативного Совета государственных архивных служб государств – участников СНГ директор Департамента В.И.Кураш выступил с информацией о составе и сроках хранения документов, используемых для социального обеспечения граждан в странах СНГ. В рамках проведения заседания состоялся обмен информацией и мнениями о роли архивов в контексте электронного управления, также были подведены итоги развития архивного дела в странах СНГ за 2017 год. В заседании приняли участие руководители архивных служб Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации. В качестве наблюдателей присутствовали представители архивных служб Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.

Очередное заседание Консультативного Совета государственных архивных служб государств – участников СНГ решено провести в 2019 году в Кыргызской Республике.

1 июня представители архивной службы Беларуси приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию архивной службы России.

В рамках мероприятий директором Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Курашем проведены переговоры с руководителем Федерального архивного агентства России А.Н.Артизовым, на которых обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества белорусских и российских архивистов, вопросы предстоящей профессиональной встречи руководителей архивных служб и архивных учреждений Беларуси и России и совместной коллегии Департамента и Росархива.

11 июня 2018 г.
8 июня 1978 года минский универмаг «Беларусь» принял первых посетителей. Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили выпуск совместного проекта "Как это было. Самый крупный минский универмаг. Что там продавалось и как выглядели покупатели 35 лет назад".

Телевизионный фильм «Пришел, увидел и… купил», снятый режиссером В. Бокуном 35 лет назад, рассказывает, как работники «Беларуси» готовились к открытию универмага в обычный будний день, какой ассортимент можно было найти на полках.

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

31 мая 2018 г.
Круглый стол на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях» проведен 29 мая 2018 г.

Организаторами выступили Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (Департамент) и ГУ «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» (БелНИИДАД).

Мероприятие проводилось в конференц-зале ГУ «Национальный исторический архив Беларуси».

Задачами Круглого стола являлись повышение эффективности проводимых в архивах мероприятий по созданию и обеспечению нормативных условий хранения; обучение архивных работников проведению профилактических работ с плесневыми поражениями; снижение в перспективе объема документов, требующих проведения дезинфекции.

В работе Круглого стола приняли участие свыше 40 человек, представлявших руководителей и специалистов государственных архивных учреждений страны.

Были представлены и обсуждены проблемы и вопросы плесневого поражения природных и промышленных материалов, архивных помещений и документов. Обозначено влияние плесневых грибов на здоровье человека.

В своих выступлениях участники Круглого стола поделились методами борьбы с плесневым поражением и проводимой профилактической работой в данном направлении. Была подчеркнута важность соблюдения нормативных условий хранения архивных документов. Публичное обсуждение вопросов позволило услышать как мнение профессионалов-биологов, так и представления архивистов по обсуждаемой проблеме.

На Круглом столе выступили: заместитель директора Департамента О.А.Ледовская, начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета Департамента А.В.Кочеткова, ведущий научный сотрудник отдела архивоведения БелНИИДАД, кандидат биологических наук И.А.Гончарова, заведующий отделом дезинфекции, дезинсекции и переплета ГУ «Центральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов НАФ Республики Беларусь» А.В.Ярославцева, заведующий отделом обеспечения сохранности документов и фондов ГУ «Национальный архив Республики Беларусь» И.Г.Гусак, заместитель директора учреждения «Государственный архив Минской области» В.С. Старобинец, архивист 2-й категории отдела обеспечения сохранности документов и фондов учреждения «Государственный архив Витебской области» Ю.В.Доценко.

Участники Круглого стола отметили важность состоявшегося мероприятия, обозначили дальнейшие шаги по укреплению микологической безопасности в архивных учреждениях и выразили благодарность его организаторам.


Заседание круглого стола на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях»


Заседание круглого стола на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях»Заседание круглого стола на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях»Заседание круглого стола на тему «Микологическая безопасность в архивных учреждениях»

28 мая 2018 г.
25 мая 2018 г. прайшлі чарговыя Узвышаўскія чытанні, якія штогод арганізуе Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. Гэтым разам загалоўная тэма канферэнцыі была сфармулявана як “Беларуская літаратура і пачаткі дзяржаўнасці”.

У прывітальным слове дырэктар БДАМЛМ Ганна Запартыка казала пра дзейнасць творчай інтэлігенцыі ў справе беларускага дзяржаватварэння, а дацэнт БДУ Міхаіл Шумейка адзначыў ролю архіўных фондаў у падрыхтоўцы і выданні збораў твораў пісьменнікаў. На пленарным пасяджэнні пісьменнік, дырэктар выдавецтва “Галіяфы” Зміцер Вішнёў і вядучы навуковы супрацоўнік БДАМЛМ Віктар Жыбуль распавялі пра новую кніжную серыю “Святлацені” і прэзентавалі кнігу “Пералівы” рэпрэсаванага паэта Юркі Лявоннага (1908 – 1937).

Прагучалі даклады “Атрактыўная функцыя жаночага вобраза ў мастацкай прозе (на матэрыяле беларускай прозы 1920 – 1930-х гг.” Аляксандры Чарнавокай, “Творы Яраслава Гашака ў Беларусі 1920 – 1930-х гг.: пераклады, выданні, кантэкст” Міколы Труса, “Тэма Украіны ў айчыннай перыёдыцы 20 – 30-х гадоў XX ст.” Жаны Шаладонавай, «“Змаганне за Купалу” на эміграцыі» Наталлі Гардзіенкі, “Пісьменнік-маладняковец Вільгельм Гараўскі (1908 – 1937): паводле матэрыялаў друку і сямейнага архіва” Віктара Жыбуля, “З вопыту падрыхтоўкі да друку ўспамінаў Паўліны Мядзёлкі” Ганны Запартыкі.

Да чытанняў далучыліся і нашчадкі ўдзельнікаў літаратурнага згуртавання “Узвышша”. Сын Змітрака Бядулі інжынер Яфім Плаўнік выступіў з цікавымі ўспамінамі пра сям’ю Вацлава Ластоўскага, з якою быў знаёмы, а дачка Андрэя Мрыя Наталля Прушынская з горада Петразаводска (Расія, Рэспубліка Карэлія) даслала прывітальны ліст, які быў зачытаны перад удзельнікамі і гасцямі канферэнцыі.

Трэба адзначыць і завочны ўдзел украінскіх даследчыц Святланы Барадзіцы, Тацяны Скураткі, Вольгі Фірман і Наталіі Карач з Тэрнопальскага нацыянальнага педагагічнага ўніверсітэта імя Уладзіміра Гнацюка, якія асабіста прыехаць не здолелі, але даслалі заяўкі з тэмамі дакладаў. Як можна меркаваць, міжваенны перыяд развіцця літаратуры актыўна вывучаецца і ўкраінскімі навукоўцамі.


XVIIІ Узвышаўскія чытанні

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
24 января 2020 г.
23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 января 2020 г.
20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
  Ccылка на facebook