Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

28 мая 2009 г.
26 мая ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбыліся ІХ Узвышаўскія чытанні, прысвечаныя 100-годдзю з дня нараджэння Сяргея Дарожнага, Максіма Лужаніна, Лукаша Калюгі, Антона Адамовіча. У чытаннях прынялі ўдзел супрацоўнікі БДАМЛМ, Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобл., Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі, Інстытута мовы і літаратуры імя Я.Коласа і Я.Купалы, Інстытута філасофіі НАН Беларусі, Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі, выкладчыкі Беларускага дзяржпедуніверсітэта імя М.Танка, Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта, Баранавіцкага дзяржуніверсітэта, пісьменнікі, журналісты.

Чытанні адкрыла дырэктар БДАМЛМ Г.В.Запартыка. Удзельнікаў чытанняў вітаў дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь У.І.Адамушка, які заўважыў, што пачатак ХХІ ст. у БДАМЛМ азнаменаваны пачаткам Узвышаўскіх чытанняў, для якіх наступны год стане юбілейным. Ён падкрэсліў заслугі архіва-музея ў галіне выставачнай дзейнасці, адзначыў асаблівасці працы архіўнай сістэмы Беларусі у наладжванні сувязяй з архіўнымі ўстановамі Расіі, Польшчы, Ізраіля, Латвіі, Літвы, Украіны. Мосцік паміж Узвышаўскімі і Гарэцкімі чытаннямі перакінуў акадэмік НАН Беларусі, сын Гаўрылы Гарэцкага і пляменнік Максіма Гарэцкага, Р.Г.Гарэцкі, які адзначыў уклад іх ўдзельнікаў у даследаванне гісторыі беларускай літаратуры 20-30-х гадоў.

На пленарным пасяджэнні прагучалі даклады М.Мушынскага, У.Конана, Л.Рублеўскай, М.Скоблы, у якіх была закладзена аснова сучасных поглядаў і ацэнкі дзейнасці пісьменнікаў-узвышэнцаў. Першая секцыя, на якой выступілі Г.Кажамякін, І.Шаладонаў, А.Белая, Ж.Капуста, З.Драздова, С.Сачанка, Ю.Масарэнка, разглядала пытанні, звязаныя з творчасцю Лукаша Калюгі. В.Жыбуль выступіў з дакладам “Супраць ветру” як выніковая праца Адама Бабарэкі пра Язэпа Пушчу” (на аснове дакументаў БДАМЛМ). Другая секцыя мела крыніцазнаўчы накірунак. Г.Запартыка азнаёміла з гісторыяй паступлення архіўнай спадчыны Антона Адамовіча, Т.Кекелева – з дакументамі С.Дарожнага, Л.Калюгі, А.Адамовіча, М.Лужаніна і іх роляй ў падрыхтоўцы выставы “Звон вясны”. Аналіз дакументаў, якія захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве Віцебскай вобл., зрабілі Н.Мартынава (Віцебскі перыяд жыцця і творчасці Рамана Семашкевіча) і Ю.Петухоў (Крыніцы па гісторыі Віцебскай філіі “Маладняка”). Склад архіўнага фонду Максіма Лужаніна ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі абмалявала М.Ліс. Частка выступленняў была прысвечана супрацоўніцтву Максіма Лужаніна і Якуба Коласа, а таксама літаратурнай дзейнасці Сяргея Дарожнага. Напрыканцы чытанняў мастацтвазнаўца А.Пікулік і мастак, супрацоўнік музея-запаведніка “Заслаўе”, Ю.Малаш азнаёмілі з асаблівасцямі і тэхнікай выканання сучаснай рукапіснай беларускай кнігі. Вынікі канферэнцыі былі плённымі як з боку літаратуразнаўчых, так і архівазнаўчых даследаванняў. Па матэрыялах ІХ Узвышаўскіх чытанняў мяркуецца выданне зборніка.

Удзельнікі чытанняў азнаёміліся з дакументамі выставы “Звон вясны”, на якой экспанаваліся рэдкія матэрыялы беларускіх пісьменнікаў 20-30–х гадоў: аўтографы твораў, напісаных Л.Калюгам у высылцы, вершаў М.Лужаніна 1925 – 1929 гг., біяграфічныя дакументы С.Дарожнага 1934¬–1936 гг. (камандыровачнае пасведчанне члена ЦК ВЛКСМБ, пасведчанне выдавецтва ЦК КП(б)Б “Звязда”, пропуск Упраўлення Памежнай і Унутранай аховы НКУС БССР і інш.), аўтографы лістоў А.Адамовіча, М.Лужаніна, П.Глебкі да П.Труса, урыўкі з аўтабіяграфіі Антона Адамовіча 1935 г., фотаздымкі, часопісы “Узвышша”, “Маладняк”, “Заклік”, “Чырвоны сейбіт” з творамі стогадовых юбіляраў-узвышэнцаў.


21 мая 2009 г.
19 мая 2009 г. в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей в г. Гомеле состоялась презентация научного издания «Гомельская губерния 1919 – 1926 гг. Документы и материалы».

Период существования Гомельской губернии оставил после себя немало тайн и вопросов, которые необходимо подвергнуть научному анализу. Именно поэтому давно назрела необходимость ввести в научный оборот документы, находящиеся на хранении в архивах.

В сборнике освещается история создания Гомельской губернии, представлены документы о частых административно-территориальных преобразованиях в губернии. Целый ряд документов характеризует военно-политическую обстановку Гомельского укрепрайона, борьбу с бандитизмом. Впервые публикуются в полном объеме отчеты губкома партии, губисполкома, губчека, которые дают цельное представление о политико-экономическом состоянии губернии, показывают огромные трудности в развитии образования, культуры, здравоохранения, освещают работу с национальными меньшинствами.

В сборник включены документы (всего опубликовано 79 документов) Государственного архива Гомельской области, Государственного архива общественных объединений Гомельской области, Государственного архива Российской Федерации, Российского архива социально-политической истории. Сборник проиллюстрирован фотографиями (фотографии Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов), факсимильными копиями документов, картами. Большинство архивных документов опубликованы и введены в научный оборот впервые.

Издание рассчитано на историков, архивистов, также будет интересно широкому кругу читателей.

В торжественном мероприятии с приветственной речью выступил директор Государственного архива Гомельской области Черный П.М. Также приняли участие и выступили с докладами приглашенные гости: председатель Гомельского областного Совета депутатов Селицкий Валерий Семенович, кандидат экономических наук, основатель и глава славянского общества им. К. Туровского; директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Адамушко Владимир Иванович, кандидат исторических наук, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь; директор Национального архива Республики Беларусь Селеменев Вячеслав Дмитриевич, кандидат исторических наук, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь; заведующий отделом публикации документов Национального архива Республики Беларусь Скалабан Виталий Владимирович, кандидат исторических наук; старший преподаватель кафедры белорусской культуры и фольклористики ГГУ им. Ф.Скорины Лебедева Валентина Михайловна. Все выступления сопровождались мультимедийной презентацией документов, касающихся образования Гомельской губернии.

Кроме того, в торжественных мероприятиях приняли участие заместитель начальника главного управлении юстиции Гомельского облисполкома Матарас Александр Васильевич, от государственной архивной службы Гомельской области начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Лапицкий Павел Михайлович, директора государственных архивов области, директора музеев и другие представители общественности.

В рамках презентации в Колонном зале дворца экспонировалась выставка документов «Гомельская губерния. 1919 – 1926 гг. По страницам архивных документов…»

По окончании торжественной части все гости были приглашены на концерт органно - вокальной музыки с участием солистки концертного зала Полоцкого Софийского собора Лауреата международных конкурсов Ксении Погореловой (орган) и Заслуженной артистки Республики Беларусь, Лауреата премии «За духовное возрождение» Галины Павленок (меццо – сопрано).


13 мая 2009 г.
В НАРБ начата работа по составлению справочника «Фонды ГУ «Национального архива Республики Беларусь» (1917-2006).
Создана редакционная комиссия, разрабатывается схема справочника.


13 мая 2009 г.
Официальный сайт ГУ "Национальный архив Республики Беларусь" включен в Государственный реестр информационных ресурсов
(регистрационное свидетельство № 1030900633 от 06.05.2009)


07 мая 2009 г.
4 мая 2009 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция на тему «Развитие геральдики в Республике Беларусь. Истоки белорусской символики». Мероприятие проводилось в канун празднования Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь, который отмечается во второе воскресенье мая.

В пресс-конференции приняли участие члены Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь главный специалист Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Марина Михайловна Елинская и профессор Белорусского государственного технологического университета Сергей Евгеньевич Рассадин, а также журналисты белорусского телевидения, радио и центральных республиканских газет. С.Е. Рассадин изложил свою точку зрения на истоки национального орнамента на Государственном флаге Республики Беларусь, подчеркнув его многовековую историю. М.М. Елинская рассказала об основных этапах развития современной белорусской геральдики и символики, осветила деятельность Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь и Департамента по архивам и делопроизводству по формированию Государственного геральдического регистра Республики Беларусь, являющегося информационным ресурсом государственного значения.

В заключительной части пресс-конференции приглашенные ответили на вопросы журналистов, которые интересовались принципами работы Геральдического совета, перспективами в создании новых символов и возрождением белорусской территориальной геральдики.


29 апреля 2009 г.
Началась подписка на 2-е полугодие 2009 г. на периодическое издание Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь журнал "Архивы и делопроизводство".

Подписка производится только через почтовые отделения РУП "Белпочта". Ведомственная подписная цена на 4, 5 и 6 номера издания – 46 350 рублей. Подписка продлится ориентировочно до 25 июня.


23 апреля 2009 г.
22 апреля 2009 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором был рассмотрен вопрос об итогах комплексной проверки работы Национального исторического архива Беларуси.

Обсудив справку о результатах комплексной проверки Национального исторического архива Беларуси, коллегия признала работу НИАБ удовлетворительной. В архиве проводится значительная работа по обеспечению сохранности документов, исполнению генеалогических и биографических запросов, публикации документов. Вместе с тем, коллегия отметила, что вопросы обеспечения сохранности документов в архиве являются наиболее проблемными и требуют активизации работы в этом направлении.


21 апреля 2009 г.
Государственным архивом общественных объединений Гомельской области подготовлена выставка архивных документов «Из истории образования Гомельской губернии». Выставка экспонируется в библиотеке №10 г. Гомеля с 16 апреля 2009г.

21 апреля 2009 г.
Вышел в свет сборник "Хатынь. Трагедия и память: документы и материалы". Составители сборника – Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, начальник отдела Центрального архива Комитета государственной безопасности (ЦА КГБ РБ) И.А. Валаханович, главный архивист отдела публикации документов НАРБ Н.Е. Калесник, директор Государственного мемориального комплекса (ГМК) "Хатынь" в 1998–2007 гг. Н.В. Кириллова, директор НАРБ В.Д. Селеменев и заведующий отделом публикации документов НАРБ В.В. Скалабан. Прорецензировали сборник доктор исторических наук А.В. Шарков, кандидат архитектуры В.М. Чернатов и кандидат исторических наук М.Ф. Шумейко.

В сборник включены все выявленные на сегодняшний день документы об уничтожении 22 марта 1943 г. фашистскими карателями белорусской д. Хатынь и ее жителей, а также о возведении на месте трагедии мемориального комплекса, которому 5 июля 2009 г. исполняется 40 лет", всего 150 документов из фондов НАРБ, ЦА КГД РБ, Белорусского государственного архива научно-технической документации (БГАНТД), Государственного архива Минской области и Зонального государственного архива в г. Борисове, Текущего архива Министерства культуры Республики Беларусь, из личного архива Л.М. Левина, из Собрания постановлений Правительства СССР, а также документы, опубликованные в подпольной партийной печати и послевоенной периодике. Большая часть этих документов впервые вводится в научный оборот.

Сборник проиллюстрирован фотографиями из ГМК "Хатынь", Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД), ЦА КГБ РБ, личных архивов Е.В. Гиль, Т.А. Изох, Л.М. Левина, свидетеля хатынской трагедии А.П. Желобковича.

В приложении к сборнику опубликованы фрагменты из дневника Л.М. Левина за 5 января – 30 июня 1969 г., повествующие о последних месяцах работы над мемориалом.21 апреля 2009 г.
Вышел в свет сборник документов и материалов "Брест в 1919–1939 гг." – первое документальное издание, подготовленное Государственным архивом Брестской области совместно с сотрудниками исторического факультета Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина.

В нем публикуются хранящиеся в архиве документы по истории Бреста в 1919–1939 гг. Они освещают деятельность органов местного самоуправления и полиции, демографическую ситуацию в городе, экономическое развитие, состояние городского хозяйства, общественно-политическую ситуацию, социальную сферу, культурную жизнь, конфессиональную ситуацию, а также обстановку в городе накануне и в первые дни Второй мировой войны. Сборник проиллюстрирован копиями документов и фотографиями.

Издание предназначено для ученых, историков, краеведов, а также для всех, кто интересуется историей Бреста.


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
30 декабря 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
27 декабря 2019 г.
В БелНИИДАД изданы методические рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного обеспечения управления Подробнее >>
  Ccылка на facebook