Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Становление белорусской государственности в 1918-1920-х годах
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

29 января 2007 г.
29 лістапада 2006 г. у чытальнай зале Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ) адбылася вечарына і адкрыццё на ёй выставы пад назвай "Святло незабыўных імгненняў", прысвечаныя 100-годдзю з дня нараджэння салістак беларускага прафесійнага балета Аляксандры Васілеўны Нікалаевай, Тамары Сяргееўны Узунавай і Юліі Уладзіміраўны Хіраска.

Вечарыну адкрыла дырэктар БДАМЛМ Г.В. Запартыка. Вяла яе загадчык аддзела інфармацыі, публікацыі і навуковага выкарыстання дакументаў Т.В. Кекелева. Выставу адкрыла вядучы навуковы супрацоўнік БДАМЛМ Н.Р. Сакалоўская і правяла па ёй экскурсію.

Т. Узунава і Ю. Хіраска працавалі ў балетнай трупе Беларускага дзяржаўнага тэатра (пазней БДТ-1, тэатр імя Я.Купалы) з 1921 г. да адкрыцця ў маі 1933 г. Беларускага тэатра оперы і балета, куды яны былі запрошаны салісткамі і працавалі па 1959 г. А. Нікалаева скончыла Ленінградскае харэаграфічнае вучылішча. У 1934 г. яе запрашаюць вядучай салісткай у Беларускі тэатр оперы і балета, у якім яна танцавала па 1960 г. На выставе прадстаўлены рэдкія фатаграфіі сцэн са спектакляў БДТ-1 з удзелам Т. Узунавай і Ю. Хіраска. Ёсць іх канцэртны рэпертуар таго часу. Экспануюцца фатаграфіі артыстак у ролях і ў сольных танцах у спектаклях Беларускага тэатра оперы і балета. На стэндзе, прысвечаным творчасці прымы-балерыны А. Нікалаевай, можна ўбачыць фатаграфіі сцэн з вядомых спектакляў класічнага, савецкага і беларускага рэпертуара Беларускага тэатра оперы і балета, у якіх артыстка з бляскам выконвала галоўныя партыі. Але вяршыняй усяго створанага ёй у 1930-я гады быў вобраз Зоські ў першым нацыянальным балеце "Салавей" М. Крошнера (1939) і беларускай дзяўчыны – Надзейкі ў балеце В. Залатарова "Князь-Возера" (1949). За выкананне ролі Надзейкі А.Нікалаева атрымала званне лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР, пра яе сталі пісаць як пра "зорку" і гордасць беларускага балета. На выставе ёсць фатаграфіі ваеннага часу, узнагароды артыстак і падзякі ім за выдатныя канцэрты. Экспануюцца дакументы, якія адлюстроўваюць педагагічную дзейнасць Т. Узунавай і А. Нікалаевай. Ёсць афішы, праграмы спектакляў тэатра оперы і балета і рэцэнзіі на прэм’еры балетаў.

На вечарыне выступіла Т.М. Мушынская – журналістка, пісьменніца, аўтар кніг, прысвечаных беларускаму балету. Сярод запрошаных былі вучні 9-га класа Мінскага харэаграфічнага вучылішча, якія прыйшлі з загадчыкам вучэбнай часткі Ж.Б.Лысенка і сваім педагогам С.І.Пясцехіным, заслужаным артыстам Беларусі, адным з вядучых салістаў Беларускага тэатра оперы і балета ў 1970-я – 1980-я гады. Апошні адзначыў вялікую пазнавальную ролю архіўнай выставы для маладога пакалення танцораў.
29 января 2007 г.
23 ноября 2006 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

Члены коллегии, руководители ведущих архивных учреждений страны обсудили следующие вопросы: об итогах комплексной проверки работы государственных архивных учреждений Брестской области; о состоянии работы с обращениями граждан в территориальных (городских и районных) архивах местных исполнительных и распорядительных органов; о Правилах работы государственных архивов Республики Беларусь с аудиовизуальными документами; о Правилах работы с научно-технической документацией в государственных архивах Республики Беларусь.

Члены коллегии утвердили решение о назначении начальниками отделов Национального архива Республики Беларусь: личных фондов – Запартыко Александра Михайловича; информационно-поисковых систем – Лиходиевскую Жанну Анатольевну.
Итоги заседания коллегии подвел Директор Департамента В.И. Адамушко.
29 января 2007 г.
В Москве 22–23 ноября 2006 г. состоялась XIII Международная научно-практическая конференция "Документация в информационном обществе: современные технологии документооборота".

Традиционно организаторами конференции выступили Федеральная архивная служба России и Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) при участии Российской академии государственной службы, Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Московского государственного университета сервиса (МГУС), Государственного университета управления (ГУУ), Российского общества историков-архивистов (РОИА).

В конференции приняло участие около 300 человек – представителей федеральных органов исполнительной власти, органов управления субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, промышленных предприятий, коммерческих организаций, высших учебных заведений, научных учреждений, средств массовой информации. География конференции была представлена не только Российской Федерацией. В конференции участвовали зарубежные гости из Вьетнама, Литвы, Латвии, Украины, Сербии. Республику Беларусь представляли заведующий отделом комплектования Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Д.А. Кривошей и младший научный сотрудник отдела документоведения БелНИИДАД Н.С. Дятлова.

В ходе конференции прошли пленарные и секционные заседания и три круглых стола, была организована выставка продукции фирм, работающих в сфере документационного обеспечения управления и архивного дела, предложены новые издания по вопросам ДОУ.
29 января 2007 г.
Подведены итоги за 2006 год деятельности по надзору за соблюдением законодательства Республики Беларусь по архивному делу и делопроизводству инспекторами Государственной инспекции архивов и делопроизводства (Госархивнадзора) республиканских, областных, зональных, территориальных (районных и городских) архивов.

Всего по стране в прошлом году было проведено 1004 проверки (на 24 % больше, чем в 2005 г.), в результате которых выдано 685 предписаний на исправление выявленных недостатков. Необходимо отметить, что в 2006 г. нарушения в ведении делопроизводства и работе архивов выявлены в 68,2 % проверенных организаций, в то время как в 2005 г. – 86,6 %. Значит, проведенные проверки дают свои положительные результаты. Впервые в прошедшем году полностью выполнено 70 % выданных предписаний. Такого высокого процента устранения выявленных инспекторами Госархивнадзора недостатков в предыдущие годы не было. Причем, необходимо отметить, что у оставшихся невыполненными 30 % предписаний в большинстве случаев еще не истекли установленные сроки.
29 января 2007 г.
Открытие нового архивохранилища в Зональном государственном архиве в г. Лиде позволило возобновить прием документов на государственное хранение от 346 организаций Вороновского, Ивьевского, Лидского, Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов. Архивохранилище оборудовано на базе здания бывшего штаба воинского госпиталя, переданного Лидским райисполкомом в областную коммунальную собственность. Реконструкция здания проведена за два года. На эти цели из областного бюджета выделено более чем 0,5 млрд. рублей. Теперь ЗГА в г. Лиде размещается в двух зданиях: на ул. Победы и ул. А. Невского.
29 января 2007 г.
Белорусским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела подготовлен перекидной календарь на 2007 год "Образцы приказов по основной деятельности и по личному составу".

Издание сочетает в себе качества удобного настольного календаря типа "домик" и справочника с образцами приказов по основной деятельности и по личному составу. В календаре можно найти примеры оформления приказов о приеме на работу, переводе, увольнении, продлении контракта, предоставлении отпуска, премировании, командировании, внесении изменений в штатное расписание, создании отдела и др.

Стоимость календаря – 5010 рублей.
Информацию об условиях приобретения можно узнать по телефону (017) 286-02-05 или по адресу: ул. Кропоткина, 55 (каб. 15), 220002, г. Минск.
29 января 2007 г.
Вышел из печати сборник "Православная церковь на Витебщине (1918–1991): Документы и материалы" / ред. кол. М.В. Пищуленок (гл. ред.) [и др.]; сост. В.П. Коханко [и др.] Мн.: НАРБ, 2006. 356 с.: ил.

Сборник подготовлен отделом по архивам и делопроизводству Витебского облисполкома, Государственным архивом Витебской области и Витебским отделением Археографической комиссии Белкомархива. В издании публикуются документы Государственного архива Витебской области и зональных государственных архивов в гг. Глубоком, Орше и Полоцке, отражающие деятельность православной церкви на Витебщине и государственную политику в отношении церкви в 1918–1991 гг. Издание иллюстрировано факсимильными копиями письменных документов, хранящимися в областном госархиве, а также фотографиями, выявленными в БГАКФФД, Витебском областном краеведческом музее, Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.
29 января 2007 г.
В издательстве "Беларусь" вышла в свет книга В.И. Адамушко и М.М. Елинской "Гербы и флаги Беларуси".

В это издание вошли все официальные гербы и флаги населенных пунктов, районов и областей. В книге отражены 232 символа административно-территориальных и территориальных единиц, включая 150 гербов и 82 флага. Из них 67 гербов и 47 флагов, утвержденных в 2002–2006 гг., публикуются впервые. Для остальных существенно переработаны сопроводительные тексты. Впервые указываются авторы всех гербов и флагов, созданных в наши дни, а также авторы исторических реконструкций. Книга содержит обширное предисловие, в котором кратко описываются история возникновения геральдики в Беларуси, ее состояние на современном этапе, основные особенности утвержденных гербов и флагов, а также дается обоснование целесообразности существования геральдики в современном мире, ее роли и востребованности. В качестве приложения приводится список административно-территориальных и территориальных единиц, гербы и флаги которых внесены в Государственный геральдический регистр, с датами и номерами регистрации в Гербовом матрикуле, датами и номерами указов Президента об их утверждении.

С выходом этой книги читатели получили наиболее полный справочник гербов и флагов, прошедших официальное утверждение и регистрацию в соответствии с действующими правилами. Трудно переоценить значение качественных цветных иллюстраций, которые, благодаря офсетной печати и мелованной бумаге, точно передают эталонные изображения гербов и флагов. Можно не сомневаться, что издание будет широко востребовано любителями белорусской истории, найдет применение в патриотическом воспитании, работе туристических организаций.
03 января 2007 г.
У Беларускім навукова-даследчым інстытуце дакументазнаўства і архіўнай справы выйшаў 7 выпуск Беларускага археаграфічнага штогодніка.

У сёмым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі, палеаграфіі, генеалогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па старажытна-сярэднявечнай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў, інфармацыя пра дзейнасць Археаграфічнай камісіі Дэпартамента па архівах і справаводству і іншыя матэрыялы.
Прызначаны для спецыялістаў і аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.

Кошт 1 экзэмпляра 14 000 рублёў
Звяртацца па тэлефонах 286 75 18, 286 75 27
19 декабря 2006 г.
11 декабря 2006 г. исполнилось 15 лет со дня создания Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (БелНИИДАД).

11 декабря 1991 г. Совет Министров Республики Беларусь принял распоряжение, в соответствии с которым в структуре Государственной архивной службы республики был создан Белорусский научно-исследовательский центр документоведения и ретроинформации, преобразованный впоследствии в Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела.
Сегодня разработки института применяются в практической деятельности архивов, делопроизводственных служб организаций. Проводимые БелНИИДАД научно-практические семинары пользуются большой популярностью у работников служб документационного обеспечения управления, ведомственных архивов, государственных архивов. Уже более пяти лет для государственных архивных учреждений ведется подготовка научных кадров высшей квалификации.
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 
Архив по годам: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Объявления
27 ноября 2018 г.
19 декабря 2018 г. БелНИИДАД проводит семинар «Делопроизводство и хранение документов по новым правилам» Подробнее >>
Новости сайта
27 ноября 2018 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет фотовыставку к 110-летию со дня рождения А.Б. Обухович Подробнее >>
Новости отрасли
07 декабря 2018 г.
К 80-летию художника Василия Сумарева Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
30 ноября 2018 г.
29 ноября 2018 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
28 ноября 2018 г.
Директор Департамента В.И.Кураш принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100–летию государственной архивной службы Республики Татарстан Подробнее >>
27 ноября 2018 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
22 ноября 2018 г.
Коллектив БелНИИДАД поздравил заместителя директора института по научной работе, кандидата исторических наук Сергея Владимировича Жумаря с юбилеем Подробнее >>
21 ноября 2018 г.
В Москве состоялась ХХV Международная научно-практическая конференция «Документация в информационном обществе: задачи архивоведения и документоведения в условиях цифровой экономики» Подробнее >>